BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wolski Paweł (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie)
Tytuł
Potrzeby osób z ograniczeniami sprawności w zakresie aktywizacji zawodowej
The Needs of People with Disabilities Concerning Employment Activation
Źródło
Polityka Społeczna, 2010, nr 1 (tematyczny), s. 27-30, tab., bibliogr. 11 poz.
Tytuł własny numeru
Diagnoza potrzeb i podstawy interwencji społecznych na rzecz osób z ograniczeniami sprawności
Słowa kluczowe
Osoby niepełnosprawne, Zatrudnienie niepełnosprawnych, Urzędy pracy
Disabled people, Disabilities employment activity, Labour offices
Abstrakt
Niniejszy artykuł stanowi próbę oceny funkcjonowania działań aktywizacyjnych, w tym działań urzędów pracy, na rzecz grupy osób o szczególnej pozycji na rynku pracy - niepełnosprawnych. Szczególna sytuacja tej grupy spowodowana jest ograniczeniami w wykonywaniu czynności zawodowych związanymi z rodzajem niepełnosprawności. Ograniczenia te wynikają z samych wymogów danego stanowiska pracy oraz z regulacji prawnych, ustalanych według zasady ochrony uszkodzonego narządu lub zmysłu. Z uwagi na powyższe, oczekiwać możemy większych potrzeb w stosunku do działań urzędów pracy. Powinniśmy również oczekiwać większych nakładów działań tych instytucji w stosunku do osób najbardziej potrzebujących. (fragment tekstu)

The paper attempts to assess the effectiveness of activation measures for people with disabilities, with special emphasis laid on the activities of job centers. The analyses performed present the contribution of the people with disabilities to particular activation services and their expectations concerning their own employment activation. The analyses provide the basis for proposing essential changes in how the job market related institutions (job centers, employment activation programmes) function in order to respond to the real needs of disabled people and to improve the quality and effectiveness of the services offered. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Brzezińska A.I. (2008), Ramowa koncepcja badań w ramach projektu pt. "Ogólnopolskie badanie sytuacji, potrzeb i możliwości osób niepełnosprawnych", Warszawa: Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, maszynopis niepublikowany.
 2. Koman D., Wojakowska-Lewicka K. (2008), Wyrównywanie szans osób z niepełnosprawnością. Podręcznik metodyczny, Warszawa: Wyd. Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji.
 3. Kowalik S. (2007), Psychologia rehabilitacji, Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 4. Maj K. (2007), Przełamywanie oporów, obaw i stereotypów w pracy: szkolenia i edukacja osób pełnosprawnych i niepełnosprawnych, w: K. Maj (red.), Szkolenia z udziałem osób niepełnosprawnych, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SWPS Academica/EFS, s. 9-22.
 5. Sęk H., Brzezińska A.I. (2008), Podstawy pomocy psychologicznej, w: J. Strelau, D. Doliński (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, s. 735-784.
 6. Szczepankowska B., Ostrowska A. (1998), Problem niepełnosprawności w poradnictwie zawodowym. Zeszyty informacyjno-metodyczne doradcy zawodowego, Warszawa, Krajowy Urząd Pracy.
 7. Trzebińska E. (2007), Integracja społeczna w ujęciu psychologicznym, w: E. Trzebińska (red.), Oddziaływania psychologiczne na rzecz integracji osób z ograniczeniami sprawności, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SWPS Academica/EFS, s. 7-16.
 8. Wojciszke B. (2005), Relacje interpersonalne, w: J. Strelau (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki, tom 3, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, s. 150-152.
 9. Wojtasik B. (1993), Doradca zawodu. Studium teoretyczne z zakresu poradoznawstwa, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 10. Wolski P. (2010), Utrata sprawności. Radzenie sobie z nabytą niepełnosprawnością a aktywizacja zawodowa, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 11. Woźniak Z. (2007), Główne bariery aktywności zawodowej osób z ograniczona sprawnością, w: A.I. Brzezińska, Z. Woźniak, K. Maj (red.), Osoby z ograniczoną sprawnością na rynku pracy, tom 1, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SWPS Academica/EFS, s. 69-84.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-4729
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu