BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Juszczyk Sławomir (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Tymińska Maria (UJK w Kielcach, Filia w Piotrkowie Trybunalskim)
Tytuł
Sterowanie zapasami materiałowymi firmy - aspekty ekonomiczne i organizacyjne
Controlling of the Material Entities' Reserves - Economical and Organizational Aspects
Źródło
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2009, nr 76, s. 165-174, rys., bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Model sterowania zapasami, Modelowanie niepewności, Zarządzanie zapasami
Inventory control model, Modeling uncertainty, Inventory management
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na niektóre aspekty sterowania zapasami oraz zaprezentowanie metody badań uwzględniającej związek między niepewnością a poziomem zapasów materiałowych. Przyczyną chęci głębszego rozeznania tej problematyki są zainicjowane badania dotyczące skutków finansowych optymalizacji gospodarki zapasami surowcowymi w przedsiębiorstwach przemysłu dziewiarskiego w województwie łódzkim. Materiałem źródłowym niniejszego artykułu jest literatura zagadnienia w dorobku polskim i międzynarodowym, a także obserwacje własne autorów. Oprócz obserwacji gospodarczych wykorzystano metody matematyczne, elementy działań o charakterze dedukcyjnym i indukcyjnym, przytaczane zaś dane zaprezentowano w formie rysunków i tabel. (fragment tekstu)

The paper presents issues connected with the optimal streams of input delivery in situation which should be rational, cyclical and regular. They have to be synchronized with the production needs. It is also analyzed the level of store costs and the costs of stoppage in production processes in result of reserves running low. The presented considerations have a modeling character in optimal controlling and it conducted to achieve the basic parameters linked with the size of guaranteed reserves and frequency of material delivery. The criterion in optimized process is function of minimizing total costs i.e.: a) storing and b) stoppages in production which are caused by running low of reserves. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. DUCKWORTH E.: Stock control problems; some fallacies in their current treatment. Appl. Statist. IX(1960).
  2. GATTORNA J.L.: Effective Logistics Management. MBC University Press 1994.
  3. GODDARD L.S.: Metody matematyczne w badaniach operacyjnych. PWN, Warszawa 1966.
  4. GOLDBERG D.: JIT's Next Step Moves Cargo and Data, "Transportation&Distribution" 1990, December.
  5. NOWAK E.: Decyzyjne rachunki kosztów. PWN, Warszawa 1994.
  6. TYMIŃSKA M.: Sterowanie zapasami w aspekcie popytu produkcyjnego w logistycznym łańcuchu dostaw. [w:] Systemy wspomagania organizacji SWO 2007; praca zbiorowa pod red. T. Porębskiej-Miąc i H. Sroki. Akademia Ekonomiczna im. K. Adamieckiego, Katowice 2007.
  7. WOLSKI-SARJUSZ Z.: Strategia zarządzania zaopatrzeniem. Wyd. PLACET, Warszawa 1998.
  8. WOLSKI-SARJUSZ Z.: Sterowanie zapasami w przedsiębiorstwie. PWE, Warszawa 2000.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-6979
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu