BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kochaniak Katarzyna (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Analiza kosztu funduszy własnych grupy banków giełdowych w Polsce
The Cost Analysis of Equity in Group of Commercial Banks Quoted on Warsaw Stock Exchange
Źródło
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2009, nr 77, s. 69-76, tab., bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Analiza kosztów, Kapitał własny, Koszt kapitału, Grupa bankowa, Zarządzanie finansami, Modele kosztów, Model wyceny aktywów kapitałowych, Zarządzanie ryzykiem finansowym
Cost analysis, Ownership capital, Capital cost, Banking group, Financial management, Cost models, Capital Asset Pricing Model (CAPM), Financial risk management
Uwagi
summ.
Abstrakt
Podjęto próbę oceny poziomu oraz stopnia zróżnicowania kosztu funduszy własnych w grupie banków komercyjnych, notowanych na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych w latach 1998-2006. Na podstawie informacji dotyczących indeksów giełdowych WIG, WIG Banki oraz rentowności 52-tygodniowych bonów skarbowych oferowanych na przetargach oszacowano orientacyjny poziom oczekiwanego przez akcjonariuszy zwrotu z inwestycji w akcje sektora bankowego. W tabeli 1 przedstawiono liczebność próby badawczej w poszczególnych latach analizowanego okresu. (fragment tekstu)

This paper presents the estimation of cost of equity in group of commercial banks in Poland in 1998-2006. It discusses different aspects of cost of equity in group of banks quoted on Warsaw Stock Exchange. Presented are: the definition of bank's cost of equity, problems with implementation of Capital Asset Pricing Model in Polish companies, the changes in costs of equity in Polish banking sector. Financial data used in this analysis are published by Warsaw Stock Exchange and Ministry of Finance. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. IWANICZ-DROZDOWSKA M.: Zarządzanie finansowe bankiem. PWE, Warszawa 2005.
  2. JOHNSON H.: Koszt kapitału - klucz do wartości firmy. Liber s.c., Warszawa 2000.
  3. KAMPING C.: Zarządzanie ryzykiem. "Bank" 07/2000.
  4. KOCHANIAK K: Próba oszacowania kosztu kapitału własnego w bankach na podstawie modelu CAPM. "Bank i Kredyt" 2/2003.
  5. KULIŃSKA-SADŁOCHA E.: Controlling w banku. PWN, Warszawa 2003.
  6. MILLS R.W.: Jak liczyć koszt kapitału. "Gazeta Bankowa" 20-26.03.2001 nr 11.
  7. Prognozowanie gospodarcze. Metody i zastosowania (red. M. Cieślak). PWN, Warszawa 2004.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-6979
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu