BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Brzezińska Anna I. (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Kaczan Radosław (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie), Rycielski Piotr (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie)
Tytuł
Model czynników warunkujących niepodejmowanie pracy przez osoby z ograniczeniami sprawności
The Model of Factors Conditioning Not Taking Up Employment by People with Disabilities
Źródło
Polityka Społeczna, 2010, nr 1 (tematyczny), s. 40-42, wykr., rys., bibliogr. 10 poz.
Tytuł własny numeru
Diagnoza potrzeb i podstawy interwencji społecznych na rzecz osób z ograniczeniami sprawności
Słowa kluczowe
Osoby niepełnosprawne, Rynek pracy, Zatrudnienie niepełnosprawnych, Motywacja do pracy
Disabled people, Labour market, Disabilities employment activity, Work motivation
Abstrakt
Oczywistym jest, iż należy dążyć do wsparcia procesów aktywizacji zawodowej osób z ograniczeniami sprawności. Przeprowadzone badania potwierdzają zasadność takiego podejścia, owocującego istotną poprawą jakości życia osób niepełnosprawnych. Ważne jednak jest różnicowanie i indywidualizowanie udzielanego wsparcia zarówno jego charakteru, jak i zakresu, w zależności od przyczyn pozostawania bez pracy. Badania wskazują na dwie podstawowe grupy beneficjentów: chcących pracować, ale niepotrafiących znaleźć i utrzymać pracy oraz niezamierzających podejmować żadnej aktywności zawodowej. Prowadzone dla tych grup działania aktywizujące należy różnicować, stosując z jednej strony przedsięwzięcia nakierowane na rozwój ich kompetencji psychospołecznych, w tym organizacyjnych i umiejętności koniecznych na rynku pracy, a z drugiej działania terapeutyczno-doradcze, kierowane na wzmacnianie wytrwałości i motywacji do aktywnego poszukiwania oraz uczestnictwa w rynku pracy. (fragment tekstu)

The article discusses the reasons for not taking up employment by people with disabilities. The studied group consisted of working-age persons who at the moment of the research did not have a job nor were in the process of seeking it. A conducted factorial analysis yielded four factors grouping the reasons for not assuming employment into: the syndrome of learned helplessness in the labour market, ill health, incapacity benefit barrier, passivity Two groups of beneficiaries of employment activation programmes were distinguished: (1) those willing to start a job but unable to find and maintain one and (2) those unwilling to take up employment. Both groups require a different approach: the first one necessitates training and raising the level of competence, the other needs, above all, to work on motivation. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Brzezińska A.I., Kaczan R., Rycielska L. (2010a), Przekonania o swoim życiu. Spostrzeganie historii życia przez osoby z ograniczeniami sprawności, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
  2. Brzezińska A.I., Kaczan R., Rycielska L. (2010b), Czas, plany, cele. Perspektywa czasowa osób z ograniczeniami sprawności, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
  3. Brzezińska A.I., Kaczan R., Piotrowski K., Rycielski P. (2008), Aktywność osób z ograniczeniami sprawności na rynku pracy: czynniki wspomagające i czynniki ryzyka, Warszawa: Academica Wydawnictwo SWPS/EFS.
  4. Grzelak J. (1993), Bezradność społeczna. Szkic teoretyczny, w: M. Kofta (red.), Psychologia aktywności: zaangażowanie, sprawstwo, bezradność, Poznań: Wydawnictwo Nakom, s. 225-248.
  5. Kemp N.J., Mercer A. (1983), Unemployment, disability and rehabilitation centresand their effects on mental health, "Journal of Occupational Psychology", Vol. 56, s. 37-48.
  6. Kofta M., Sędek G. (1993), Wyuczona bezradność: Podejście informacyjne, w: M. Kofta, G. Sędek (red.), Psychologia aktywności: zaangażowanie sprawstwo, bezradność, Poznań: Wydawnictwo Nakom, s. 171-223.
  7. Krause J.S., Anson C.A. (1996), Self-perceived reasons for unemployment cited by persons with spinal cord injury: relationship to gender, race, age, and level of injury, "Rehabilitation Counseling Bulletin", Vol. 39, s. 217-227.
  8. Linn M.W., Sandifer R., Stein S. (1985), Effects of unemployment on mental and physical health, "American Journal of Public Health", Vol. 75, s. 502-506.
  9. Oleksy-Sanocka B. (2010), Problem wielokrotnej dyskryminacji kobiet i dziewcząt w grupie osób niepełnosprawnych, w: A.I. Brzezińska, J. Pluta, P. Rycielski (red.), Potrzeby specyficznych grup osób z ograniczeniami sprawności: wyniki badań, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
  10. Zinserling I. (2002), Bezradność społeczna, bezradność wyuczona, w: M. Lewicka (red.), Jednostka i społeczeństwo: podejście psychologiczne, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, s. 149-160.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-4729
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu