BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Trojanowski Paweł (Uniwersytet Wrocławski)
Tytuł
Sytuacja psychospołeczna osób z ograniczeniami sprawności w gospodarstwach indywidualnych
The Psychosocial Situation of People with Disabilities in Individual Households
Źródło
Polityka Społeczna, 2010, nr 1 (tematyczny), s. 20-23, tab., wykr., bibliogr. 5 poz.
Tytuł własny numeru
Diagnoza potrzeb i podstawy interwencji społecznych na rzecz osób z ograniczeniami sprawności
Słowa kluczowe
Osoby niepełnosprawne, Psychologia człowieka, Gospodarstwa domowe, Jakość życia
Disabled people, Human psychology, Households, Quality of life
Abstrakt
Skierowane do osób niepełnosprawnych programy pomocowe, nawet jeśli nie w warstwie projektowej, to na pewno realizacyjnej, powinny uwzględniać również czynniki wykraczające poza ograniczenia funkcjonalne, wynikające z poszczególnych rodzajów niepełnosprawności. Osoby niepełnosprawne przy podejmowaniu decyzji życiowych kierują się bowiem, podobnie jak osoby zdrowe, czynnikami o mentalnym charakterze. Ale w wypadku osób chorych, ich własnego obrazu i oceny własnych szans mamy do czynienia ze wzmocnieniem negatywnego oddziaływania nie tylko obiektywnych dysfunkcji zdrowotnych i czynników położenia społecznego, ale i subiektywnej oceny własnego zdrowia. (fragment tekstu)

The article contains a psycho-social profile of people with disabilities. The features making up the profile include: evaluation of one's own life (in the context one's past and future), the subjective description of the access to various forms of capital and their quality. The analyses have been limited to the sub-community of persons living in individual households. Simultaneously, an attempt to show the profile in the context of selected structural attributes (age, education) and health evaluation factors (mainly subjective as well, constituting a component of the psycho-social situation) has been undertaken. Moreover, the author aims to present the profile "in action" in response to the question concerning the influence which the disposition and the factors conditioning psycho-social position have on the activity of job seeking - in other words, the activity which has a demarginalizing character. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Manterys A. (2008), Sytuacje społeczne, Kraków: Wydawnictwo NOMOS.
  2. Ostrowska A., Sikorska J. (1996), Syndrom niepełnosprawności w Polsce. Bariery integracji, Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.
  3. Ostrowska A., Sikorska J., Sufin Z. (1994), Sytuacja ludzi niepełnosprawnych w Polsce, Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.
  4. Szarfenberg R. (2008), Krytyka i afirmacja polityki społeczne, Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.
  5. Trutkowski C. (2007), Teoria społecznych reprezentacji i jej zastosowania, w: M. Marody (red.), Wymiary życia społecznego. Polska na przełomie XX i XXI wieku, wydanie nowe, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, s. 373-401.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-4729
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu