BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ratajczak Marcin (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Sytuacja finansowa małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2002-2007
Financial Situation of Small and Medium Enterprises in Poland in 2002-2007
Źródło
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2009, nr 76, s. 147-155, tab., rys., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Sytuacja gospodarcza, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Rentowność obrotu przedsiębiorstwa, Przychody przedsiębiorstw
Economic situation, Small business, Profitability of turnover, Revenues of companies
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie wyników analizy wielkości przychodów w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem rentowności obrotu brutto i netto analizowanych podmiotów gospodarczych. Materiał źródłowy dotyczy lat 2002-2007 i został opracowany na podstawie informacji pozyskanych z raportów publikowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). Analiza zostanie przeprowadzona przy zastosowaniu metody analizy opisowej i tabelarycznej. (fragment tekstu)

The purpose of the presented article is a presentation of analysis results concerning largeness of income in small and medium enterprises, with particular taking into consideration the yield of gross and net return in analyzed economic subjects. In the first part of article showed a meaning of enterprise and coherent in relation to economic development. Furthermore, the second part was devoted to the financial status of small and medium enterprises functioning on Polish market. The researched conducted in elaboration based on data from Polish Agency for Enterprise Development and include 2002-2007. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. DE D.: Fostering entrepreneurship in Europe, Swedish Foundation for Small Business Research 2001.
  2. Green Paper Entrepreneurship in Europe, European Commission 2003.
  3. GUS, www.stat.gov.pl
  4. MAKARSKI S.: Teoria i praktyka przedsiębiorczości w agrobiznesie. [w:] Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości gospodarczej na obszarach wiejskich w kontekście integracji z Unią Europejską. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn 1999.
  5. Raporty o stanie sektora MSP w Polsce. PARP 2002-2006.
  6. SCHUMPETER J.: Teoria rozwoju gospodarczego. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1960.
  7. SIKORSKA-WOLAK I.: Wieloaspektowość przedsiębiorczości i jej postrzeganie przez mieszkańców wsi. [w:] Doradztwo w działalności przedsiębiorczej. Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2008.
  8. SKOWRONEK-MIELCZAREK A.: Małe i średnie przedsiębiorstwa, źródła finansowania. Wydawnictwo CH Beck, Warszawa 2007.
  9. WIATRAK A.P.: Pojęcie przedsiębiorczości, jej cele i rodzaje. [w:] Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości - szanse i zagrożenia. Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, Tarnobrzeg 2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-6979
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu