BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sopoćko Andrzej (Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, Warszawa)
Tytuł
Wpływ firm ubezpieczeniowych na rynek kapitałowy
The Impact of Insurance Companies on the Capital Market
Źródło
Studia Ekonomiczne / Polska Akademia Nauk. Instytut Nauk Ekonomicznych, 2010, nr 3 (66), 287-302, bibliogr. 11 poz.
Economic Studies
Słowa kluczowe
Działalność ubezpieczeniowa, Przedsiębiorstwo ubezpieczeniowe, Rynek kapitałowy
Insurance activity, Insurance companies, Capital market
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Znaczenie sektora ubezpieczeniowego rośnie wraz ze wzrostem PKB, bowiem tempo wzrostu składki ubezpieczeniowej systematycznie przekracza wskaźniki wzrostu gospodarczego. To z kolei powoduje szybsze od innych grup inwestorów tempo lokowania na rynku kapitałowym. Należy to oceniać pozytywnie, ponieważ inwestycje ubezpieczycieli, jakkolwiek także znacznie uzależnione od koniunktury, wykazują jednak większą stabilność niż inwestycje pozostałych uczestników. Mają więc wpływ na poprawę płynności rynku (przez dodanie znaczącej ilości środków), jak i na zmniejszenie amplitudy wahań koniunkturalnych. Poprawiają tym samym klimat inwestowania na rynku kapitałowym, obniżając występujące na nim ryzyko. Ponadto ubezpieczenia przedsiębiorstw i gospodarstw domowych na wypadek nieprzewidzianych trudności zwalniają środki, które w innym przypadku byłyby trzymane na rachunkach gotówkowych. Ubezpieczenia powodują przesunięcia zarządzania ryzykiem do grupy profesjonalistów, którzy robią to bardziej efektywnie, czyli przy użyciu mniejszej ilości środków finansowych. A więc obok aspektu socjalnego, związanego z działalnością ubezpieczycieli (ochrona zdrowia, emerytur itd.), należy docenić ich pozytywny wpływ na rozwój i stabilizację finansowego systemu gospodarki.(abstrakt oryginalny)

The importance of the insurance industry grows along with the GDP, as expenditures on any kind of insurance rise systematically faster than economic grow. Having covered their basic needs, people are more interested in higher-level needs of safety and stabilization. The collection of insurance premiums leads to ever-higher capital resources managed by the insurers. The money is invested mainly on the capital market providing it with a relatively stable inflow of capital. Although insurers' investment activity is not fully isolated from the financial market fluctuations, it is nonetheless much less volatile than other parties' investments. Such hypothesis seems to be supported by the European statistics. On the one hand, smaller premium dynamics is observed especially in the Scandinavian countries, where the social state is very strongly developed and assumes a major part of social risk. On the other, the highest dynamics is observed in the post socialist, emerging European economies, where the government's long-lasting duties in the social areas were rapidly reduces during the transition time. Above-mentioned opinion does not apply to the derivatives market, currency, and credit risk management.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Annual Report 2006-2007 [2007], CEA.
 2. Annual Report 2007-2008 [2008], CEA.
 3. European Insurance in Figures Key Data 2007 [2008], "CEA Statistics", No. 34, July.
 4. Grace M., Cummins J.D., Phillips R. [1998], Regulatory Solvency Prediction in Property-Liability Insurance: Risk Based Capital, Audit Ratios, and Cash Flow Simulation Models, "Journal of Risk and Insurance", No. 66(3), November.
 5. Haley J.D. [2007], Further Considerations of Underwriting Margins, Interest Rates, Stability, Stationarity, Cointegration, and Time Trends, "Journal of Risk and Insurance", No. 2.
 6. Kay S., Tapen S. [2008], Lesson from Pensions Reforms in Americas, "Benefits Quarterly", Third Quarter.
 7. Kugler M., Ofoghi R. [2005], Does Insurance Promote the Economic Growth. Evidence from the UK, "University of Southampton Working Paper".
 8. Share Ownership Structure in Europe [2007], Federation of European Stock Exchanges, February.
 9. Skipper H.D. Jr, Kwon J.W. [2007], Risk Management and Insurance. The Perspectives of the Global Economy, Blackwell Publishing.
 10. Statistisches Taschenbuch der Versicherungswirtschaft [2007], www.gdv.de/Downloads/Jahrbuch/STB_2007.pdf -
 11. The Contribution of the Insurance Sector to Economic Growth and Employment in the EU [2006], CEA, ww.cea.eu/.../Web%20Contribution%20of%20the%20Insurance%20Sector%20t... -
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0239-6416
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu