BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kalinowski Sławomir (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Tytuł
Need Satisfaction in Rural Population With Uncertain Incomes
Zaspokojenie potrzeb przez ludność wiejską o niepewnych dochodach
Źródło
Studia Ekonomiczne / Polska Akademia Nauk. Instytut Nauk Ekonomicznych, 2015, nr 1 (84), 74-90, bibliogr. 23 poz.
Economic Studies
Słowa kluczowe
Zaspokojenie potrzeb, Ludność wiejska, Dochody ludności, Struktura dochodów i wydatków ludności wiejskiej
Meet needs, Rural population, People's income, Structure of revenue and expenditure of the rural population
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule został omówiony syntetyczny wskaźnik zaspokojenia potrzeb ludności wiejskiej o niepewnych dochodach. Zwrócono uwagę na jednostki oraz grupy szczególnie zagrożone niewystarczającym zaspokojeniem potrzeb, a w konsekwencji niskim poziomem życia. Zauważono, że znacznie częściej deprywacją potrzeb są zagrożeni mężczyźni zamieszkujący region centralny z wykształceniem zawodowym. Ponadto osoby zamieszkujące samotnie gospodarstwo domowe i w wieku przedemerytalnym częściej mają problemy z satysfakcjonującym stopniem zaspokojenia potrzeb niż osoby młode, czy też z gospodarstw liczniejszych. Jak można było się spodziewać trudności w zaspokojeniu potrzeb dotyczą przede wszystkim osób, których dochody przypadające na gospodarstwo domowe były nie wyższe niż 1000 zł, a ich praca miała charakter tymczasowy (na zastępstwo).(abstrakt oryginalny)

The article discusses the synthetic index of need satisfaction in rural population with uncertain incomes. It focuses on individuals and groups that are prone to fail to satisfy their needs and, consequently, face the threat of a low living standards. It finds that men who graduated from vocational schools are much more likely to have their needs unfulfilled. It is also found that one-person households and pre-pensioners more frequently encounter difficulties trying to fully satisfy their needs than young people or participants of more complex types of households. Difficulties in satisfying needs are experienced primarily by people whose household's per capita income does not exceed PLN 1000 and who have temporary jobs.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Antonides G., Van Raaij W.F. (2003), Zachowanie konsumenta, WN PWN, Warszawa.
 2. Mathi K.M., Saraswathi C. (2013), Changing life style and its impact on the purchase behaviour among the rural customers, "International Journal of Exclusive Management Research", Vol. 3, Issue 3, p. 1-7.
 3. Burgiel A. (2010), Przejmowanie wzorców konsumpcji w kontekście stratyfikacji społecznej, in: Konsument, Gospodarstwo domowe, Rynek. Polska - Europa, Kędzior Z., Jaciow M. (eds.), Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice, p. 60-86.
 4. Dahrendorf R. (1993), Nowoczesny konflikt społeczny. Esej o polityce wolności, Czytelnik, Warszawa.
 5. Daly M., Rake K. (2003), Gender and the Welfare State: Care, Work and Welfare in Europe and the USA, Polity Press, Cambridge, pp. 68-93.
 6. Drucker, P. (1999), Knowledge-worker productivity. The biggest challenge, "California Management Review", No. 42, pp. 79-94.
 7. Halamska M. (2013), Żyć na wsi: elementy stylu życia, "Wieś i Rolnictwo", nr 1 (158), pp. 25-43.
 8. Huber E., Stephens J.D., Bradley D., Moller S., Nielsen F. (2009), The politics of women's economic independence, "Social Politics: International Studies in Gender, State and Society", No. 16 (1), pp. 1-39.
 9. Jensen J., Krishnan V., Spittal M., Sathiyandra S. (2003), New Zealand living standards: Their measurement and variation, with an application to policy, "The Social Policy Journal of New Zealand", issue 20, pp. 72-97.
 10. Jensen J., Spittal M., Krishnan V. (2005), ELSI Short Form. User Manual for a Direct Measure of Living Standards, Centre for Social Research and Evaluation Te Pokapu Rangahau Aratoki Hapori, (https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s& source=web&cd=4&ved=0CEAQFjAD&url=http%3A%2F%2Fwww.msd.govt. nz%2Fdocuments%2Fabout-msd-and-our-work%2Fpublications-resources%2Fm onitoring%2Felsi-short-form-manual.doc& ei=0 TjdU 87_FMvXyQPf94KoCg& usg=AFQjCNHS0GgWFYp2JSpOPOa4cV8us7mzuw&sig2=C6Pw0Fj0m HvGN52_CP57BQ&bvm=bv.72197243,d.bGQ&cad=rjt (1.08.2014.).
 11. Kalinowski S. (2013), Selected aspects the economic situation in rural households with precarious income, "Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje", nr 23(4), pp. 73-84.
 12. Kalinowski S. (2015a), Ubóstwo ludności wiejskiej o niepewnych dochodach, "Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich", nr 102 (1), pp. 85-96.
 13. Kalinowski S. (2015b), Poziom życia ludności wiejskiej o niepewnych dochodach, WN PWN, Warszawa.
 14. Kuśmierczyk K. (2009), Konsumpcja w gospodarstwach domowych - ujęcie regionalne, in: Konsumpcja w gospodarstwach domowych jako czynnik społeczno-gospodarczego rozwoju regionów, Miklewska A. (ed.), Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa, pp. 51-82.
 15. Lewis J., Campbell, M. (2008), UK work/family policies and gender equality, Social Politics 14 (1), pp. 4-30.
 16. Lister R. (2007), Bieda, Wyd. Sic, Warszawa.
 17. Łuczka-Bakuła W., Kalinowski S., Orczyk J. (2006), Wykształcenie jako wyznacznik konkurencyjności regionu, in: Przedsiębiorstwo i region w procesie transformacji, Uniwersytet Rzeszowski, Fedan R. (ed.), Rzeszów, pp. 171-183.
 18. Słaby T. (2013), Niedobory konsumpcji w polskich gospodarstwach domowych w świetle wskaźnika ELSI, in: Niedobory konsumpcji w polskich gospodarstwach domowych, Dąbrowska A., Janoś-Kresło M., Słaby T., Witek J. (eds.), Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa, pp. 186-211.
 19. Stanisz A. (2007), Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA.PL na przykładach medycyny. Tom 3. Analizy wielowymiarowe, StatSoft. Kraków, p. 441-442.
 20. Stier H., Mandel H. (2003), Inequality in the Family: The Institutional Aspects of Wives' Earning Dependency Paper prepared for presentation at the ISA Research Committee on Social Stratification (RC28) meeting, Tokyo, pp. 7-10.
 21. Teisseyre P. (2012), Wpływ zatrudnienia na czas określony na szanse partycypacji na rynku nieruchomości, in: Zatrudnienie na czas określony w polskiej gospodarce. Społeczne i ekonomiczne konsekwencje zjawiska, Bednarski M., Frieske K.W. (ed.), IPiSS, Warszawa, pp. 192-204.
 22. Ward C., Dale A., Joshi H. (1996), Income dependency within couples, in: Gender Relations in Public and Private, Macmillan, L. Morris, E.S. Lyon (ed.), Basingstoke, pp. 95-120.
 23. Zalega T. (2008), Konsumpcja w gospodarstwach domowych o niepewnych dochodach, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0239-6416
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu