BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sijko Kamil (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie)
Tytuł
Niepełnosprawność prawna i biologiczna : implikacje podziału dla wyników badania sondażowego
Legal and Biological Disability: the Implications of the Division for the Analysis of Survey Results
Źródło
Polityka Społeczna, 2010, nr 1 (tematyczny), s. 17-20, tab., wykr.
Tytuł własny numeru
Diagnoza potrzeb i podstawy interwencji społecznych na rzecz osób z ograniczeniami sprawności
Słowa kluczowe
Osoby niepełnosprawne, Badania ankietowe, Sytuacja społeczno-ekonomiczna
Disabled people, Questionnaire survey, Social and economic conditions
Abstrakt
W artykule zaprezentowano wyniki dotyczące warunków funkcjonowania jednostki - jej środowiska i przede wszystkim stanu zdrowia, dalej sfery wsparcia, jakie uzyskuje jednostka, oraz jej aktywność społeczną w postaci aktywności zawodowej. W teorii, poszukując ścieżki przyczynowo skutkowej między tymi trzema obszarami, prawdopodobnie punktem wyjścia byłyby warunki funkcjonowania (subiektywne i obiektywne, wynikające z uwarunkowań samej jednostki, jak i jej środowiska). Wsparcie zaś byłoby czynnikiem, który modyfikuje te warunki w taki sposób, że możliwa staje się aktywność społeczna. Niestety, psychologia pokazuje, że często - nawet mając szansę na pogłębioną analizę - w kontakcie bezpośrednim bardzo trudne jest wskazanie pierwotnej przyczyny w obserwowanym konglomeracie postaw, zachowań i obiektywnych uwarunkowań (środowiska). Wielokrotnie dzieje się tak, że zmienne oddziałują na siebie zwrotnie, np. zmiana zachowania pociąga za sobą zmianę postaw. W takich warunkach badanie kwestionariuszowe, które jest niejako tylko fotografią życia badanego w danym czasie, nie może rościć sobie praw do określania przyczyn i skutków. (fragment tekstu)

The starting point for the article is the difficulty in defining the concept of disability. In the questionnaire used in the national survey (n = 100,000 respondents, study conducted in 2009) two selection were employed: one was having disability as defined by law (obtained disability certification) and the other was having disability as defined from a biological perspective (experiencing serious difficulties in carrying out everyday activities). The paper focuses on a comparative analysis of three groups distinguished in this way (legal disability, biological disability, and legal and biological disability simultaneously). (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. A.I. Brzezińska, K. Piotrowski, J. Pluta, K. Sijko, Badanie sytuacji osób niepełnosprawnych, "Sprawy Nauki" 2009, nr 4 (149), s. 31-40.
  2. A.I. Brzezińska, P. Rycielski, K. Sijko, Wyzwania metodologiczne: diagnoza potrzeb i ewaluacja wsparcia wśród osób z ograniczeniami sprawności, Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa 2010.
  3. K.T. Toeplitz, Wycug, "Przegląd" 2002, nr 11.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-4729
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu