BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Prusinowski Piotr (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie; Sąd Apelacyjny w Białymstoku)
Tytuł
Renta rodzinna przysługująca do ukończenia nauki w szkole
Entitlement to Family Pension for the Purpose of Completion of School Education
Źródło
Praca i Zabezpieczenie Społeczne, 2015, nr 7, s. 29-34, bibliogr. 2 poz.
Słowa kluczowe
Renta rodzinna, Dzieci, Ubezpieczenia społeczne, Świadczenia alimentacyjne
Survivor’s pension, Children, Social insurance, Maintenance payments
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Uprawnienie do renty rodzinnej dla dzieci przysługuje "do ukończenia nauki w szkole". Zwrot ten jest w orzecznictwie różnorodnie rozumiany. Wynika to między innymi z tego, że jest on interpretowany z pozycji funkcji alimentacyjnej, a także właściwości pochodnych renty rodzinnej. Nie w każdym jednak przypadku spojrzenie to koresponduje z konkluzjami mającymi oparcie w wykładni językowej tekstu prawnego. Zdaniem autora wskazany dysonans stanowi podłoże do podjęcia próby wytyczenia dyrektyw kierunkowych umożliwiających prawidłowe stosowanie art. 68 ust. 1 pkt 1 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. (abstrakt oryginalny)

Children are entitled to family pension "for the purpose of completion of school education". In jurisprudence this phrase has various meanings. Among others, this is due to the fact that it is interpreted from the position of the maintenance function, as well as the family pension's derivative properties. However, not in every case such a view corresponds with the conclusions based on the literal interpretation of legal text. The indicated dissonance constitutes ground for making an attempt to create directional directives to ensure proper application of Art. 68, section 1, item 1 of the Act on pension benefits from the Social Insurance Fund. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Bińczycka-Majewska, Т. (2007). Wybrane zagadnienia prawa do renty rodzinne. Gdańskie Studia Prawnicze, XVII.
  2. Wypych-Żywicka, A. (2006). Renta rodzinna z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Zagadnienia materialnoprawne. Gdańsk.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0032-6186
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu