BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Poteraj Jarosław (Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży)
Tytuł
Analiza porównawcza efektywności powszechnych towarzystw emerytalnych na przykładach firm z grup kapitałowych Poczty Polskiej i Allianz
Comparative Analysis of the Public Pension Societies on Examples of Companies from Poczta Polska and Allianz Groups
Źródło
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2009, nr 77, s. 77-88, tab., bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe
Towarzystwa emerytalne, Grupa kapitałowa, Wskaźniki efektywności, Analiza porównawcza, Rentowność kapitału własnego, Wartość zaktualizowana netto, Wewnętrzna stopa zwrotu, Studium przypadku
Pension fund companies, Capital group, Effectiveness ratios, Comparative analysis, Return on equity (ROE), Net present value (NPV), Internal Rate of Return (IRR), Case study
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Poczta Polska, Allianz Groups
,
Abstrakt
W niniejszym opracowaniu podjęto próbę określenia efektywności w dwóch perspektywach poznawczych. Pierwszą z nich jest perspektywa powszechnego towarzystwa emerytalnego jako przedsiębiorstwa, a przyjętym miernikiem efektywności wskaźnik zwrotu na kapitale. Druga zaś to perspektywa akcjonariuszy powszechnego towarzystwa emerytalnego, a efektywność zmierzona została z wykorzystaniem wartości bieżącej netto poczynionej inwestycji oraz jej wewnętrznej stopy zwrotu. (fragment tekstu)

On the base of the public pension societies from Poczta Polska and Allianz capital groups the author makes the efficiency analysis in two scientific perspectives - of the company and the owners of capital. Research methods used by the author were ROE indicator method and NPV method, enriched by IRR method. In the summary the author concludes that analysed companies reveal the high efficiency - in the case of ROE indicator for Poczta Polska project on the level of over 46%, and for Allianz project on the level of over 11%, and in the long-term owners perspective, measured by IRR, the level of 4.74% and 10.22% respectively. Simultaneously the Poczta Polska project received better mark in present perspective and Allianz project in the long-term owners perspective. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. DUDYCZ T., HARMOL M., SKOCZYLAS W., NIEMIEC A.: Finansowe wskaźniki sektorowe - pomoc przy analizie finansowej i ocenie zdolności przedsiębiorstwa do kontynuacji działalności. "Rachunkowość" 2005, nr 3.
  2. JAJUGA K., JAJUGA T.: Inwestycje. Instrumenty finansowe. Aktywa niefinansowe. Ryzyko finansowe. Inżynieria finansowa. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
  3. WĘDZKI D.: Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego. Oficyna Ekonomiczna Wolters Kluwer Polska, Kraków 2006.
  4. Ustawa z 28 sierpnia 1997 o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (UoOiFFE). DzU z 2004 r. Nr 159, poz. 1667, tekst jednolity wraz ze zmianami.
  5. http://stooq.pl/q/d/?s=wig (dostęp 30 kwietnia 2009 roku).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-6979
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu