BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Brzezińska Anna I. (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Kaczan Radosław (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie), Rycielski Piotr (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie)
Tytuł
Obszary i modele badań nad zjawiskami wykluczania i inkluzji osób z ograniczeniami sprawności
Domains and Models of Research on Exclusion and Inclusion of People with Disabilities
Źródło
Polityka Społeczna, 2010, nr 1 (tematyczny), s. 58-62, tab., rys., bibliogr. 16 poz.
Tytuł własny numeru
Diagnoza potrzeb i podstawy interwencji społecznych na rzecz osób z ograniczeniami sprawności
Słowa kluczowe
Osoby niepełnosprawne, Wykluczenie społeczne, Badania naukowe
Disabled people, Social exclusion, Scientific research
Abstrakt
Można wyróżnić trzy podstawowe obszary badawcze związane ze zjawiskiem wykluczania/inkluzji osób z ograniczeniami sprawności: (1) przejawy (i ich syndromy) wykluczania/inkluzji, (2) uwarunkowania (geneza i mechanizmy) procesu wykluczania/inkluzji i dynamiki jego przebiegu oraz (3) konsekwencje wykluczania/inkluzji. Istotne jest, by badaniami i analizami objąć zarówno wymiar jednostkowy, jak i społeczny tego zjawiska, tak na poziomie interpersonalnym, grupowym i instytucjonalnym, jak i na poziomie lokalnych wspólnot (społeczności) i regionów. (fragment tekstu)

The paper presents suggestions for future directions of research on risk factors which favour exclusion of people with disabilities from various areas of social life and on factors preventing exclusion, which initiate and facilitate social inclusion. The following research domains have been distinguished: development paths and activity domains of adults with disabilities, the process of transition to adulthood of young disabled persons, determinants of both functioning and development of people with intellectual disability, specific problems of disabled women, effectiveness of different forms of support depending on the needs of individuals and those of their environment. Moreover, four models of intervention have been presented: two with focus on reducing exclusion risk factors and two which concentrate on reinforcing the factors which are conducive to inclusion, which, in other words, focus on actions leading to increasing and strengthening resources of the individual and his/her environment. The remaining part of the article describes example action procedures based on the aforementioned intervention models. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bedyńska S., Rycielski P. (2010), Kim jestem? Wsparcie funkcjonowania psychospołecznego osób z ograniczeniami sprawności, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar/EFS.
 2. Brzezińska A.I. (2009), Rodzaje działań interwencyjnych, materiał niepublikowany, Warszawa: SWPS.
 3. Brzezińska A.I., Kaczan R., Rycielska L. (2010a), Przekonania o swoim życiu. Spostrzeganie historii życia przez osoby z ograniczeniami sprawności, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar/EFS.
 4. Brzezińska A.I., Kaczan R., Rycielska L. (2010b), Czas, plany, cele. Perspektywa czasowa i orientacje temporalne osób z ograniczeniami sprawności, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar/EFS.
 5. Brzezińska A.I., Kaczan R., Smoczyńska K., red. (2010a), Sytuacja i potrzeby osób z ograniczeniami sprawności rzadkimi i sprzężonymi, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar/EFS.
 6. Brzezińska A.I., Kaczan R., Smoczyńska K., red. (2010b), Oferty i możliwości pomocy dla osób z ograniczeniami sprawności rzadkimi i sprzężonymi, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar/EFS.
 7. Brzezińska A.I., Pluta J., Rycielski P., red. (2010a), Wsparcie i aktywizacja zawodowa specyficznych grup osób niepełnosprawnych w Polsce, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar/EFS.
 8. Brzezińska A.I., Pluta J., Rycielski P., red. (2010b), Rekomendacje dla działań wspierających integrację społeczną i zawodową osób z ograniczoną sprawnością, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar/EFS.
 9. Brzezińska A.I., Zwolińska K. (2010), Marginalizacja osób z ograniczeniami sprawności na skutek zaburzeń psychicznych, "Polityka Społeczna" nr 2, s. 16-22.
 10. Iwański J., Owczarek D. (2010), Potrzeba bycia rozumianym. Komunikacja społeczna i funkcjonowanie w grupie osób z ograniczeniami sprawności, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar/EFS.
 11. Leowski J. (2008), Polityka zdrowotna a zdrowie publiczne, Warszawa: CeDeWu.pl Wydawnictwa Fachowe.
 12. Oleksy-Sanocka B. (2010), Problem wielokrotnej dyskryminacji kobiet i dziewcząt w grupie osób niepełnosprawnych, w: Brzezińska A.I., Pluta J., Rycielski P., red. (2010), Potrzeby specyficznych grup osób z ograniczeniami sprawności. Wyniki badań, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar/EFS.
 13. Piotrowski K. (2010), Wkraczanie w dorosłość. Tożsamość i poczucie dorosłości młodych osób z ograniczeniami sprawności, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar/EFS.
 14. Smoczyńska K. (2010), Przestrzenie relacji społecznych. Osoby z ograniczeniami sprawności w społecznościach lokalnych i wirtualnych, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar/EFS.
 15. Wiszejko-Wierzbicka D. (2010), Niewykorzystana sfera. Partycypacja społeczna i obywatelska osób z ograniczeniami sprawności, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar/EFS.
 16. Wolski P. (2010), Utrata sprawności. Radzenie sobie z nabytą niepełnosprawnością a aktywizacja zawodowa, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar/EFS.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-4729
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu