BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dobrzański Paweł (University of Wrocław)
Tytuł
Government's Role in Asia-Pacific Market Economies. Japan vs. China
Rola państwa w gospodarkach rynkowych Azji i Pacyfiku. Japonia vs. Chiny
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2014, nr 370, s. 138-150, rys., tab., bibliogr. 19 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Redefinition of the Role of Asia-Pacific Region in the Global Economy
Słowa kluczowe
Gospodarka rynkowa, System rynkowy, Kapitalizm, Efektywność, Państwo, Konkurencyjność
Market economy, Market system, Capitalism, Effectiveness, State, Competitiveness
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Głównym celem artykułu jest prezentacja roli państwa w Chinach i Japonii - krajach regionu Azja-Pacyfik, które obecnie odgrywają wiodącą rolę w gospodarce światowej. W artykule przedstawiono współczesną rolę państwa w gospodarkach Japonii i Chin. Dokonano również oceny działalności państwa. Ze względu na kompleksowość badanego zagadnienia niezbędne było zastosowanie różnorodnego podejścia metodologicznego. Główną wykorzystaną metodą badawczą była metoda porównawcza wykorzystująca dane z Globalnego Rankingu Konkurencyjności, Indeksu Wolności Gospodarczej oraz Wskaźnika Rozwoju Społecznego. Wykorzystana została także metoda historyczna w celu przedstawienia działalności państwa w badanych krajach.(abstrakt oryginalny)

The main goal of the article is to present the role of government in two different Asia-Pacific economies - Japan and China. Both analysed countries nowadays play big role on the global stage. For this purpose variances and resemblances of state interventionism in Japan and China are presented. The article also offers an assessment of government activity in the countries studied. Due to the complexity of the topic the research requires usage of diverse methodological approaches. The main method is comparative analysis using data collected from The Global Competitiveness Report, Index of Economic Freedom and Human Development Index. Method employed was also historical case studies used to present the role of government in studied countries.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. 2014 Index of Economic Freedom, The Heritage Foundation, http://www.heritage.org/index/pdf/2014/book/index_2014.pdf (retrieved: 15.07.2014).
 2. Clyne J., The Chinese Economic Miracle - A Triumph for Capitalism or the Planned Economy, 2010, https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=a2FybG1hcngubmV0fG9wZW58Z3g6MThmOTVhNTg0NGVhMGQyYw (retrieved: 15.07.2014).
 3. Conklin D.W., Comparative Economic Systems, University of Calgary Press, Calgary 1991.
 4. Drelich-Skulska B., Proces integracji ekonomicznej Japonii i ASEAN. Zarys tematyki, [in:] B. Drelich- -Skulska, M. Domiter, W. Michalczyk (eds.), Globalizacja i regionalizacja w gospodarce światowej. Księga jubileuszowa prof. Jana Rymarczyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2012, pp. 266-282.
 5. Gregory P.R., Stuart R.C., Comparing Economic Systems in the Twenty-First Century, Houghton, Boston- New York 2004.
 6. http://hdr.undp.org/en/reports/global/hdr2010/chapters/ (retrieved: 15.07.2014).
 7. http://www.weforum.org/reports?filter[type]=Competitiveness (retrieved: 15.07.2014).
 8. Human Development Report 2013, Published for the United Nations Development Programme (UNDP), http://hdrstats.undp.org/images/explanations/DEU.pdf.
 9. Japan - patterns of development, http://www.country-data.com/cgi-bin/query/r-7176.html (retrieved: 10.07.2014).
 10. Japan's Economic Outlook 2007-2008, Mitsubishi Research Institute, November 2007, http://www. mri.co.jp/REPORT/ECONOMY/2007/er071103.pdf (retrieved: 20.07.2014).
 11. Klamut M. (ed.), Polityka ekonomiczna - współczesne wyzwania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 12. Leftwich A., The Developmental State, Working Paper no. 6, University of York, Heslington 1994.
 13. Morrison W.M., China's Economic Rise: History, Trends, Challenges, and Implications for the United States, Congressional Research Service, Washington, DC, 2014.
 14. North D.C., Government and the American Economy. A New History, University of Chicago Press, Chicago 2007.
 15. Saich T., The Changing Role of the State in Reform China, Harvard University, Cambridge, MA, 2001.
 16. Sala-i-Martin X., Artadi E.V., The Global Competitiveness Index. Global Competitiveness Report, World Economic Forum 2004, http://salaimartin.com/media/pdf/1.3_The_Global_Comp_Index. pdf (retrieved: 12.07.2014).
 17. Schwab K., The Global Competitiveness Report 2012-2013, World Economic Forum, Geneva 2012.
 18. Skulski P. (ed.), Competitiveness of Economies in the Asia-Pacific Region. Selected Problems, Research Papers of Wrocław University of Economics, no. 192, Publishing House of Wrocław University of Economics, Wrocław 2011.
 19. Wang S., Learning by Debating: The Changing Role of the State in China's Economy and Economics Theories, Policy Studies Journal 1995, vol. 23, no. 1.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/pn.2014.370.10
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu