BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Juszczyk Sławomir (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Nagórka Artur (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Finansowanie typu mezzanine jako rozwiązanie pośrednie między emisją akcji a kredytem bankowym
Mezzanine Finance as the Type of Financing Placed between the Shares Issue and the Bank Credit
Źródło
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2009, nr 78, s. 47-58, rys., bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Przemysł spożywczy, Kredyt bankowy, Źródła finansowania, Finansowanie mezzanine
Food industry, Bank credit, Source of financing, Mezzanine finance
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przyczyną chęci głębszego rozeznania tej problematyki są zainicjowane badania dotyczące kierunków zmian ekonomicznych i organizacyjnych w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego notowanych na Giełdzie Papierów wartościowych w Warszawie w latach 1998-2007. Do celów porównawczych wytypowano 35 przedsiębiorstw przemysłu spożywczego, które nie są notowane na parkiecie i korzystają z różnych pozagiełdowych form finansowania swojego rozwoju. Materiałem źródłowym niniejszego artykułu jest literatura zagadnienia w dorobku polskim i międzynarodowym, a także obserwacje własne autorów. Oprócz obserwacji gospodarczych wykorzystano elementy działań o charakterze dedukcyjnym i indukcyjnym, przytaczane zaś dane zaprezentowano w formie rysunków. (fragment tekstu)

Company in order to grow needs financing. The classic way is to acquire a credit from the bank. This is directly linked with the question of collateral what in case of the company is not the obvious choice. Another classic way of financing the company is the share issue. This solution is however linked with the question of ownership that is unavoidably diluted with every issue. Sometimes the company is on a excellent path of growth, does not want to disperse ownership, has already used all available asset for a collateral and still needs some capital because of the scale of the project. In this case the solution might be any of private capital sources. The possibility known since the 80's is "mezzanine finance". This is financing that combines some features of credit with some features of share issue and comes from the private investors. Because of its collateral, investment time range and the ways of running the company it is perceived to be appropriate for several years large projects generating sizeable and stable cash flows. This is as well a good path of development for the family run businesses where there is no evident heir and the management wishes to take over the company but lacks sufficient capital. Particularly in the times of crisis when the banks impose tight rules on credit policy and the stock exchange investors are reluctant to take any risks the mezzanine finance may be an answer for companies capital needs. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. AUGUSTYNIAK S. 2005: Rozwój przez mezzanine - rozmowa z Marcinem Halickim prezesem Lux-Med. CEO Magazyn Top Managerów - styczeń.
  2. AUGUSTYNIAK S. 2007: Mezzanine nie czeka na lepsze czasy - rozmowa z Andrew Philipsem dyrektorem zarządzającym ICG oraz Aleksandrem Ferencem reprezentującym w Polsce ICG. CEO Magazyn Top Managerów - czerwiec.
  3. PANKIEWICZ J.: 2009: Biuletyn euro info nr 1 Bank BRE.
  4. PANFIL M. 2008a: Mezzanine jako źródło finansowania dla przedsiębiorstwa. CEO Magazyn Top Managerów - czerwiec.
  5. PANFIL M.: 2008b: Finansowanie rozwoju przedsiębiorstwa. Studia przypadków. Wyd. Difin.
  6. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych. DzU z 2000 r. Nr 94, poz. 1037 z póź. zm.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-6979
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu