BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mądra Magdalena (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Obciążenie podatkiem rolnym indywidualnych gospodarstw rolnych
The Level of Agricultural Tax Burden in Individual Farms
Źródło
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2009, nr 76, s. 175-186, tab., rys., bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe
Podatek rolny, Indywidualne gospodarstwa rolne, Obciążenia podatkowe
Agricultural tax, Individual arable farms, Tax burdens
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem badań jest określenie kwoty oraz poziomu obciążenia podatkiem rolnym przychodów wygenerowanych z działalności rolniczej oraz dochodu z rodzinnego gospodarstwa rolnego. W opracowaniu zbadano również zróżnicowanie obciążenia podatkiem rolnym ze względu na powierzchnię UR, ESU (Economic Size Unit) oraz typ rolniczy. Badaniom zostały poddane gospodarstwa indywidualne uczestniczące w systemie danych rachunkowości rolnej FADN. Dane te gromadzi Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy (IERiGŻ-PIB). (fragment tekstu)

The elaborations presents the level of agriculture tax in farms which conduced, during the researched period, agriculture accountancy according to FADN system. The article deals also with the relationship between generate sales revenues (total output) and family farm income. The presented research was surveyed in 2004-2007 in Mazowsze and Podlasie region. Farms have been characterized by criterion of cropland area, agriculture type and Economic Size Unit. The highest agriculture tax burden noticed in farms which characterized with the lowest economic power. The level of paid agriculture tax in relation to sale revenues was low and the highest tax burden noticed in group 10-30 ha of cropland area. The visible influence of this tax was perceptible in farms which managed a crop production. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. CZAJA-HLINIAK I.: Status podatkowy gospodarstwa rolnego. [w:] Polski system podatkowy - założenia a praktyka. Wydawnictwo UMCS, Lublin 2004.
 2. DUCZKOWSKA-MAŁYSZ K.: Wieś i rolnictwo wobec reformy finansów publicznych.[w:] Dylematy wokół rozwoju gospodarczego. Finanse publiczne a wzrost gospodarczy. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania Koźmińskiego, Warszawa 2005.
 3. DZIEMIANOWICZ R.: Efektywność systemu opodatkowania rolnictwa. Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2007.
 4. DZIEMIANOWICZ R.: Podatki i ich wpływ na konkurencyjność gospodarstw rolnych. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 1118, Agrobiznes 2006 - Konkurencja w agrobiznesie - jej uwarunkowania i następstwa, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2006.
 5. DZIEMIANOWICZ R., PRZYGODZKA R.: System opodatkowania gospodarstw rolnych w wybranych krajach Unii Europejskiej - wnioski dla Polski. [w:] Polski system podatkowy - założenia a praktyka. Wydawnictwo UMCS, Lublin 2004.
 6. DZIEMIANOWICZ R., PRZYGODZKA R.: Funkcje podatków i ocena ich sprawiedliwości w rolnictwie. [w:] Kierunki reformy polskiego systemu podatkowego, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2003.
 7. DZIEMIANOWICZ R., PRZYGODZKA R.: Obciążenia podatkowe gospodarstw rolnych w Polsce. [w:] Podatki a polityka fi skalna państwa. Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2002.
 8. DZIUBA J.: Dochody podatkowe w budżetach jednostek samorządu terytorialnego a zasad samodzielności podatkowej. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 1186, Finanse i rachunkowość - teoria i praktyka, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2007.
 9. FELIS P.: Rola i znaczenie systemu opodatkowania dochodów w działalności małych przedsiębiorstw w Polsce. [w:] Polityka finansowa Polski wobec aktualnych i przyszłych wyzwań. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Warszawie, Warszawa 2005.
 10. GORAJ L., OSUCH D., SUSKA M., BAŃKOWSKA K., GRABOWSKA K., MADEJ P., MALANOWSKA B., SMOLIK A., ŻURAKOWSKA J.: Wyniki standardowe uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w polskim systemie FADN w 2005 roku. Wydawnictwo IERiGŻ-PIB, Warszawa 2006.
 11. GRUZIEL K.: Obciążenie z tytułu podatku rolnego gospodarstw rolniczych. Roczniki Naukowe SERiA, tom IX, zeszyt 1, Wydawnictwo "Wieś Jutra", Warszawa 2007.
 12. GRUZIEL K.: Stan i kierunki zmian w opodatkowaniu gospodarstw rolniczych. Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2008.
 13. HANUSZ A.: Polityka podatkowa w zakresie różnicowania obciążeń podatkowych dochodów rolniczych w Polsce. Wydawnictwo UMCS, Lublin 1996.
 14. KHAN M.H.: Agricultural taxation in developing countries: a survey of issues and Policy. Agricultural Economics, no 24, 2001.
 15. LISZEWSKI G.: Reforma podatku rolnego - próba oceny. [w:] Polski system podatkowy - założenia a praktyka. Wydawnictwo UMCS, Lublin 2004.
 16. MĄDRA M.: Zapotrzebowanie na kapitał obrotowy w gospodarstwach rolniczych. [w:] Konkurencyjność gospodarki Polski. Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2008.
 17. OSUCH D., GORAJ L., SKARŻYŃSKA A., GRABOWSKA K.: Plan wyboru próby gospodarstw rolnych polskiego FADN. IERiGŻ, Warszawa 2004.
 18. PODSTAWKA M.: Opodatkowanie rolnictwa i perspektywy jego zmian w Polsce. Wydawnictwo SGGW, Warszawa 1995.
 19. PODSTAWKA M.: Podatek rolny od gruntów - jego ocena i potrzeba zmian. Roczniki Naukowe SERiA, tom VII, zeszyt 4, Wydawnictwo "Wieś Jutra", Warszawa 2005.
 20. PRZYGODZKA R.: Fiskalne instrumenty wspierania rozwoju rolnictwa - przyczyny stosowania, mechanizmy i skutki. Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2006.
 21. WASILEWSKI M., GRUZIEL K.: Podatek dochodowy w indywidualnych gospodarstwach rolniczych - koncepcja i skutki. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 1, Warszawa 2008.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-6979
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu