BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szymańska Elżbieta (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Znaczenie płatności bezpośrednich w finansowaniu działalności gospodarstw wyspecjalizowanych w produkcji żywca wieprzowego
Importance of Direct Payments in Financing Activities of Pig Farms
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 172, s. 472-483, tab., rys., bibliogr. 6 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki. Finanse przedsiębiorstw
Słowa kluczowe
Hodowla zwierząt, Gospodarstwa rolne, Wspólna Polityka Rolna, Koszty produkcji
Animal husbandry, Arable farm, Common Agricultural Policy (CAP), Production costs
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem opracowania jest prezentacja wyników badań dotyczących określenia udziału płatności bezpośrednich w finansowaniu działalności gospodarstw wyspecjalizowanych w produkcji żywca wieprzowego w Polsce. Analizą objęto 80 gospodarstw o dużej skali produkcji. Z badań wynika, że w gospodarstwach trzodowych istnieją duże zasoby użytków rolnych, ale udział płatności bezpośrednich w ich przychodach i kosztach jest mały. Płatności bezpośrednie są podstawowym instrumentem WPR i wpływają na poziom dochodów rolniczych. W celu zapewnienia jednakowych warunków konkurencyjności na europejskim rynku należy zmienić sposób ich naliczania. (abstrakt oryginalny)

The aim of this study is to present research results concerning the share of direct payments in financing activities of pig farms in Poland. The analysis covered 80 large scale production pig farms. The research shows that pig farms have big resources of agricultural land, but the share of direct payments in incomes and costs is low. Direct payments are fundamental instruments of the Common Agricultural Policy. They affect the level of farmers` income. In order to ensure equal conditions of competition on the European market, the method of estimation of direct payments should be changed. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Czyżewski A., Stępień S., Wokół problemu "błędu złożenia" we Wspólnej Polityce Rolnej, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie, seria Problemy Rolnictwa Światowego, t. 10, z. 4, Warszawa 2010.
  2. Goraj L., Osuch D., Płonka R., Wyniki standardowe uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w polskim FADN w 2006 roku, IERiGŻ, Warszawa 2010.
  3. Kutkowska B., Wspieranie dochodów rolniczych przez dopłaty bezpośrednie w gospodarstwach Dolnego Śląska, "Journal of Agribusiness and Rural Development" 2009, nr 2(12).
  4. Rynek mięsa, stan i perspektywy, Analizy Rynkowe nr 39, IERiGŻ, ARR, MRiRW, Warszawa 2010.
  5. The CAP towards 2020: Meeting the food, natural resources and territorial challenges of the future. European Commission, Brussels 18 November 2010, http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/communication/com2010-672_en.pdf.
  6. Zegar J.S., Dochody w strategii rozwoju rolnictwa (na progu integracji europejskiej), IERiGŻ, Warszawa 2004.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu