BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stocki Ryszard (Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University)
Tytuł
Personalistic Psychology of Management: an Option for Critical Management Studies
Źródło
Management Business Innovation, 2009, vol. 5, s. 4-10, bibliogr. s. 9-10
Słowa kluczowe
Psychologia zarządzania, Personalizacja, Przegląd literatury, Grupy projektowe
Psychology of management, Personalization, Literature review, Project teams
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Krytyczne badania w zakresie zarządzania starają się odnieść do wielu zagadnień z zakresu zarządzania, z którymi tradycyjne badania i teorie zarządzania nie mogą sobie poradzić od wielu lat. W tomie tym proponujemy aby personalizm stał się podejściem, które może zainspirować wielu i dać nowe perspektywy wielu krytycznym badaczom zarządzania. Zaczynamy od dwóch tekstów filozoficznych. Jeden dotyczy samostanowienia (Rostworowski 2010) drugi problemu komunikacji (Drożdż, 2010). Pokazują one jak pojęcia antropologii filozoficznej mogą wpływać na myślenie w dziedzinach bliskich studiom krytycznym. Wraz z artykułem Uchnasta (2010) wkraczamy w zakres psychologii i możemy zobaczyć jak podejście personalistyczne zmienia sposób patrzenia na predyspozycje i kompetencje. Artykuł Trzebińskiej (2010) prowadzi nas dalej do rozumienia świata stawiania celów i orientacji na cele. Trzy ostatnie teksty pokazują CMS w badaniach empirycznych praktyki menedżerskiej. Pierwsze jest to partycypacja w zarządzaniu projektami osobistymi związanymi z pracą (Żmuda, 2010), następnie zarządzanie zespołami projektowymi z różnym mniej lub bardziej partycypacyjnym podejściem, w końcu jest to problematyka zaufania i rola zaufania w zarządzaniu. W tym wstępnym artykule proponuję co przedstawione artykuły mogłyby wnieść do krytycznych studiów zarządzania. (abstrakt oryginalny)

Critical management studies try to address many management issues that traditional management studies haven't been able to solve for many years. In this volume we propose personalism to be an approach that may inspire critical management studies and offer new perspectives.. We start with two philosophical papers; one addressing the problem of self-determination and the other the problem of communication. They show how philosophical and anthropological concept influences the thinking in areas close to management studies. With the third chapter we enter the world of psychology and may see how personalistic approach changes the view of human predispositions and competencies. The fourth paper leads us further in understanding of human being into the world of goal-setting and goal orientations. The last three papers show CMS in empirical studies of management practice. First it is the issue of work related personal projects, then participative management of project teams and finally research on trust with conclusions on why employees either trust or do not trust their managers. In this paper I propose explanation how the presented papers could impact the critical management studies and how to continue this approach. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Accattoli, L. (1998). When a Pope Asks Forgiveness: The Mea Culpa's of Pope John Paul II. Translated by J. Aumann. Boston: Pauline Books & Media
 2. Alvesson, M. and Willmott, H. (eds) (1992).Critical Management Studies. London: Sage.
 3. Alvesson, M. and Willmott, H. (eds) (2003). Studying Management Critically. London: Sage.
 4. Adler, P. S., Forbes, L. C. & Willmott, H. (2007). Chapter 3: Critical Management Studies. The Academy of Management Annals, 1941-6067, 1, s. 119 - 179.
 5. Case, J. (1998). The Open - Book Experience. Reading, Massachusetts: Perseus Books.
 6. Drożdż, M. (2009). Homo communicans - personalistic determinants of communication in context of media. Nowy Sącz Academic Review, 2009, 17-31.
 7. Erdal, D. E. (1999), The Psychology of Sharing: An Evolutionary Approach. Ph.D. Thesis University of St Andrews, St Andrews.
 8. Kieżun, W., Kubin, J. (2004). Krytyczna teoria organizacji. Wybór zagadnień. Warszawa: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości I Zarządzania.
 9. Leo XIII (1891). Rerum Novarum.Vatican City: Libreria Editrice Vaticana.
 10. Mills, Albert J.., Simmons, T., & Helms Mills, J. (2005): Reading Organization Theory: Critical Approaches to the Study of Behaviour and Structure in Organizations (3rd Edn). Toronto: Garamond Press
 11. John Paul II (1981). Laborem exercens. Vatican City: Libreria Editrice Vaticana.
 12. John Paul II (1988). Mulieris Dignitatem. Vatican City: Libreria Editrice Vaticana.
 13. John Paul II (1987). Solicitudo rei socialis. Vatican City: Libreria Editrice Vaticana.
 14. John Paul II (1991). Centesimus Annus. Vatican City: Libreria Editrice Vaticana.
 15. Pius XI (1931). Quadregesimo Anno. Vatican City: Libreria Editrice Vaticana.
 16. Prokopowicz, P. (2010). Trust Towards Managers, Perceived Managerial Responsibility and Individual Effectiveness: Exploring Organizational Outcomes of Trust Beliefs. Nowy Sącz Academic Review, 2009, 84-101.
 17. Pyrkosz, J. & Żmuda, G. (2009). Total Participation in Project Management - Friend or Foe. Nowy Sącz Academic Review, 2009, 70-83.
 18. Rostworowski, T. (2009). Self-determination: The fundamental category of person in the understanding of Karol Wojtyła. Nowy Sącz Academic Review, 2009, s. 11-16.
 19. Stack, J. & Burlingham, B. (2003). A Stake in the Outcome. Building a Culture of Ownership for the Long- Term Success of Your Business. New York: Currency Doubleday.
 20. Stocki, R., Prokopowicz, P., Żmuda, G. (2008). Pełna partycypacja w zarządzaniu. Kraków: Wolters Kluwer.
 21. Trzebińska, M. (2009). Goal orientation in the context of human subjectivity. Nowy Sącz Academic Review, 2009, 40-48.
 22. Uchnast, Z. (2009). Human predispositions and personal competences. Nowy Sącz Academic Review, 2009, 32-39.
 23. Wojtyła, K. (1979). The Acting Person. Translated by Andrzej Potocki and edited by Anna-Teresa Tymeniecka. Dordrecht: D. Reidel Publishing Co.
 24. Wojtyła, K.(1985). Osoba i czyn (the second Polish edition amended and supplemented). Kraków: Polskie Towarzystwo Teologiczne.
 25. Żmuda, G. (2009). Participative Personal Projects - a chance for meaningful and fulfilling occupational life? Work related personal projects analysis. Nowy Sącz Academic Review, 2009, 49-69.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2299-7318
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu