BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Walczak Damian (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Kołosowska Bożena (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Krupa Dorota (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Tytuł
Dopuszczalny poziom zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego w świetle nowej ustawy o finansach publicznych
Justifiable Debt Level of Local Government Units in the Light of the New Law of Public Finance
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 173, s. 692-699, tab., bibliogr. 13 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki. Finanse publiczne
Słowa kluczowe
Wskaźnik zadłużenia, Finanse publiczne, Zadłużenie, Samorząd terytorialny
Debt ratio, Public finance, Indebtedness, Local government
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Dotychczas obowiązujące rozwiązania w zakresie określania dopuszczalnego zadłużania się jednostek samorządu terytorialnego wymagały zmian. Nowa ustawa o finansach publicznych z 2009 r. zamieniła sztywno określane limity na progi ustalane indywidualnie. Indywidualny wskaźnik zadłużenia będzie obowiązywał od 2014 r. i będzie obliczany na podstawie danych z lat 2011-2013. Jednakże zarówno stare, jak i nowe rozwiązania mają wiele wad. W związku z tym konieczne jest rozważenie kolejnych zmian w tym zakresie. Wprowadzenie jakichkolwiek zmian wymaga jednak szczególnej rozwagi. Doprecyzowanie przyszłych rozwiązań może wywołać następną, zapewne niepotrzebną, publiczną debatę na temat wad w proponowanych poprawkach.(abstrakt oryginalny)

In order to rectify the burgeoning debts of the local government units new solutions have to be found. The new law of public finance from 2009 changed the approach and applications significantly from very constrictive to more flexible. The present regulations will stay in force until 2014. All the data acquired from 2011-2013 will be relevant to future calculations of the new law. However, both old and new regulations are flawed. Therefore, considering the outcome of these changes to the new law further improvements will have to be made.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Filipiak B., Ograniczenia i uwarunkowania w zaciąganiu długu w jednostkach samorządu terytorialnego w świetle zmian systemowych, [w:] Dylematy i wyzwania finansów publicznych, T. Juja (red.), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu nr 141, UE, Poznań 2010.
 2. Galiński P., Forfaiting otwiera nowe możliwości finansowania inwestycji w samorządach, http://www.lex.pl, 10.01.2011.
 3. Głębski A., Hipotetyczny limit poziomu spłat zadłużenia na 2010 r. w świetle ustawy o finansach publicznych, "Finanse Komunalne" 2010 nr 6.
 4. Hellich E., Nowa ustawa o finansach publicznych, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2010.
 5. Protokół z posiedzenia plenarnego Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego w dniu 28 lipca 2010 r., http://www.kwrist.mswia.gov.pl, 8.01.2010.
 6. Przybylska J., Zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego w projekcie ustawy o finansach publicz-nych, [w:] Finanse 2009 - teoria i praktyka: Finanse publiczne II, B. Filipiak, B. Walczak (red.), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2009.
 7. Wiśniewski M., Nowe podejście do limitowania jednostek samorządu terytorialnego w Polsce, [w:] Dylematy i wyzwania finansów publicznych, T. Juja (red.), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu nr 141, UE, Poznań 2010.
 8. Woźniak D., Ograniczanie możliwości zadłużania się jst, "Finanse Publiczne" 2010 nr 6.
 9. Wstępna informacja o wykonaniu budżetów JST za lata 2007-2009 w ujęciu art. 242 i 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Krajowa Rada RIO, http://www.rio.gov.pl/modules/Uploader/upload/Analiza_JST_art242_243_za_2007_2009.pdf, 10.12.2010.
 10. Uchwała nr 93/2009 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 25 listopada 2009 roku w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr LIII/452/2009 Rady Gminy Świdnica z dnia 29 października 2009 r. w sprawie współdziałania przy realizacji zadania "Budowa i moder-nizacja dróg lokalnych - powiatowych i gminnych", http://www.wroclaw.rio.gov.pl/bip/dok_uchwaly/0930919072.pdf, 5.01.2010.
 11. Uchwała nr 10/2010 Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie wystąpienia do Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej Sejmu RP o wystąpienie z projektem nowelizacji art. 243 i art. 72 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r., www.rio.gov.pl/modules/Uploader/upload/uchwala_10_2010_KRRIO.pdf, 2.01.2011.
 12. Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, (DzU 2005 nr 249, poz. 2104 z późn. zm.).
 13. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (DzU 2009 nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu