BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bobowski Sebastian (Wrocław University of Economics, Poland)
Tytuł
Thai Clustering - Typology of the Emerging Market
Tajski klastering - typologia rynku wschodzącego
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2014, nr 370, s. 127-137, tab., bibliogr. 26 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Redefinition of the Role of Asia-Pacific Region in the Global Economy
Słowa kluczowe
Typologia, Klastry
Typology, Business cluster
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Tajlandia
Thai
Abstrakt
Tajlandia jest prężnie rozwijającym się rynkiem wschodzącym Azji Południowo-Wschodniej, z perspektywą dalszej konwergencji w stosunku do regionalnych liderów gospodarczych. Okres kryzysu finansowego 1997-1998 zapoczątkował zmianę w polityce rozwojowej państwa, eksponującej klastering jako istotny komponent polityki uprzemysłowienia i wzrostu konkurencyjności sektora MŚP. Doświadczenia tajskich struktur klastrowych wskazują na odmienność uwarunkowań klasteringu w obrębie rynków wschodzących, co przekłada się na ewolucję typologii i koncepcji klastra. W artykule wyodrębniono trzy podstawowe koncepcje klastra funkcjonujące w Tajlandii: planiklastra, tradiklastra oraz neoklastra, celem wskazania na uwarunkowania klasteringu zarówno w tradycyjnych, jak i w nowoczesnych sektorach wytwórczych.

Thailand is a rapidly growing emerging market of Southeast Asia, with the prospect of further convergence in relation to regional economic leaders. The Asian financial crisis 1997-1998 induced important changes in the state's development policy, exposing clustering as an important component of the industrial and competition policy. Thai experiences indicate a difference of clustering conditions within the emerging markets, which is reflected in the evolution of the typology and the concept of cluster. The article identifies three basic concepts of cluster, namely tradi-cluster, plani-cluster and neo-cluster, operating in both traditional and modern manufacturing sectors.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Castells M., Hall P., Technopoles of the World: The Making of 21st Century Industrial Complexes, Routledge, London 1994.
 2. Chulasai L., Local Economic Development Core: A Case Study of Northern Region Industrial Estate in Lamphun, Institute of Developing Economies, Tokyo 1993.
 3. Competitive Regional Clusters. National Policy Approaches, OECD Reviews of Regional Innovation, OECD, Paris 2007.
 4. Enright M.J., Regional clusters and economic development: A research agenda, [in:] U. Staber, N.V. Schaefer, B. Sharma (eds.), Business Networks: Prospects for Regional Development, DeGruyter, New York 1996.
 5. Feldman M.P., Audretsch D.P., Innovation in cities: Science-based diversity, specialisation and localized competition, European Economic Review 1999, vol. 43.
 6. Feser E.J., Old and new theories of industry clusters, [in:] M. Steiner (ed.), Clusters and Regional Specialisation. On Geography, Technology and Networks, Pion, London 1998.
 7. Ganne B., Lecler Y. (eds.), Asian Industrial Clusters, Global Competitiveness, and New Policy Initiatives, World Scientific Publishing Co., Singapore 2009.
 8. Glaeser E. L., Kallal H. D., Scheinkman J. A., Shleifer A., Growth in Cities, Journal of Political Economy 1992, vol. 100.
 9. Isbasoiu G.-M., Industrial Clusters and Regional Development. The Case of Timisoara and Montebelluna, RTN Urban Europe Program and University of Urbino, Urbino 2007.
 10. Jones A., Thai northeast vows poll payback to Shinawatra clan, AFP, 2014, January 31.
 11. Kimura F., Obashi A., Production networks in East Asia: What we know so far, ADBI Working Paper 320, Asian Development Bank Institute, Tokyo 2011.
 12. Malmberg A., Maskell P., Localized learning revisited, Growth and Change 2006, vol. 37.
 13. Paci R., Usai S., Externalities, knowledge spillovers and the spatial distribution of innovation, Geo Journal 1999, vol. 49.
 14. Parr H.B., Agglomeration economics: Ambiguities and confusions, Environment and Planning A 2002, vol. 34.
 15. Porter M.E., Clusters and the new economics of competition, Harvard Business Review 1998, November-December.
 16. Porter M.E., Location, competition, and economic development: Local clusters in a global economy, Economic Development Quarterly 2000, vol. 14, no. 1.
 17. Porter M.E., The Competitive Advantage of the Nations, The Free Press, New York 1990.
 18. Roos M., Ökonomische Agglomerationstheorien: Die Neue Ökonomische Geographie im Kontext, Josef Eul, Lohmar 2002.
 19. Rosenfeld S.A., Bringing business clusters into the mainstream of economic development, European Planning Studies 1997, vol. 5, no. 1.
 20. Skulska B., Bobowski S., Clustering in East Asia - implications of Japan's industrial development model, Economics 3(20), Publishing House of Wrocław University of Economics, Wrocław 2012.
 21. Solvell Ö., Lindqvist G., Ketels Ch., The Cluster Initiative Greenbook, Bromma tryck AB, Stockholm 2003.
 22. Visser E.J., Atzema O., With or without clusters: Facilitating innovation through a differentiated and combined network approach, European Planning Studies 2008, vol. 16, no. 9.
 23. Visser E.J., Boschma R.A., Learning in districts: Novelty and lock-in in a regional context, European Planning Studies 2004, vol. 12, no. 6.
 24. Yi K.-M., Can vertical specialization explain the growth of world trade?, Journal of Political Economy 2003, vol. 111, no. 1.
 25. http://www.adb.org/countries/thailand/main.
 26. http://www.adb.org/sites/default/files/pub/2014/basic-statistics-2014.pdf.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/pn.2014.370.09
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu