BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Budzowski Klemens (Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego)
Tytuł
Rachunek inwestycji zagranicznych na przykładzie gospodarki polskiej
Źródło
Zeszyty Naukowe / Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Zarządzanie i handel zagraniczny w małych i średnich przedsiębiorstwach w warunkach integracji europejskiej : materiały konferencyjne, 2001, s. 10-27, tab., bibliogr. 32 poz.
Słowa kluczowe
Kapitał zagraniczny, Inwestycje zagraniczne, Kondycja gospodarki, Konkurencyjność gospodarki
Foreign capital, Foreign investment, Condition of the economy, Economy competitiveness
Uwagi
streszcz.
Abstrakt
Przeprowadzona w artykule analiza korzyści i zagrożeń związanych z inwestycjami zagranicznymi, pozwala na wyciągnięcie wniosków, że pozytywne efekty inwestycji zagranicznych to przede wszystkim: poprawa konkurencyjności gospodarki, złagodzenie niedoboru kapitałów rodzimych, dopływ nowoczesnej techniki, technologii i organizacji produkcji, modernizacja infrastruktury produkcyjnej, wzrost volumenu eksportu. Negatywne skutki napływu kapitału zagranicznego to głownie powstanie dużych napięć w bilansie handlowym, nadmierna skłonność do importu, petryfikacja istniejącej struktury gospodarki, wzrost bezrobocia związany z restrukturyzacją zatrudnienia w prywatyzowanych zakładach po upływie okresu ochronnego, niewielka skłonność do wdrażania postępu naukowo-technicznego, preferowanie własnych rozwiązań naukowych i technicznych kosztem polskiego zaplecza naukowo-badawczego. Dalszy napływ kapitału zagranicznego z uwagi na potrzeby inwestycyjne jest niezbędny. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Alves J., The Balance of Payments; A Glossary of terms, International Monetary Funds, Washington D.C., !979.
 2. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne i ich wpływ na obroty handlu zagranicznego, Departament Analiz i prognoz Ministerstwa Gospodarki, Warszawa 199 r.
 3. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce - szanse i zagrożenia ich pozyskiwania, ..BOSS Informacje Ekonomiczne'' nr 7 z 1999.
 4. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce, IKC HZ, Warszawa 1999.
 5. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce, Praca zbiorowa pod redakcją Z. Olesińskiego, PWE, Warszawa, 1998, s. 41.
 6. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne, Raport nr 18, Rada Strategii Społeczno-Gospodarczej przy RM, Warszawa 1997.
 7. Białecki K., Dorosz A., Januszkiewicz W., Słownik handlu zagranicznego, PWE, Warszawa 1986,s. 109.
 8. Bluszkowski J., Garlicki J., Spółki z udziałem zagranicznym w środowisku lokalnym, Fundacja F. Eberta. Warszawa 1996.
 9. Budzowski K." Otoczenie biznesu w Krakowie, w: Metropolitalne funkcje Krakowa, Redaktor Naukowy J.Purchla, MCK Kraków 1998 r.
 10. Czerwieniec E., Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w gospodarce krajów wysokorozwiniętych. Zeszyty Naukowe AE Poznań, nr 105/1990.
 11. Czerwieniec E., Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w gospodarce krajów wysokorozwiniętych. Zeszyty Naukowe AE Poznań, nr 105/1990.
 12. Drucker P.. Niebezpieczne joint ventures. ..Zarządzanie" nr 2 z 1997.
 13. Gorynia M.. Wolniak R., Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce- zachowania inwestorów zagranicznych i zachowania przedsiębiorstw krajowych, w: Przedsiębiorstwo a internacjonalizacja działalności gospodarczej. Zeszyty Naukowe AE Poznań, nr 278. Poznań 2000 r.
 14. Inwestycje zagraniczne w Polsce. Redakcja naukowa i koordynacja B.Durka. IK.C HZ Warszawa I996 r.
 15. Karpiński A. Unia Europejska-Polska. Dylematy przyszłości. Dom Wydawniczy Elipsa. Warszawa 1998.
 16. Kojima K.. Direct Foriegn Investment. UK. London 1978.
 17. Krugman P.R., Obstfeld M.. Międzynarodowe stosunki gospodarcze. PWN. Warszawa 1993.
 18. Mączyńska E.. Zawadzki M., Przedsiębiorstwa z kapitałem zagranicznym w Polsce. Badania na podstawie listy 500. Październik 1998.
 19. Meissner M., Strach przed prywatnym. ..Życie Gospodarcze" nr 5 z 1998.
 20. Ordak G., Z opóźnionym zapłonem. ..Gazeta Bankowa" nr 36 (515) z 5-11 września 1998 r
 21. Perczyński M. Szanse i zagrożenia na drodze do Unii Europejskiej. Dom Wydawniczy Elipsa. Warszawa 1997.
 22. Raport Państwowej Agencji Inwestycji Zagranicznych, PAIZ. Warszawa 2000.
 23. Rymarczyk J., Internacjonalizacja przedsiębiorstwa. PWE. Warszawa. 1996.
 24. Starzyk K.. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a handel zagraniczny Polski, w: Wybrane problemy handlu międzynarodowego, pod redakcją K. Budzowskiego i S. Wydymusa. AE Kraków 1997.
 25. Swianiewicz P.. Dziemianowicz W" Atrakcyjność inwestycyjna miast. IbnGR. Warszawa. 1998.
 26. Szeląg-Eastick L., Amerykańskie inwestycje zagraniczne. AE Kraków 1993.
 27. The Triad in the Foriegn Direct Investment. United Nations Center on Transnational Corporations, United Nations, New York. 1991.
 28. Ustawa z dnia 23 grudnia 1988 r" o prowadzeniu działalności z udziałem podmiotów zagranicznych, Dz. U. nr 41 z 1988r.. poz.325.
 29. Wpływ inwestycji zagranicznych na gospodarkę Polski. Praca zbiorowa pod redakcją M. Bąka I P. Kulawczyka, Warszawa 1997.
 30. Wybrane problemy handlu międzynarodowego 1997, Praca zbiorowa pod redakcja K.Budzowskiego, S. Wydymusa, Kraków listopad 1997.
 31. Żarnowiecka J., Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na gospodarkę Polską. AE Kraków 2001, (maszynopis].
 32. Żulawik B.. Polskie inwestycje za granicą. Kowalski na Wall Street. Poza krajem inwestują przede wszystkim rząd, NBP i banki, "Gazeta Bankowa' nr 45(472) z 9 listopada 1997 r.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu