BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Parus Anna (Politechnika Poznańska)
Tytuł
Metody odzyskiwania kadmu ze zużytych baterii i akumulatorów
Źródło
Aura, 2012, nr 8, s. 13-15, rys., bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Odpady niebezpieczne, Substancje toksyczne, Recykling, Ochrona środowiska
Hazardous wastes, Toxic substances, Recycling, Environmental protection
Abstrakt
W ciągu ostatnich 30 lat obserwuje się wzrost zużycia baterii oraz akumulatorów. Spowodowane jest to wszechstronnością zastosowań oraz obniżeniem kosztów produkcji. Zużyte baterie, akumulatory oraz katalizatory samochodowe stanowią jedno z głównych źródeł odpadów zawierających jony metali. Według raportu Komisji Europejskiej z 2003 roku, na rynek trafi a rocznie w przybliżeniu 800 tys. ton akumulatorów samochodowych, 190 tys. ton baterii przemysłowych oraz 160 tys. ton baterii przenośnych [1]. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z marca 2012 roku ustanawia szczegółowe zasady, dotyczące wprowadzenia do obrotu na rynku UE baterii i akumulatorów zawierających kadm, rtęć i ołów, jak również zawiera zasady dotyczące zbiórki, przetwarzania, recyklingu i unieszkodliwiania zużytych baterii i akumulatorów. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. E. Sayilgan et al., A review of technologies for the recovery of metals from spent alkaline and zinc-carbon batteries, Hydrometallurgy 97 (2009) 158-166.
 2. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady, Dokument roboczy służb komisji, Komisja Europejska, Bruksela, 26 III 2012, SWD(2012) 65 final.
 3. E. Kosarga, W. Walkowiak, J. Gęga, Hydrometalurgiczne metody wydzielania metali ze zużytych baterii i akumulatorów, Przemysł Chemiczny 85(3) (2006) 249-253.
 4. Ustawa о odpadach, DzU nr 62, poz. 628 (2001).
 5. C. A. Nogueira, F. Margarido, Battery recycling by hydrometallurgy: evaluation of simultaneous treatment of several cell systems, Energy Technology 2012: Carbon Dioxide Management and Other Technologies, (2012) 227-234.
 6. A. M. Bernardes, D. C. R. Espinosa, J. A. S. Tenorio, Recycling of batteries: a review of currant processes and technologies, Journal. Power Sources 130 (2004) 291-298.
 7. D. C. R. Espinosa, A. M. Bernardes, J.A.S. Tenorio, An overview on the current processes for the recycling of batteries, Journal. Power Sources 135 (2004) 311-319.
 8. C. A. Nogueira, F. Margarido, Leaching behavior of electrode materials of spent nickel-cadmium batteries in sulphuric acid media, Hydrometallurgy 72 (2004) 111-118.
 9. I. Ortiz et al., Mat. ISEC 1999, Moskwa, 338.
 10. I. Ortiz, et al., Mat. REWAS 1999, Global Symposium on Recycling, Waste Treatment and Clean Technology, 3, 2173.
 11. J. Soler et al., Mat. ISEC 1996, 851.
 12. K. Provazi et al., Metal separation from mixed types of batteries using selective precipitation and liquid - liquid extraction techniques, Waste Management 31 (2011) 59-64.
 13. L. Petrelli, G. Ponzo, L. Ranieri, Mat. ISEC 1999. Moskwa, Rosja 338.
 14. С. C. Yang, Recovery of heavy metals from spent Ni-Cd batteries by a potentiostatic electrodeposition technique, Journal Power Sources 115 (2003) 352-359.
 15. M. Bartolozzi et al., Hydrometallurgical recovery process for nickel-cadmium spent batteries, Journal Power Sources 55 (1995) 247.
 16. J. M. Skowroński, M. Osińska, Badania nad określeniem warunków oddzieleniem niklu z roztworów po ługowaniu złomu baterii Ni-Cd, Przemysł Chemiczny 88(7) (2009) 819-821.
 17. Z. Ling et al., Bioleaching of spent Ni-Cd batteries and phylogenetic analysis of an acidophilic strain in acidified sludge, Front. Environ. Sci. Engin. China 1(4) (2007) 459-465.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-3668
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu