BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Brzezińska Anna I. (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Wojciechowska Julita (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie), Ziółkowska Beata (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie)
Tytuł
Podstawy konstruowania projektów pomocy dla osób z ograniczeniami sprawności i ich otoczenia
The Basis for Developing Support Projects for People with Disabilities and Their Environment
Źródło
Polityka Społeczna, 2010, nr 1 (tematyczny), s. 51-54, tab., rys., bibliogr. 2 poz.
Tytuł własny numeru
Diagnoza potrzeb i podstawy interwencji społecznych na rzecz osób z ograniczeniami sprawności
Słowa kluczowe
Osoby niepełnosprawne, Sytuacja społeczno-ekonomiczna, Relacje międzyludzkie
Disabled people, Social and economic conditions, Interpersonal relations
Abstrakt
Projektowanie wymaga rozpoznania punktu wyjścia i dojścia, a więc zidentyfikowania odległych od siebie stanów zjawiska oraz połączenia ich przewidywanymi stanami przejściowymi. Tworzenie projektu pomocy - niezależne od jego treści - ma charakter uniwersalny i przebiega wedle określonych, standardowych etapów. Bezsprzecznie jednak, przede wszystkim w fazie przedprojektowej - diagnostycznej, a dalej podczas doboru strategii i metod wprowadzania zmiany, konieczne jest uwzględnienie specyfiki funkcjonowania beneficjentów i ich najbliższego otoczenia. Ważny odnotowania i podkreślenia jest fakt, by wtedy, gdy przebieg zdarzeń zgodny jest z wiedzą o przebiegu procesu rozwoju człowieka i zmierza do pożądanych efektów rozwojowych, nie podejmować działań interwencyjnych. Dla wszystkich ludzi, także dla osób z rożnymi co do rodzaju, poziomu i zakresu ograniczeniami sprawności, normatywne (charakterystyczne) jest bowiem doświadczanie kryzysów, czyli momentów przełomowych w rozwoju. Konsekwencją tych momentów jest przejściowe odwoływanie się do strategii zaradczych o charakterze niekonstruktywnym, widocznym w pogorszeniu nastroju, czasowym braku motywacji do działania itp. Pomoc konieczna jest wówczas, gdy stany te przedłużają się, odbijając się na jakości funkcjonowania i życia osób niepełnosprawnych. Celem artykułu jest przedstawienie pewnych postulatów, które należy brać pod uwagę podczas planowania zmiany w odniesieniu do osób niepełnosprawnych. (fragment tekstu)

Developing support projects for disabled recipients is an activity of a specific character but at the same time it is based on certain universal foundations. The key principle in designing projects is aiming at the improvement of the beneficiaries' health. This process should be preceded by a thorough diagnosis which allows for establishing the type of intervention which will be the most necessary and the methods of its implementation. While diagnosing the needs of a group and its readiness to change, the focus should be on developmental consequences of becoming disabled. The assessment and prediction of the consequences ought to be taken into account when planning change in the group of beneficiaries. Additionally, the stimulation and reinforcement of the motivation to change among the potential recipients of intervention actions is of key importance as it is their readiness which determines the permanence of change and, subsequently, the improvement of the functioning of people with impairments. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Appelt K., Jabłoński S., Smykowski B., Wojciechowska J., Ziółkowska B. (2010), Konstruowanie i ewaluacja projektów. Poprawa jakości życia osób z ograniczeniami sprawności i ich środowisk, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar/EFS.
  2. Brzezińska A. (2010), Zdrowie publiczne - wykłady, materiały niepublikowane, Poznań: Instytut Psychologii UAM.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-4729
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu