BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kondratiuk-Nierodzińska Monika (Uniwersytet w Białymstoku)
Tytuł
Branżowe zróżnicowanie aktywności innowacyjnej w sektorze przemysłu na Podlasiu
Sectoral Specialization of Innovation Activity in Podlaskie Voivodeship
Źródło
Studia Ekonomiczne / Polska Akademia Nauk. Instytut Nauk Ekonomicznych, 2015, nr 1 (84), 53-73, bibliogr. 24 poz.
Economic Studies
Słowa kluczowe
Innowacyjność, Innowacyjność przemysłu, Przemysł wysokich technologii
Innovative character, Industry innovation, High-tech industry
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Podlasie
Podlasie
Abstrakt
W artykule podjęto próbę oceny zaangażowania w działalność innowacyjną poszczególnych branż przemysłu województwa podlaskiego w celu identyfikacji tych wykazujących ponadprzeciętną aktywność w tej dziedzinie. Przyjęto hipotezę badawczą odnoszącą się do stwierdzenia dominującej w tym zakresie roli branż z grupy tak zwanych niskich i średnioniskich technologii. Rozważania oparto na analizie dwóch rodzajów indeksów obrazujących poziom ogólnej aktywności innowacyjnej poszczególnych branż w relacji do średniej w regionie oraz relatywny poziom intensywności zaangażowania w działalność innowacyjną w stosunku do aktywności charakterystycznej dla danej branży w skali kraju. W celu analizy powiązań pomiędzy analizowanymi zmiennymi i ich indeksami wykorzystano korelacje Pearsona. Badania oparto na danych statystycznych Głównego Urzędu Statystycznego zebranych w ramach trzech edycji badań Community Innovation Survey (CIS) za lata 2002-2004, 2004-2006 i 2006-008. Przeprowadzona analiza pozwoliła wyodrębnić grupę pięciu działów przemysłu, w których koncentruje się aktywność innowacyjna przedsiębiorstw województwa podlaskiego, świadcząc o swoistej "specjalizacji branżowej" w zakresie innowacji. Wykazują one zarówno ponadprzeciętne zaangażowanie w działalność innowacyjną w skali województwa, jak i charakteryzują się wyższą innowacyjnością niż średnia w kraju dla tych branż. Trzy z nich to działy tzw. niskich technologii, co świadczy o dominacji tych branż w aktywności innowacyjnej w województwie podlaskim.(abstrakt oryginalny)

The paper assesses the involvement of different industrial sectors in Podlaskie Voivodeship in innovation activities with the aim to identify those that show above-average performance in this field. It was hypothesized that low-tech and medium-low-tech sectors are the dominant players in innovation activity of the region's industry. Two indicators of relative innovative performance were used: one relating innovative performance of each sector to the average of the whole region's industry, and the other - to the average innovation performance of a given sector in Poland. For the purpose of determining relationships between variables and indicators, Pearson linear correlation was used. Statistical data were obtained from Central Statistical Office in Poland , and covered three consecutive Community Innovation Surveys (CIS): 2002-2004, 2004-2006 and 2006- 2008. It was found that innovation activity was concentrated in 5 out of 16 industrial sectors in Podlaskie, suggesting sectoral specialization in the field of innovation. Three of them were low-tech-sectors, supporting the notion of low-tech sectors dominance in innovation activity in Podlaskie. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Cohen W.M., Levinthal D.A. (1989), Innovation and learning: The two faces of R&D, "The Economic Journal", No. 99.
 2. Cohen W.M., Levinthal D.A. (1990), Absorptive Capacity: A New Perspective on Learning and Innovation, "Administrative Science Quarterly", Vol. 35, No. 1.
 3. Cooke P., Memedovic O. (2003), Strategies for Regional Innovation Systems: Learning Transfer and Applications, United Nations Industrial Development Organization (UNIDO), Vienna.
 4. Dosi G. (1988), The nature of innovative process, w: Technical Change and Economic Theory, Dosi G., Freeman C., Nelson R., Silverberg G., Soete L. (red.), Frances Pinter, London.
 5. Freudenberg M. (2003), Composite Indicators of Country Performance: A Critical Assessment, OECD Science, Technology and Industry Working Papers, 2003/16, OECD Publishing (http://dx.doi.org/10.1787/405566708255).
 6. Guilford J.P. (1964), Podstawowe metody statystyczne w psychologii i pedagogice, wyd. II, PWN, Warszawa.
 7. Hatzichronoglou T. (1997), Revision of the High-Technology Sector and Product Classification, OECD Science, Technology and Industry Working Papers, 1997/02, OECD Publishing (http://dx.doi.org/10.1787/134337307632).
 8. Hauknes J., Knell M. (2009), Embodied knowledge and sectoral linkages: an input output approach to the interaction of high- and low-tech industries, "Research Policy", Vol. 38.
 9. Heidenreich M. (2009), Innovation patterns and location of European low- and medium-technology industries, "Research Policy", Vol. 38.
 10. Hirsch-Kreinsen H., Jacobson D., Laestadius S. (red.), (2005), Low-tech Innovation in the Knowledge Economy, Peter Lang, Frankfurt am Main.
 11. Kirner E., Kinkel S., Jaeger A. (2009), Innovation paths and the innovation performance of low-technology firms - An empirical analysis of German industry, "Research Policy", Vol. 38.
 12. Kleinknecht A., van Montfort K., Brouwer E. (2002), The non-trivial choice between innovation indicators, "Economics of Innovation and New Technology", Vol. 11(2).
 13. Kubielas S. (2009), Innowacje i luka technologiczna w gospodarce globalnej opartej na wiedzy. Strukturalne i makroekonomiczne uwarunkowania, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 14. Legler H., Frietsch R. (2007), Neuabgrenzung der Wissenswirtschaft. Forschungsintensive Industrien und wissensintensive Dienstleistungen (NIW/ISI Listen 2006). "Studien zum deutschen Innovationssystem, Nr. 22, Bundesministerium fur Bildung und Forschung (BMBF) (za: Kirner E., Kinkel S., Jaeger A. (2009), Innovation paths and the innovation performance of low-technology firms - An empirical analysis of German industry, "Research Policy", Vol. 38).
 15. Oslo Manual: Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data (2005), Third Edition, OECD and Eurostat.
 16. OECD (2011), ISIC Rev. 3 Technology Intensity Definition, OECD Directorate for Science, Technology and Industry, Economic Analysis and Statistics Division, 7 July.
 17. Pavitt K. (1984), Sectoral patterns of technical change: towards a taxonomy and a theory, "Research Policy", Vol. 13.
 18. Robertson P., Smith K., von Tunzelmann N. (2009), Introduction: Innovation in lowand medium-technology industries, "Research Policy", Vol. 38.
 19. Robertson P.L., Patel P. (2007), New wine in old bottles: technological diffusion in developed economies, "Research Policy", Vol. 36.
 20. Robertson P.L., Pol E., Carroll P. (2003), Receptive capacity of established industries as a limiting factor in the economy's rate of innovation, "Industry and Innovation", Vol. 10.
 21. Sandven T., Smith K., Kaloudis A. (2005), Structural change, growth and innovation: the roles of medium and low-tech industries, 1980-2000, w: Low-Tech Innovation in the Knowledge Economy, Hirsch-Kreinsen H., Jacobson D., Laestadius S. (red.), Peter Lang, Frankfurt-am-Main.
 22. Santamaríaa L., Nietob M.J., Barge-Gil A. (2009), Beyond formal R&D: Taking advantage of other sources of innovation in low- and medium-technology industries, "Research Policy", Vol. 38.
 23. Wziątek-Kubiak A., Balcerowicz E., Pęczkowski M. (2012), Sectoral patterns of innovation: Comparing high and low technology sectors' firms in the new member states, "Studia Ekonomiczne", nr 3 (LXXIV).
 24. Wziątek-Kubiak A. (2010), Zróżnicowanie wzorców działalności innowacyjnej przedsiębiorstw przemysłów o niskiej i wysokiej technologii. Analiza porównawcza, "Studia Ekonomiczne", nr 2 (LXV).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0239-6416
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu