BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szafrańska Monika (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie), Matysik-Pejas Renata (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
Tytuł
Rozliczenia bezgotówkowe msp z sektora agrobiznesu
Non-Cash Settlements of SMEs from the Agri-Business Sector
Źródło
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2010, nr 85, s. 117-126, bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Agrobiznes, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Bezgotówkowe formy rozliczeń, Zachowania finansowe
Agrobusiness, Small business, Cashless forms of settlements, Financial behaviour
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem opracowania jest charakterystyka i ocena zachowań finansowych mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MSP), działających w sektorze agrobiznesu na rynku płatności bezgotówkowych. Poznanie zachowań finansowych poszczególnych uczestników obrotu bezgotówkowego umożliwia podmiotom odpowiedzialnym za realizację strategii rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce zaplanowanie i podjęcie odpowiednich działań na rzecz zwiększenia zakresu wykorzystania rachunków bankowych i instrumentów bezgotówkowych. Zagadnienia te są istotne, ponieważ rozwój obrotu bezgotówkowego przynosi korzyści zarówno dla samych przedsiębiorstw, jak i państwa, gospodarki i społeczeństwa. (fragment tekstu)

The aim of the paper is characteristics and assessment of financial behaviours of micro, small and medium sized enterprises in the agribusiness sector on the non-cash settlements market. As results from the investigations the analyzed enterprises are characterized by a high degree of non-cash settlement forms utilization. However, the discussed agribusiness enterprises use only the basic settlement instruments for handling payments with dominant transfer order. On average, each made 20 money transfers per month. Most of the realized transfers (60%) were electronic funds transfers. Pay cards are also an important settlement instrument (48%). The results of the investigations suggest that both the fact of possessing a business bank card by the entrepreneurs and the frequency of its use depend on the place where the entity operates and kind of bank in which the firm has its current account. Pay card is more popular in the client group of commercial banks and among the businessmen who operate in the urbanized areas. Apart from the funds transfer in paper or electronic form and cards, the other non-cash payment instruments (checks, letters of credit, and order to pay or collection) were not used by the analyzed group of enterprises owing to the fact that they were operating on domestic markets. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. KORENIK D. 2006: Innowacyjne usługi bankowe. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 2. KOŹLIŃSKI T. 2007: Współpraca przedsiębiorstwa z bankami w obszarze systemu płatniczego w Polsce w 2006 roku. W: Uwarunkowania budowania konkurencyjności przedsiębiorstw w otoczeniu globalnym. J. Bogdanienko, M. Kuzel, I. Sobczak (red). Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 3. Małe i średnie firmy coraz bardziej lubią obrót bezgotówkowy! www.kartyonline.net 14.06.2010 r.
 4. Polski sektor MŚP przyzwyczaja się do pieniądza w "plastiku" www.banki.pl 14.06.2010 r.
 5. Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2006-2007. PARP, Warszawa 2008.
 6. Strategia rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce na lata 2009-2013 (projekt). Narodowy Bank Polski, Związek Banków Polskich, Koalicja na Rzecz Obrotu Bezgotówkowego i Mikropłatności, Warszawa 2009.
 7. STAWASZ E. 2006: Powiązania firm z bankami, W: Bariery w korzystaniu z usług bankowych w finansowaniu działalności małych i średnich przedsiębiorstw. J. Bilski, E. Stawasz. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 8. SZCZEPANIEC M. 2007: Wielkość firmy a wzorce korzystania z usług bankowych. Bank i kredyt. NBP, nr 7, s. 44-54 Warszawa.
 9. ŻMIJA J. 1999: Przedsiębiorczość w agrobiznesie, a rozwój obszarów wiejskich w Regionie Małopolski. Wydawnictwo Czuwajmy, Kraków.
 10. Ustawa Ordynacja podatkowa z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.).
 11. Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 25 sierpnia 2006 r. (Dz.U. z 2006 r. Nr 171, poz. 1225).
 12. Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94).
 13. Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych z dnia 13 października 1998 r. (Dz.U. z 1998 r. Nr 137, poz. 887).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-6979
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu