BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kaczan Radosław (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie), Rycielski Piotr (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie)
Tytuł
Sytuacja psychospołeczna osób z ograniczeniami sprawności w gospodarstwach zbiorowych
The Psychosocial Situation of People with Disabilities in Institutional Households
Źródło
Polityka Społeczna, 2010, nr 1 (tematyczny), s. 24-27, tab., wykr., bibliogr. 6 poz.
Tytuł własny numeru
Diagnoza potrzeb i podstawy interwencji społecznych na rzecz osób z ograniczeniami sprawności
Słowa kluczowe
Osoby niepełnosprawne, Placówki opieki społecznej, Psychologia człowieka
Disabled people, Social care institution, Human psychology
Abstrakt
W analizowanych przez nas placówkach dominują osoby z intelektualnymi i psychicznymi ograniczeniami sprawności. Są one mniej zadowolone ze swojego życia niż osoby mieszkające w gospodarstwach indywidualnych. Mają mniej potrzeb rehabilitacyjnych i w zakresie kompensacji ze względu na typ doświadczanych ograniczeń (ograniczenia intelektualne i psychiczne). Stosunkowo częściej upatrują źródeł pomocy w instytucjach i organizacjach, co jest zrozumiałe ze względu na ich aktualne miejsce pobytu. Natomiast grupa ta rzadziej niż osoby zamieszkujące w gospodarstwach indywidualnych deklaruje, iż może uzyskać pomoc od osób bliskich. Można przypuszczać, że wiąże się to z ich sytuacją rodzinną, w wyniku której znaleźli się w placówkach. Jakość sieci społecznych wśród mieszkańców gospodarstw zbiorowych jest niższa. Mieszkańcy tych placówek postrzegają mniej możliwości pozytywnych osobistych kontaktów z innymi ludźmi. Te ostatnie wyniki mogą świadczyć o dużej samotności i poczuciu opuszczenia, które odczuwa część z tych osób. (fragment tekstu)

The paper discusses the situation of people living in institutional households. The studied group encompassed persons living in various care homes, nursing homes, and medical institutions. Male members accounted for 60% of the group. The group was dominated by people with intellectual and mental impairments who, additionally, had serious somatic problems. Generally, the residents of investigated institutions were less satisfied with their lives, their relations with family, and the quality of their social contacts than the control group who lived in private (family) households. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Brzezińska A.I., Kaczan R., Piotrowski K., Rycielski P. (2008), Aktywność osób z ograniczeniami sprawności na rynku pracy: czynniki wspomagające i czynniki ryzyka, Wydawnictwo Naukowe Academica SWPS/EFS.
  2. Brzezińska A.I., Rycielski P., Sijko K. (2010), Wyzwania metodologiczne. Diagnoza potrzeb i ewaluacja wsparcia wśród osób z ograniczeniami sprawności, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
  3. Carr A. (2009), Psychologia pozytywna. Nauka o szczęściu i ludzkich siłach, Poznań: Zysk i Ska.
  4. Kaczan R., Smoczyńska K., Bąbiak I. (2008), Jaka pomoc i dla kogo? Wsparcie indywidualne i instytucjonalne a aktywizacja zawodowa osób z ograniczeniem sprawności, Wydawnictwo Naukowe Academica SWPS/EFS.
  5. Murphy K., O'Shea E., Cooney A., Casey D. (2007), The quality of life of older people with a disability in Ireland, National Council on Ageing and Older People Report No. 99, [dostęp 16.03.2010] ze strony: http://www.ncaop.ie/publications/research/reports/99_QoL_Disability.pdf.
  6. Sęk H., Brzezińska A (2008), Podstawy pomocy psychologicznej, w: J. Strelau, D. Doliński (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki, tom 2, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, s. 735-784.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-4729
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu