BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Siudek Tomasz (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Wzrost gospodarczy a efektywność działania wybranych banków spółdzielczych w Polsce - aspekty teoretyczne i praktyczne
Economic Growth and the Effectiveness of the Selected Co-operative Banks in Poland - Theoretical and Practical Aspects
Źródło
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2009, nr 77, s. 53-68, tab., rys., bibliogr. 27 poz.
Słowa kluczowe
Wzrost gospodarczy, Efektywność banków, Banki spółdzielcze
Economic growth, Banks' efficiency, Cooperative banks
Uwagi
summ.
Abstrakt
Głównym celem pracy było przedstawienie teoretycznych podstaw wzrostu gospodarczego i efektywności banków oraz zaprezentowanie wyników badań empirycznych, w których określono związek między poziomem wzrostu gospodarczego a poziomem efektywności badanych banków spółdzielczych. (fragment tekstu)

In this article examined the relationship between economic growth and efficiency of cooperative banks in Poland in the years 1998-2006. At the beginning presented theoretical basis of economic growth and bank efficiency, and then referred the power of relationship between them. From the data obtained shows that the relationship between the tested variables was very weak and statistically insignificant. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. AL-YOUSIF Y.K.: Financial development and economic growth. Another look at the evidence from developing countries. Review of Financial Economics, vol. 64, 2002.
 2. CABAN W.: Ekonomia. Wyd. Absolwent, Łódź 1998.
 3. CALDERON C i LIU L.: The direction of causality between financial development and economics growth. Journal of Development Economics, vol. 72, 2003.
 4. CAPIGA M.: Ocena działalności placówki operacyjnej banku: dylematy metodologiczne i praktyczne. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2003.
 5. CHOE C., MOOSA I.A.: Financial system and economic growth: The Korean Experience. World Development nr 27, 1999.
 6. De GREGORIO J., GUIDOTTI P.E.: Financial Development and Economic Growth. World Development vol. 23, 1995.
 7. GOLDSMITH R.: Financial Structure and Development. Yale University Press, New Haven 1969.
 8. GOSPODAROWICZ M.: Procedury analizy i oceny banków. Materiały i Studia NBP, Zeszyt nr 103, 2000.
 9. HANSON P., JONUNG L.: Finance and Economic Growth: The Case of Sweden 1834-1991. Research in Economics vol. 51, 1997.
 10. JACKOWICZ K., KURYŁEK W.: Rentowność banków komercyjnych działających w Polsce w latach 1995-2001 a bieżące decyzje menedżerskie i skumulowane w czasie skutki tych decyzji. Bank i Kredyt nr 2, 2004, s. 39.
 11. JAWORSKI W.L., ZAWADZKA Z.: Bankowość. Podręcznik akademicki. Poltext, Warszawa 2006.
 12. KAMERSCHEN D.R., McKENZIE R.B., NARDINELLI C.: Ekonomia. Fundacja Gospodarcza NSZZ Solidarność, Gdańsk 1999.
 13. LEVINE R., ZERVOS S.: Stock Markets, Banks and Economic Growth. The American Economic Review, vol. 88 (3), 1998.
 14. MARCINIAK S.. Makro- i mikroekonomia. Podstawowe problemy. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 15. NORGAARD R.B.: Sustainable Development: A Coevolutionary View. Futures, vol. 16, 1988.
 16. PAGANO M.: Financial Markets and Growth. An Overview. European Economics Review, vol. 37, 1993.
 17. PAWŁOWSKA M.: Konkurencja i efektywność na polskim rynku bankowym na tle zmian strukturalnych i technologicznych. Materiały i Studia NBP, Zeszyt nr 192, 2005.
 18. ROGOWSKI G.: Metodologia analiz efektywności i efektu skali banków. Bank i Kredyt nr 11, 1998.
 19. ROSE P.: Zarządzanie bankiem komercyjnym: wytwarzanie i sprzedaż usług finansowych, T. 1. Związek Banków Polskich, Warszawa 1997.
 20. SAMUELSON P.A., NORDHAUS W.D.: Ekonomia. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 21. SCHUMPETER J.A.: The Theory of Economic Development. Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts 1934.
 22. SHAN J.Z., MORIS A.G., SUN F.: Financial Development and Economic Growth: An Eggand-Chicken Problem? Review of International Economics vol. 9 (3), 2001.
 23. SOLOW R.M.: Perspectives on Growth Theory. Journal of Economic Perspectives, vol. 8 (1), 1994.
 24. SPENGLER J.: Adam Smith on Population Growth and Economic Development. Development Review, vol. 2, (2), 1976.
 25. STĘPIEŃ K.: Konsolidacja a efektywność banków w Polsce. CeDeWu, Warszawa 2004.
 26. SUSSMAN O., ZEIRA J.: Banking and development. Discussion paper vol. 1127. Center for Economic Policy Research, London 1995.
 27. TOYE J.: Financial Structure and Economic Development. [w:] The New Palgrave Dictionary of Money & Finance. The Macmillan Press 1992.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-6979
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu