BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Brzozowska Krystyna (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Tytuł
Współpraca aniołów biznesu z funduszami venture capital w Polsce
The Cooperation of Business Angels with Venture Capital Funds in Poland
Źródło
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2009, nr 77, s. 105-114, tab., bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Anioł biznesu, Venture capital, Ryzyko kapitałowe, Projekty innowacyjne
Business angel, Venture capital, Capital risk, Innovative Projects
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem opracowania, o charakterze przeglądowym, jest analiza, na bazie dostępnych danych informacyjnych i statystycznych, rozwoju rynku venture capital w Polsce i wyników współpracy głównych animatorów tego rynku, czyli aniołów biznesu i funduszy venture capital. (fragment tekstu)

A level of innovations in economy has determined a growth of venture capital market. In well developed countries venture capital market plays a significant role in funding innovative projects, but in Poland, so far, a share of venture capital investors is still rather slight. After access of Poland to European Union, directed into increase of innovations in economy of member states, venture capital market has been accelerated, both in informal (business angels) and formal (venture capital funds) markets. There are some interactions between these groups of venture capital investors, like as cooperation, co-financing, and mainly keeping certain turn of funding - in early stages of project development - business angels, and further - venture capital funds. It should be underlined, that in Poland venture capital market has been developing in quite different way, not very similar to scheme worked out in other countries. It can be a result of relatively low level of venture capital market development and structural changes of overall environment. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. AERNOUDT R.: Executive Forum: Seven Ways to Stimulate Business Angels' Investments. Venture Capital, No 4, 2005.
 2. BRZOZOWSKA K.: Business angels na rynku kapitałowym, Cedewu.pl, Warszawa 2008.
 3. DE CLERQ D., FRIED V.H., LEHTONEN O., SAPIENZA H.J.: An Entrepreneur's Guide to the Venture Capital Galaxy. Academy of Management, Boston 2006.
 4. DE NOBLE A.: Review Essay. Raising finance from business angels. Venture Capital, No 4, 2001.
 5. FRĄCZEK M.: Kim są Business Angels. Nasz Rynek Kapitałowy 12/2005.
 6. Fitch Ratings Report 2008.
 7. GRZYWACZ J., OKOŃSKA A.: Venture capital a potrzeby kapitałowe małych i średnich przedsiębiorstw. SGH, Warszawa 2005.
 8. Katalog funduszy venture capital, www.bankier.pl/firma/vc
 9. MADILL J.J., HAINES G.H., RIDING A.I.: The Role of Angels in Technology SMEs. A link to venture capital. International Journal of Entrepreneurial Finance, No 7, 2005.
 10. Mezzanine finance jako źródło finansowania innowacji. Materiał niepublikowany BRE Banku.
 11. PANKIEWICZ J.: Mezzanine. Sposób na finansowanie przedsiębiorstw, Biuletyn euro info, nr 1, 2009.
 12. Rynek private equity/venture capital w Polsce w 2007 r. www.ppea.org.pl/new/rynek_private_equity_2007_php.
 13. SOCIŃSKI A.: Mezzanine fi nance: między kredytem a sprzedażą akcji, www.bankier.pl/wiadomosci
 14. TAMOWICZ P.: Business Angels. Pomocna dłoń kapitału. PARP, Gdańsk 2007.
 15. WRZESIŃSKI M.: Kapitał podwyższonego ryzyka. Proces inwestycyjny i efektywność. SGH, Warszawa 2008.
 16. www.lfr.lublin.pl/index
 17. www.resik.pl
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-6979
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu