BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Brzezińska Anna I. (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Kaczan Radosław (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie), Rycielski Piotr (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie)
Tytuł
Model czynników warunkujących wykluczanie/inkluzję osób z ograniczeniami sprawności na rynku pracy
The Model of Factors Conditioning Social Exclusion/Social Inclusion of People with Disabilities
Źródło
Polityka Społeczna, 2010, nr 1 (tematyczny), s. 43-45, wykr., tab., bibliogr. 5 poz.
Tytuł własny numeru
Diagnoza potrzeb i podstawy interwencji społecznych na rzecz osób z ograniczeniami sprawności
Słowa kluczowe
Osoby niepełnosprawne, Rynek pracy, Zatrudnienie niepełnosprawnych, Wykluczenie społeczne
Disabled people, Labour market, Disabilities employment activity, Social exclusion
Abstrakt
W największym stopniu prawdopodobieństwo podjęcia pracy zawodowej zwiększają dwa czynniki - subiektywne poczucie stanu zdrowia oraz liczba lat formalnej edukacji. Pierwszy z nich może być modyfikowany przez system opieki zdrowotnej, drugi zależy od systemu edukacji. Warto, aby w tych obszarach szczególnie zwracano uwagę na osoby z trwałymi ograniczeniami sprawności. Jednak, co wydaje się ważniejsze - silny i istotny wpływ na włączenie w rynek pracy mają również zmienne społeczne. Subiektywne poczucie możliwości uzyskania pomocy od bliskich osób oraz poczucie bliskości z innymi ludźmi istotnie i silnie podnoszą prawdopodobieństwo włączenia w rynek pracy. Dowodzi to, jak ważne są relacje z innymi ludźmi w życiu codziennym. Korzyści płynące z pracy sięgają daleko poza wynagrodzenie czy satysfakcję z wykonywanych zadań. Zatrudnienie wydaje się być z jednej trony bardzo silnie związane z kontaktem z drugim człowiekiem, a z drugiej bardzo od takiego kontaktu zależy. (fragment tekstu)

The article presents a model of factors conditioning the processes of social inclusion and social exclusion from the labour market concerning people with disabilities. The authors discuss the role of variables such as sociodemographic variables, the health condition of people with disabilities, the support received by them, and their social relations with relatives and friends. The presented model acknowledges diversity which is a result of different functional limitations stemming from mental disorders, intellectual impairment, motor, aural, and visual impairments as well as from different disorders of internal systems. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Huxley P., Evans S., Munroe M., Webber M., Burchardt T., Knapp M., McDais D. (2006), Development of a Social Inclusion Index to capture subjective and objective domains (Phase I), Oxford: National Coordinating Centre for Research Methodology.
  2. Levitas R., Pantazis Ch., Fahmy E., Gordon D., Lloyd E., Patsios D. (2007), The multidimensional analysis of social exclusion, Bristol: Departament of Sociology and School for Social Policy, Townsend Centre for the International Study of Poverty, Bristol Institute of Public Affairs, University of Bristol.
  3. Popay J., Escorel S., Hernandez M., Johnston H., Mathieson J., Rispel L. (2008), Understanding and tackling social exclusion. Final Report to the WHO Commission on Social Determinants of Health From the Social Exclusion Network, Lancaster: Lancaster University.
  4. Szarfenberg R. (2009), Strategia antywykluczeniowa Unii Europejskiej, Warszawa: UW IPS; pobrano 24.03.2010 ze strony http://www.ips.uw.edu.pl/rszarf/pdf/strategia_awUE.pdf.
  5. Zarycki T. (2004), Kapitał społeczny a trzy polskie drogi do nowoczesności, "Kultura i Społeczeństwo" nr 48 (2), s. 45-65.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-4729
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu