BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Adamczyk Adam (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Ryzyko biznesowe a poziom zadłużenia polskich przedsiębiorstw
Business Risk and the Level of Leverage of Polish Corporations
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 158, s. 19-27, tab., bibliogr. 11 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka
Słowa kluczowe
Struktura finansowania przedsiębiorstw, Dźwignia finansowa, Zadłużenie przedsiębiorstwa, Ryzyko, Ryzyko w biznesie
Structure of corporate financing, Financial leverage, Company indebtedness, Risk, Business risk
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Współczesne teorie struktury kapitału przewidują istnienie związku pomiędzy poziomem ryzyka biznesowego a wskaźnikami zadłużenia przedsiębiorstw. Jednak prowadzone badania empiryczne nie dają jednoznacznego dowodu na potwierdzenie tych predykcji. Prawdopodobną przyczyną tej sytuacji jest niewłaściwy sposób kwantyfikacji ryzyka biznesowego. Celem niniejszego artykułu jest weryfikacja tezy o istnieniu związku między ryzykiem biznesowym przedsiębiorstw a poziomem ich zadłużenia z wykorzystaniem zmiennych lepiej kwantyfikujących poziom ryzyka biznesowego niż dotychczas stosowane parametry.(abstrakt oryginalny)

On the basis of modern theory of capital structure one can assume the existence of the relation between business risk and the level of debt financing. However, the results of empirical surveys do not support such a prediction. The probable reason of this situation is a wrong method of measurement of business risk. The aim of the article is to find parameters that are better proxies for business risk and to verify once again the hypothesis that business risk affects the level of corporate leverage.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Antoniou A., Guney Y., Paudyal K., The determinants of capital structure, [w]: Capital market-oriented versus bank-oriented institutions, "Journal of Financial and Quantitative Analysis" 2008, vol. 43.
 2. Bauer P., Determinants of capital structure, empirical evidence from the Czech Republic, "Finance a úvûr. Czech Journal of Economics and Finance" 2004, no. 54.
 3. Brealey R.A., Myers S.C., Principles of Corporate Finance, International Edition, McGraw-Hill 1991.
 4. Ferri M., Jones W., Determinants of financial structure. A new methodological approach, "Journal of Finance" 1979, vol. 34, s. 631-644.
 5. Harris M., Raviv A., The theory of capital structure, "Journal of Finance" 1991, vol. 46.
 6. Horne J. van, Financial Management and Policy, Engelwood Cliffs, Prentice Hall 1982.
 7. Kim W.S., Sorensen E.H., Evidence on the impact of the agency costs of debt in corporate debt policy, "Journal of Financial and Quantitative Analysis" 1986, no. 21.
 8. Myers S.C., Capital structure, "Journal of Economic Perspectives" 2001, vol. 15.
 9. Jerzemowska M., Kształtowanie struktury kapitału w spółkach akcyjnych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 10. Titman S., Wessels R., The determinants of capital structure choice, "The Journal of Finance" 1988, vol. 43, no. 1.
 11. Weston J., Brigham E., Managerial Finance, Dryden Press, Hinsdale 1982.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu