BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Skulska Bogusława (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Proces integracji gospodarczej Chin z krajami ASEAN
The Process of China's Economic Integration with ASEAN Countries
Źródło
Studia Ekonomiczne / Polska Akademia Nauk. Instytut Nauk Ekonomicznych, 2010, nr 4 (67), 383-412, bibliogr. 33 poz.
Economic Studies
Słowa kluczowe
Integracja gospodarcza, Współpraca gospodarcza, Rozwój gospodarczy
Economic integration, Economic cooperation, Economic development
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Stowarzyszenie Narodów Azji Południowo-Wschodniej
Association of South East Asian Nations (ASEAN)
Kraj/Region
Chiny
China
Abstrakt
Proces integracji gospodarczej Chin i krajów ASEAN sprzyja rozwojowi wspólnych interesów, a w ślad za tym regionalnego "ducha" współpracy i tożsamości. Chiny od początku XXI wieku starają się umacniać swoją pozycję ekonomiczną i polityczną w Azji Wschodniej poprzez zawieranie regionalnych porozumień handlowych (regional trade agreements, RTAs). Dążą również do osłabienia bilateralnych więzi militarnych państw ASEAN z USA. Azja Południowo-Wschodnia jest regionem o ogromnym znaczeniu strategicznym dla Chin. "Polityka dobrego sąsiada" jest główną przesłanką chińskiej dyplomacji ukierunkowanej na poprawę i umocnienie relacji z krajami ościennymi. To z kolei sprzyja kształtowaniu długookresowej perspektywy pokojowego współistnienia niezbędnego dla rozwoju i modernizacji Państwa Środka. Rozwój wzajemnych relacji gospodarczych między Chinami i krajami ASEAN jest widoczny w dynamicznie rosnącej skali obrotów handlowych, bilateralnych przepływach kapitałowych oraz budowanych sieciach produkcyjnych w Azji Wschodniej.(abstrakt oryginalny)

China's economic integration with ASEAN countries contributes to mutual economic development and, consequently, a spirit of regional cooperation and identity. From the onset of the 21st century, China endeavors to strengthen its political and economic status in the East Asia through regional trade agreements (RTAs), while at the same time attempting to undermine the bilateral military ties between ASEAN and the US. The region of Southeast Asia is of immense strategic importance for China. The 'good neighbor policy' is one of the most important premises of Chinese diplomacy, focused on improving and strengthening relations with neighboring countries. This, in turn, is a key factor in development of long-term peaceful co-existence in the region - a crucial element of further development and modernization of China. The development of economic relations between China and the ASEAN countries is manifested in the dynamic growth of trade volumes, bilateral capital flows and production networks in East Asia.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. ASEAN - China to Kick off [2009], "Straits Times", 31 December.
 2. Asian Regional Governance. Crisis and Change [2004], Jayasuriya K. (ed.), Taylor&Francis.
 3. Bezpieczeństwo międzynarodowe w regionie Azji i Pacyfiku. Wybrane zagadnienia [2010], B. Skulska, P. Skulski (red. nauk.), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 4. Biznes międzynarodowy w regionie Azji i Pacyfiku [2009], B. Skulska (red.), Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 5. China and Asian Regionalism [2010], Zhang Yunling (ed.), World Scientific Publishing Co., Singapore.
 6. China Ministry of Commerce [2008], Statistics.
 7. Chiny - Indie. Ekonomiczne skutki rozwoju [2008], K. Kłosiński (red.), Wydawnictwo KUL, Lublin.
 8. Connecting Greater Mekong Subregion Railways. A Strategic Framework [2010], ADB, Manila, www.adb.org
 9. Drelich-Skulska B. [2008], Trójkąty wzrostu w Azji Południowo-Wschodniej, w: Świat, Europa i Polska w dobie współczesnych przemian gospodarczych, tom 1, T. Sporek (red.), Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 10. Forging Closer ASEAN-China Economic Relations in the Twenty-first Century [2001], October, http://www.asean.or.id/newdata/asean.chi.pdf
 11. Heiduk G., McCaleb A. [2010], Does China Switch from it's "Invite-In-Go-Out" Strategy toward a "Block-And-Attack" Strategy?, referat wygłoszony na III Miedzynarodowej Konferencji Naukowej pt. "Asia-Europe. Partnership or Rivalry?", Uniwersytet Ekonomiczny we Wroclawiu, 22 listopada.
 12. How ASEAN Can Hold Its Own Against China [2002], "Straits Times", November 6.
 13. Kang D.C. [2003], Getting Asia Wrong: The Reed for New Analytical Frameworks, "International Security", Vol. 27, No. 4, Spring.
 14. Kawai M. [2004], Regional Economic Integration and Cooperation in East Asia, Impact and Coherence of OECD Country Policies on Asian Developing Economies, Policy Research Institute of the Japanese Ministry of Finance / OECD, Tokyo.
 15. Key Indicators for Asia and Pacific 2008 [2008], Asian Development Bank, Manila.
 16. Kissinger H. [2002], Dyplomacja, Philip Wilson, Warszawa.
 17. Kołodko G. [2008], Wędrujący świat, Prószyński i S-ka, Warszawa.
 18. Lu Feng [2003], Free Trade Area: Awakening regionalism in East Asia, "China Center for Economic Research Working Paper Series", No. E2003010, Peking.
 19. Oziewicz E. [2007], Dylematy rozwoju gospodarczego krajów Azji Południowo--Wschodniej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 20. Sheng L. [2003], China-ASEAN Free Trade Area: Origins Development and Strategic Motivations, "ISEAS Working Paper: International Politics & Security Issues Series", No. 1.
 21. Srivastava S., Rajan R. [2004], What Does the Economic Rise of China Imply for ASEAN and India: Focus on Trade and Investment Flows, w: Foreign Investment in Developing Countries, Kehal H. (ed.), Pelgrave Macmillan, Houndmills.
 22. Starzyk K. [2009], Zagraniczna polityka ekonomiczna Chin w procesie rynkowej transformacji gospodarki. Przypadek Chin, Wydawnictwo Placet, Warszawa.
 23. Storey I. [2006], China's Malacca Dilemma, "China Brief", Vol.6, Issue 8, April 12.
 24. Storey I. [2007], The United States and ASEAN-China Relations: All Quiet on the Southeast Asian Front, October, http://www.StartegicStudiesInstitute.army.mail/ (dostęp: 2010-09-12).
 25. "Straits Times" [2006], November 2.
 26. Thayer C.A. [2001], ASEAN Ten Plus Three: An Evolving East Asian Community?, Comparative Connections, Pacific Forum CSIS, http://www.csis.org/pacfor/cc/004Qchina_asean.html
 27. The ASEAN - China Regional and Sub-regional Cooperation Workshop [2009], Conference Report, NANYANG Technological University, Singapore, 1-2 October.
 28. Volz U. [2010], Prospects for Monetary Cooperation and Integration in East Asia, The MIT Press, Cambridge (Mass.), London.
 29. World Bank [2006], East Asia Update. November. Managing Through a Global Downturn, Washington, DC, World Bank.
 30. World Investment Report 2010. Investing in a Low-carbon Economy [2010], UNCTAD, New York and Geneva.
 31. Xinhua News Agency [2006], October 30.
 32. www.adb.org/statistics
 33. www.asean.org
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0239-6416
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu