BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bednarowska Zofia (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
Tytuł
Desk research - wykorzystanie potencjału danych zastanych w prowadzeniu badań marketingowych i społecznych
Desk Research - Exploiting the Potential of Secondary Data in Market and Social Research
Źródło
Marketing i Rynek, 2015, nr 7, s. 18-26, tabl., bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe
Analiza danych, Badania marketingowe
Data analysis, Marketing research
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Teza artykułu brzmi następująco: desk research jest wciąż nie w pełni wykorzystanym narzędziem analitycznym, zarówno w badaniach marketingowych, jak i naukowych. Nie dostrzegamy, że źródła danych zastanych niewiążące się z dużymi nakładami finansowymi i organizacyjnymi pozwalają odpowiedzieć na szczegółowe problemy badawcze, które mogą stanowić nie tylko wstęp do badań, ich wsparcie, ale i główne źródło informacji i danych. Pierwsza część artykułu dotyczy możliwości wykorzystania danych zastanych w badaniach społecznych, na przykładzie własnej analizy systemu szkolnictwa wyższego. Druga część artykułu obejmie przykłady wykorzystania desk reserach w badaniach marketingowych na bazie udostępnionych projektów. (abstrakt oryginalny)

The thesis of the article is as follows: desk research is still not fully deployed analytical technique, both in social and marketing research. We seem to forget that the secondary data sources binding of small amounts of financial and organizational resources can answer specific research problems, which may be not only an introduction to research, their support, but also the main source of information and data. The first part refers to the possibility of using secondary data in social studies, based on the example of my analysis of the higher education system. The second part of the article includes examples of using the desk research in market research based on shared publically examples. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Babbie, E. (2003). Badania społeczne w praktyce. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.
 2. Bednarowska, Z. (2013). Wyzwania stojące przed autorami wyników badań publikowanych przez firmy badawcze. Wyniki analizy treści. Referat wygłoszony na: Konferencja UW "Sondaż Polski". Warszawa. Pozyskano z: http://nastrazysondazy.uw.edu.l/konferencja2/Z_Bednarowska.pdf (08.12.2013).
 3. Bulmer, M. (1980). Why Don't Sociologists Make More Use of Official Statistics? Sociology, 14 (4), 505-524.
 4. Castleberry, S.B. (2001). Using Secondary Data in Marketing Research. A Project That Melds Web and Off-Web Sources. Journal of Marketing Education, 23 (3), 195-203.
 5. Gorard, S. (2002). The Role of Secondary Data in Combining Methodological Approaches. Educational Review, 54 (3), 231-237.
 6. GUS (2014). Program badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2015. Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2015. Warszawa: GUS. Pozyskano z: http://bip.stat.gov.pl//dzialalnosc-statystyki-publicznej/program-badan-statystycznych/pbssp-2015 (9.03.2015).
 7. Heaton, J. (2008). Secondary Analysis of Qualitative Data: An Overview. Historical Social Research/Historische Sozialforschung, 33 (3), 33-45.
 8. Hewson, C., Yule, P., Laurent, D. i Vogel, C. (2003). Internet Research Methods. A Practical Guide for the Social and Behavioral Sciences. Newbury Park: Sage Publications.
 9. Hofferth, L. (2005). Secondary Data Analysis in Family Research. Journal of Marriage and Family, 67 (4), 891-907.
 10. Kaniewska-Sęba, A., Leszczyński, G. i Pilarczyk, B. (2006). Badania marketingowe na rynku business-to-business. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
 11. Kiecolt, K.J. i Nathan, L.E. (1985). Secondary Analysis of Survey Data. Sage University Paper Series on Quantiative Applications in the Social Sciences, (07-053).
 12. Makowska, M. (2012). Analiza danych zastanych. Przewodnik dla studentów. Warszawa: Scholar.
 13. Mazurek-Łopacińska, K. i Sobocińska, M. (red.) (2005). Badania marketingowe: metody, nowe podejścia i konteksty badawcze. Wrocław: Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego.
 14. Perek-Białas, J., Strzałkowska, H. i Turek, K. (2010). Analiza desk research w ramach badań dot. stworzenia modelu świadczenia usług doradztwa i rozwoju kariery pracowników 50+. Kraków: PBS GDA. Pozyskano z: http://www.50pluspomorze.pl/repository/files/analiza_desk_reserach.pdf (17.05.2013).
 15. PMR (2011). Badanie atrakcyjności popularnych ośrodków narciarskich w Polsce i na Słowacji. Sezon 2011/2012. Kraków: PMR. Pozyskano z: http://www.narty.pl/uploads/media/Ranking_osrodkow_narciarskich_polska_slowacja_2011-12.pdf. (18.06.2012).
 16. PTBRiO (2013). Badania marketingowe. Rocznik Polskiego Towarzystwa Badaczy Rynku i Opinii, XVII.
 17. PTBRiO (2014). Badania marketingowe. Rocznik Polskiego Towarzystwa Badaczy Rynku i Opinii, XVIII.
 18. Smith, E. (2008). Using Secondary Data in Educational and Social Research. Maidenhead: McGraw-Hill Education.
 19. SMG/KRC (2004). Problemy młodzieży Dzielnicy Warszawa Ursus: Eksploracja, diagnoza, przeciwdziałanie. Rekomendacje dla programów profilaktycznych. Raport z badań jakościowych oraz desk-research. Warszawa: SMG/KRC. Pozyskano z: http://www.ursus.warszawa.pl/files/raport_ops4.pdf (17.05.2013).
 20. Szpunar, M. (2009). Internet w procesie gromadzenia danych о charakterze wtórnym. Studia Medioznawcze Media Studies, 2 (37), 139-149.
 21. Sułek, A. (2002). Ogród metodologii socjologicznej. Warszawa: Scholar.
 22. Synthetos (2013). Pozyskano z: https://syntetos.pl/index.php/pl/desk-research (15.05.2013).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu