BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Majchrowska Elżbieta (Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University)
Tytuł
New Trends in the Global Trade: TPP - Pivot to Asia?
Nowe trendy w światowym handlu: TPP - zwrot w stronę Azji?
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2014, nr 370, s. 153-163, rys., bibliogr. 28 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Redefinition of the Role of Asia-Pacific Region in the Global Economy
Słowa kluczowe
Strefy wolnego handlu, Handel, Region
Free trade area, Trade, Region
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Azja
Asia
Abstrakt
Trwający przez lata impas w negocjacjach na forum WTO wpłynął na zwiększenie liczby zawieranych porozumień o wolnym handlu, zarówno tych dwustronnych, jak i regionalnych. Porozumieniem o kluczowym znaczeniu dla gospodarki światowej, które może wpłynąć na zmianę układu sił w światowym handlu, jest tzw. Partnerstwo Transpacyficzne (Trans-Pacific Partnership, TPP). Określane jest ono jako zwrot w stronę Azji, co koresponduje z rysującym się od pewnego czasu przesuwaniem bieguna rozwoju gospodarczego w stronę Dalekiego Wschodu. TPP ma być zrównoważone przez Porozumienie RCEP (Regional Comprehensive Economic Partnership), które łączy 16 krajów należących do tzw. grupy ASEAN + 6. Istotne jest to, że wraz z Partnerstwem Transpacyficznym porozumienie RCEP stanowi potencjalny krok w kierunku utworzenia strefy wolnego handlu Azji-Pacyfiku (Free Trade Area of the Asia-Pacific).(abstrakt oryginalny)

The increasing number of free trade agreements, both bilateral and regional, was influenced by the deadlock in negotiations lasting for years in the WTO forum. The Trans- -Pacific Partnership (TPP), crucial for the global economy, which has been negotiated by 12 countries at different levels of economic, may have an influence on the shift of the global trade balance of power. The TPP is defined as a "pivot to Asia" corresponding with the movement of the economic development pole towards Asia, which has been taking place for a while now. The TPP agreement is to be balanced with the Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) project. The project unites 16 countries belonging to the group called ASEAN + 6. Along with the TPP, the RCEP is a potential way to a Free Trade Area of the Asia-Pacific.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. American Competitiveness in the Asia-Pacific, http://www.ustr.gov (retrieved: 5.06.2014).
 2. ASEAN and FTA Partners Launch the World's Biggest Regional Free Trade Deal, http://www.asean.org (retrieved: 6.06.2014).
 3. Asian Economic Integration Monitor, Asian Development Bank, March 2013, http://www.adb.org/publications/asian-economic-integration-monitor-march-2013 (retrieved: 15.06.2014).
 4. Bożyk P., Międzynarodowe stosunki ekonomiczne. Teoria i polityka, PWE, Warszawa 2008.
 5. Budnikowski A., Międzynarodowe stosunki gospodarcze, PWE, Warszawa 2006.
 6. Carbaugh R.J., International Economics, 14th ed., South-Western Cengage Learning, 2013.
 7. Factsheet of the Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), Ministry of Trade and Industry, Singapore, November 2012, http://www.fta.gov.sg (retrieved: 15.06.2014).
 8. Fukunaga Y., Isono I., Taking ASEAN + 1 FTAs towards the RCEP: A Mapping Study, Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA), http://ideas.repec.org (retrieved: 10.06.2014).
 9. http://www.apec.org (retrieved: 10.06.2014).
 10. International Trade Statistics 2013, WTO, https://www.wto.org/english/res_e/statis_e/its2013_e/its13_toc_e.htm.
 11. Kundera J., Liberalizacja obrotów gospodarczych w strefach wolnego handlu, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1996.
 12. Majchrowska E., China's Trade with ASEAN Nations: CAFTA Perspective, [in:] P. Skulski (ed.), Competitiveness of Economies in the Asia-Pacific Region. Selected Problems, Publishing House of Wrocław University of Economics, Wrocław 2011.
 13. Majchrowska E., Chiny wobec światowego kryzysu gospodarczego 2007/2008+, [in:] E. Cziomer (ed.), Przesłanki i następstwa kryzysu Unii Europejskiej dla Europy i świata, Oficyna Wydawnicza AFM, Krakowskie Studia Międzynarodowe 2012, nr 4, Kraków 2012.
 14. Majchrowska E., Rola Chin w handlu międzynarodowym w świetle członkostwa w WTO, [in:] M. Grzybowski (ed.), Państwo demokratyczne, prawne i socjalne. Studia społeczne, polityczne i ekonomiczne. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Zbigniewowi Antoniemu Maciągowi, Oficyna AFM, Kraków 2014.
 15. Neufeld N., The Long and Winding Road: How WTO Members Finally Reached a Trade Facilitation Agreement, WTO, Economic Research and Statistics Division, 2014, April 7, https://www.wto.org/english/res_e/reser_e/ersd201406_e.pdf (retrieved: 15.06.2014).
 16. Outlines of the Trans-Pacific Partnership Agreement, The Office of the United States Trade Representative (USTR), 2013, http://www.ustr.gov (retrieved: 10.06.2014).
 17. Petri A.P., Plummer M., Zhai F., TPP Assessment Study, Peterson Institute for International Economics, 2010, October 20.
 18. Schott J.J., Kotschwar B., Muir J., Understanding the Trans-Pacific Partnership, Moving from TPP to FTAAP, Peterson Institute for International Economics, January 2013.
 19. The Doha Round, http://www.wto.org (retrieved: 10.06.2014).
 20. The General Agreement on Tariffs and Trade, Part III, Article XXIV, Territorial Application - Frontier Traffic - Customs Unions and Free-trade Areas, https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/legal_e.htm (retrieved: 15.06.2014).
 21. TPP: An Opportunity for America, http://www.atlanticcouncil.org (retrieved: 10.06.2014).
 22. TPP Negotiations and Japan, http://www.nippon.com (retrieved: 5.06.2014).
 23. Trade, partnership and politics, The Economist 2013, August 24.
 24. Transatlantic Trade and Investment Partnership. The Economic Analysis Explained, European Commission, September 2013, http://trade.ec.europa.eu (retrieved: 20.06.2014).
 25. Trans-Pacific Partnership, Trade Ministers' Report to Leaders, 2013, October 8, http://www.ustr.gov (retrieved:10.06.2014).
 26. World Economic Outlook (WEO): Transitions and Tensions, World Economic and Financial Surveys, International Monetary Fund, October 2013, www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2013/02/pdf/text.pdf.
 27. World Trade Profiles 2013, The World Trade Organization, https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/trade_profiles13_e.pdf.
 28. World Trade Report 2011. The WTO and preferential trade agreements: From co-existence to coherence, World Trade Organization, 2011, https://www.wto.org/english/res_e/publications_e/wtr11_ e.htm (retrieved: 20.06.2014).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/pn.2014.370.11
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu