BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Karmowska Grażyna (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie), Małecka Anita (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Tytuł
Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa PGE
Evaluation of PGE Company's Financial Condition
Źródło
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2009, nr 76, s. 109-120, tab., rys., bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa, Rentowność aktywów, Rentowność kapitału własnego, Płynność finansowa, Analiza ekonomiczna
Estimation of enterprises financial condition, Return on assets (ROA), Return on equity (ROE), Financial liquidity, Economic analysis
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem niniejszego opracowania jest ocena, przy wykorzystaniu wybranych metod analizy ekonomicznej, kondycji finansowej przedsiębiorstwa PGE (zajmującego się wytwarzaniem, dystrybucją i obrotem energią elektryczną oraz cieplną). Zbadano także stopień, w jakim analizowane przedsiębiorstwo zagrożone jest upadłością. (fragment tekstu)

Economical estimation rating should aid administrating, current and strategic. At present time, more and more important are methods to detect and evaluate threats for companies continue activity. For addition to traditional factor analysis there are discrimination functions to value bankruptcy threats. PGE company was used for research purposes (company activity: electric and heat energy generating, distribution and dealing). The aim was to estimate financial condition with the use of selected methods of economical analysis). Four models were selected: A. Hołda, E. Mączyńska, J. Gajdka and D. Stos, and the Poznań-based. On their basis it is possible to certify that the company did not belong to the bankruptcy endangered entities. Despite the fact that, specific factors (quick ratio, current ratio, return on equity, return on assets, return on sales, capital multiplier, total asset turnover) indicated that the company's financial condition should be monitored due to a descending tendencies. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. WALCZAK M. (red.): Analiza finansowa w zarządzaniu współczesnym przedsiębiorstwem. Difin, Warszawa 2007.
  2. ANTONOWICZ P.: Metody oceny i prognoza kondycji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw. Wyd. Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 2007.
  3. BEDNARSKI L., Analiza finansowa w przedsiębiorstwie. PWE, Warszawa 2007.
  4. DUDYCZ T., WRZOSEK S.: Analiza finansowa. Problemy metodyczne w ujęciu praktycznym, Wyd. AE, Wrocław 2000.
  5. POMYKALSKA B., POMYKALSKI P.: Analiza finansowa przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
  6. SIEMIŃSKA E.: Metody pomiaru i oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Dom Organizatora, Toruń 2002.
  7. STRĄK T.: Wykorzystanie modelu oceny zagrożenia niewypłacalnością do weryfikacji zdolności jednostki do kontynuacji działalności. Rachunkowość - audytor, Nr 4/11/2008.
  8. ŻWIRBLA A.: Analiza według modelu Du Ponta - zastosowanie praktyczne. Rachunkowość, Pismo Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, Nr 1/2006.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-6979
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu