BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Oleksy-Sanocka Beata (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie)
Tytuł
Mniejszości w badanej grupie osób niepełnosprawnych
People with Disabilities Belonging to Minority Groups
Źródło
Polityka Społeczna, 2010, nr 1 (tematyczny), s. 37-39, tab., bibliogr. 10 poz.
Tytuł własny numeru
Diagnoza potrzeb i podstawy interwencji społecznych na rzecz osób z ograniczeniami sprawności
Słowa kluczowe
Osoby niepełnosprawne, Dyskryminacja, Relacje międzyludzkie
Disabled people, Discrimination, Interpersonal relations
Abstrakt
Problematyka osób z ograniczeniami sprawności pochodzących z grup mniejszościowych jest w Polsce tematem właściwie nieobecnym w rodzimej literaturze. Nie istnieją polskojęzyczne publikacje na ten temat, nie ma instytucji, które zajmowałyby się tą szczególną grupą osób niepełnosprawnych, brakuje informacji o programach pomocowych skierowanych do nich. Przeprowadzone przez nas badania umożliwiają przyjrzenie się specyfice tej grupy i skali występowania problemu oraz pozwalają na dokonanie porównania, czy i w jakim stopniu rożni się ona od badanej grupy osób niepełnosprawnych niedeklarujących przynależności do mniejszości. Analiza wyników ma służyć przede wszystkim odpowiedzi na pytanie, czy osoby deklarujące przynależność do mniejszości w Polsce są podwójnie dyskryminowane, po pierwsze - ze względu na fakt swojej niepełnosprawności, po drugie - z powodu przynależności do danej mniejszości. (fragment tekstu)

The main goal of this article was to characterize the people who see themselves as belonging to minority groups. The research is based on a nationwide survey of 100 000 persons with impairments. The survey analyzed the living conditions, education level and employment opportunities of people with impairments who do not belong to minority groups as compared with those of the disabled who belong to minority groups. 3 per cent of the surveyed population declared themselves as members of minority groups. 46 per cent of them declared themselves as members of a religious minority, 9 per cent - as members of a national minority while 12 per cent see themselves as belonging to both a national and a religious minority. The main goal of the survey was to ascertain whether the people with disabilities belonging to minority groups are more likely to suffer from social marginalization and whether belonging to those groups can be seen as a discriminating factor. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bedyńska S., Rycielski P. (2010), Kim jestem? Przeciwdziałanie stereotypom i stygmatyzacji osób z ograniczeniami sprawności, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
  2. Chodynicka M.A., Rycielski P. (2008), Inni czy podobni? Charakterystyka osób z ograniczeniem sprawności, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SWPS Academica/EFS.
  3. Deklaracja Madrycka (2002), na stronie www.ukie.gov.pl.
  4. Linda K. (2010a), Działania na rzecz osób z ograniczeniami sprawności z mniejszości narodowych i etnicznych: sytuacja w Polsce i za granicą, w: A.I. Brzezińska, R. Kaczan, K. Smoczyńska (red.), Diagnoza potrzeb i modele pomocy dla osób z ograniczeniami sprawności, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
  5. Linda K. (2010b), Potencjalne mniejszości narodowe i etniczne w Polsce a sytuacja osób z ograniczeniami sprawności, w: A.I. Brzezińska, R. Kaczan, K. Smoczyńska (red.), Diagnoza potrzeb i modele pomocy dla osób z ograniczeniami sprawności, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
  6. Linda K. (2010c), Sytuacja osób niepełnosprawnych w ramach mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce, w: A.I. Brzezińska, R. Kaczan, K. Smoczyńska (red.), Diagnoza potrzeb i modele pomocy dla osób z ograniczeniami sprawności, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
  7. Miluska J. (2008), Obrazy społeczne grup narażonych na dyskryminację. Uwarunkowania społeczno-demograficzne i psychologiczne, Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.
  8. Oleksy-Sanocka B. (2010), Problem wielokrotnej dyskryminacji kobiet i dziewcząt w grupie osób niepełnosprawnych, w: A.I. Brzezińska, J. Pluta, P. Rycielski (red.), Potrzeby specyficznych grup osób z ograniczeniami sprawności: wyniki badań, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
  9. Plan działań Rady Europy w celu promocji praw i pełnego uczestnictwa osób niepełnosprawnych w społeczeństwie: podnoszenie jakości życia osób niepełnosprawnych w Europie 2006-2015. Zalecenie nr Rec (2006) 5 (2007), Warszawa: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.
  10. Rohmer O., Louvet E. (2009), Describing persons with disability: salience of disability, gender and ethnicity, "Rehabilitation Psychology", Vol. 54(1), s. 76-82.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-4729
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu