BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wasilewski Mirosław (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Pisarska Aleksandra (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach)
Tytuł
Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach
The Financial Liquidity in Small and Medium Enterprises
Źródło
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2009, nr 76, s. 187-200, tab., bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Płynność finansowa, Wskaźniki płynności finansowej
Small business, Financial liquidity, Liquidity ratios
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Region świętokrzyski
Abstrakt
Celem opracowania jest określenie płynności finansowej w przedsiębiorstwach z sektora MSP. Analizowane jednostki gospodarcze prowadzą działalność na terenie regionu świętokrzyskiego. Badane przedsiębiorstwa spełniają kryteria małych i średnich, a należą do nich spółki kapitałowe, spółki osobowe i osoby fizyczne, prowadzące działalność gospodarczą. Do badań wybrano region świętokrzyski dlatego, gdyż charakteryzuje się dotychczas niskim poziomem rozwoju społeczno-gospodarczego. Po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej (UE) regiony gospodarczo słabiej rozwinięte mają duże możliwości uzyskania dodatkowych środków finansowych na rozwój i modernizację sfery usługowo-wytwórczej. W dużym stopniu dotyczy to także małych i średnich przedsiębiorstw. (fragment tekstu)

The highest financial liquidity described enterprises with the highest value of possessed capital. In general companies from the group of average value of capital had noticed the financial liquidity on lower level than the enterprises with the lowest and the highest value of capital. The financial liquidity ratio had amounted to quite low level in group of companies with the highest value of fixed assets. In the enterprises with the average level of these assets had appeared the risk of the financial liquidity lack. In group of micro enterprises had recorded difficulties with marinating the financial liquidity, especially the treasury ratio. In researched period had ascertained slight improvement in this aspect. Whereas the financial liquidity level in small and medium enterprises had formed almost on similar level, particularly in quick and treasury ratio. This group of enterprises had recorded lower level of financial liquidity, which in case of smaller scale of production was substantiated, because of decreasing risk of bankruptcy. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. ACZEL A., D., 2000: Statystyka w zarządzaniu. PWN, Warszawa.
 2. BEDNARSKI L., 2007: Analiza finansowa w przedsiębiorstwie. PWE, Warszawa.
 3. GOŁĘBIOWSKI G., TŁACZAŁA A., 2005: Analiza ekonomiczno-finansowa w ujęciu praktycznym. Difin, Warszawa.
 4. NOWAK E. (red.), 2002: Budżetowanie kosztów przedsiębiorstwa. ODDK, Gdańsk.
 5. SIERPIŃSKA M., JACHNA T., 2004: Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 6. SIERPIŃSKA M., WĘDZKI D., 2001: Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 7. STARZYŃSKA W., 2000: Statystyka praktyczna. PWN, Warszawa.
 8. ŚWIDERSKA G.K. (red.), 2003: Informacja zarządcza w procesie formułowania i realizacji strategii firmy - wyzwanie dla polskich przedsiębiorstw. Difin, Warszawa.
 9. Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej, DzU z 2004 r. Nr 173, poz. 1807.
 10. WALCZAK M. (red.), 2003: Analiza finansowa w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Difi n, Warszawa.
 11. WASILEWSKI M., 2009: Płynność finansowa przedsiębiorstw - problemy teoretyczne i praktyczne. Trzecie warsztaty młodych ekonomistów. Wyższa Szkoła Handlowa w Kielcach, Kielce.
 12. WĘDZKI D., 2002: Strategie płynności finansowej przedsiębiorstwa. Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 13. WĘDZKI D., 2006: Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego. Wolters Kluwer, Kraków.
 14. WOŹNIAK-SOBCZAK B., 2001: Aktywne i pasywne inwestycje przedsiębiorstwa. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-6979
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu