BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Duda Joanna (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Tytuł
Wpływ funduszy strukturalnych na działalność małych i średnich przedsiębiorstw województwa małopolskiego
The Influence of Structural Funds on Small and Medium Enterprises Activity in Małopolska Voivodeship
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 158, s. 58-70, rys., tab., bibliogr. 8 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka
Słowa kluczowe
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Fundusze strukturalne, Inwestycje, Źródła finansowania
Small business, Structural funds, Investment, Source of financing
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Jednym z elementów wspierania rozwoju regionalnego w UE jest wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw. Działania te dotyczą: zarządzania firmami, pokonywania barier biurokratycznych oraz pozyskiwania środków finansowych na realizację inwestycji. Od początku procesu transformacji gospodarki polskiej MŚP mają problemy z pozyskiwaniem kapitałów obcych na działalność zarówno operacyjną, jak i inwestycyjną. W artykule na podstawie badań PKPP Lewiatan oraz badań własnych autorki podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, czy fundusze strukturalne miały wpływ na działalność inwestycyjną mikroprzedsiębiorstw w Małopolsce. Dokonano analizy porównawczej struktury inwestycji i źródeł finansowania polskich oraz małopolskich MŚP, które starały się o dofinansowanie działalności inwestycyjnej z funduszy UE.(abstrakt oryginalny)

The European Union prepared a series of instruments supporting regional development. One of the elements of this policy is to support small and medium enterprises. Those activities regard: firms management, overcoming bureaucratic barriers and acquisition of financial sources for realization of investments. Since the beginning of the transformation process of Polish economy, SMEs have had problems with the acquisition of outside capital for both operational and investment activity. That is why in the present paper, on the basis of survey carried out by PKPP Lewiatan and author's own research, an attempt has been made to answer the question whether the structural funds had an impact on investment activity of micro enterprises in Małopolska. The comparative analysis has been made of investment structure and financing sources of SMEs, which applied for the refinancing of their investment activity from EU funds in Poland and Małopolska.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Cieplewska M., Mucha-Leszko B., Integracja europejska. Droga do unii ekonomicznej i monetarnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2004.
  2. Duda J., Decyzje inwestycyjne przedsiębiorstw polskich z sektora MŚP, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 98, red. B. Bernaś, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2009.
  3. Ehlermann C.D., Les Enterpries publiques et le kontrole des aides d'Etat, [w:] "Revue du Marche Commun et de l'Union Europeenne" 1992, no. 336.
  4. Monitoring kondycji sektora MŚP, PKPP Lewiatan, Warszawa 2006.
  5. Monitoring sektora MŚP, PKPP Lewiatan, Warszawa 2004.
  6. Monitoring sektora MŚP, PKPP Lewiatan, Warszawa 2009.
  7. Starczewska-Krzysztoszek M., Bariery rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, [w:] "Infos" nr 4, Biuro Analiz Sejmowych, 2008.
  8. Żołnierski A., Zadura-Lichota P. (red.), Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2006-2007, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2008.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu