BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Fang Po-Kai (Wrocław University of Economics, Poland)
Tytuł
Taiwan's Position in Asia-Pacific Economic Integration After the ECFA
Pozycja Tajwanu w integracji ekonomicznej regionu Azji-Pacyfiku po ECFA
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2014, nr 370, s. 116-126, tab., bibliogr. 13 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Redefinition of the Role of Asia-Pacific Region in the Global Economy
Słowa kluczowe
Integracja gospodarcza
Economic integration
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Tajwan, Region Azji i Pacyfiku
Taiwan, Asia-Pacific Region
Abstrakt
Dwa obecne punkty centralne dla regionalnych relacji ekonomicznych w regionie Azji-Pacyfiku stanowią Partnerstwo Transpacyficzne (TPP) przewodzone przez Stany Zjednoczone oraz Regionalne Kompleksowe Partnerstwo Gospodarcze (RCEP) pod przewodnictwem ASEAN. Tajwan jako gospodarka wysoce połączona z Chinami na pewno uniknęłaby pominięcia w regionalnych relacjach ekonomicznych Azji-Pacyfiku. Jednak jej niesprzyjające relacje dyplomatyczne z Chinami są wciąż jednym z głównych czynników powstrzymujących Tajwan przed dołączeniem do głównych bloków regionalnych. W związku z tym w tak zmieniającym się środowisku regionalnym, w którym głównymi partnerami handlowymi Tajwanu są strony TPP lub/i RECP, celem tej pracy jest ukazanie, jak Tajwan próbuje wpłynąć na Porozumienie o Współpracy Ekonomicznej (ECFA) jako drogę do utrzymania jego korzystnego statusu oraz posiadania możliwości wejścia do TPP lub RCEP.(abstrakt oryginalny)

Two current focal points for regional economic relations in Asia-Pacific area are the Trans-Pacific Partnership (TPP) led by the United States and an ASEAN-centred Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP). Taiwan as an economy highly interconnected with mainland China surely would avoid being left out of regional economic relations in Asia-Pacific region. However, its unfavourable diplomatic relations with China are still one of the main issues which prevent Taiwan from joining the major regional blocs successfully. Thus, because of such a changing regional environment where most Taiwan's major trading partners are TPP or/and RECP parties, the purpose of this paper is to demonstrate how Taiwan tries to leverage on the Economic Cooperation Framework Agreement (ECFA) as a gateway to maintain its advantageous status and to have opportunities for accession to the TPP or the RCEP.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. ASEAN, Guiding Principles and Objectives for Negotiating the Regional Comprehensive Economic Partnership, 2012, http://www.asean.org/images/2012/documents/Guiding%20Principles%20 and%20Objectives%20for%20Negotiating%20the%20Regional%20Comprehensive%20Economic% 20Partnership.pdf (retrieved: 20.04.2014).
 2. Barker M., Taiwan aims for participation in two regional economic groupings, Taiwan Panorama 2014, 12 March, http://www.taiwan-panorama.com/en/show_issue.php?id=201430303038E.TXT&table= 3&distype=text&year=2014&month=3 (retrieved: 27.04.2014).
 3. Chen J., U.S. official welcome Taiwan's interest in TPP membership, Central News Agency, 2014, 15 March, http://focustaiwan.tw/news/aipl/201403150003.aspx (retrieved: 27.04.2014).
 4. Department of Foreign Affairs and Trade, Australian Government, Background to the Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) Initiative, 2012, December, https://www.dfat.gov.au/ fta/rcep/downloads/rcep-background-paper-background.pdf (retrieved: 17.04.2014).
 5. Fang P.K., Taiwan's strategy of integrating into the global and the regional economy, [in:] J. Rymarczyk (ed.), Handel i inwestycje w semiglobalnym otoczeniu, t. 1, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, no. 267, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2012, pp. 190-199.
 6. Ministry of Commerce, PRC, China's Free Trade Agreements under Consideration: China-Japan-Korea Joint Study, http://fta.mofcom.gov.cn/topic/chinarh.shtml (retrieved: 15.04.2014).
 7. National Development Council, Free Economic Pilot Zones: Time Line, http://www.fepz.org.tw/en/m1.aspx?sNo=0020108 (retrieved: 3.05.2014).
 8. Organization of American State's Foreign Trade Information System, Trans-Pacific Partnership Agreement - Background and Negotiations, http://www.sice.oas.org/TPD/TPP/TPP_e.ASP (retrieved: 22.04.2014).
 9. Sanchita B.D., RCEP and TPP: Comparisons and concerns, ISEAS Perspective 2013, no. 2, http://www.iseas.edu.sg/documents/publication/ISEAS%20Perspective%202013_2.pdf (retrieved: 22.04. 2014).
 10. Stephens H., Goold D., Should Canada Support Taiwan's Entry into the Trans-Pacific Partnership?, Canada-Asia Agenda, 2014, https://www.asiapacific.ca/canada-asia-agenda/should-canada-support-taiwans-entry-trans-pacific (retrieved: 29.04.2014).
 11. Tang G.Q., Wang Z.Y., Pathways to Asia Pacific Regional Economic Integration: China-US Focus, China-United States Exchange Foundation, 2014, March 7, http://www.chinausfocus.com/finance-economy/pathways-to-asia-pacific-regional-economic-integration/ (retrieved: 13.04.2014).
 12. US wants to expand trade and investment under TISA, Taipei Times 2013, November 2, http://www.taipeitimes.com/News/taiwan/archives/2013/11/02/2003575967 (retrieved: 4.05.2014).
 13. World Economic Forum, The Global Enabling Trade Report 2014, Geneva 2014.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/pn.2014.370.08
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu