BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gąsiorek Adam (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Chorwacja rok po wstąpieniu do Unii Europejskiej - wzmocnienie czy osłabienie potencjału ugrupowania integracyjnego
Croatia in Year After Accession to the EU - Rein for Cement or Weakness of European Integration
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 2015, nr 41, T.1, s. 153-166, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Tytuł własny numeru
Gospodarka regionalna i międzynarodowa. T. 1
Słowa kluczowe
Rozszerzenie UE, Integracja gospodarcza, Produkt krajowy brutto (PKB)
EU enlargement, Economic integration, Gross domestic product (GDP)
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Kraj/Region
Chorwacja
Croatia
Abstrakt
Republika Chorwacji 1 lipca 2013 roku została dwudziestym ósmym członkiem Unii Europejskiej na skutek siódmego poszerzenia integracji. Przechodząc przez długą i niepozbawioną trudności nową procedurę negocjacyjną, wciąż nie w pełni dostosowała swoją gospodarkę do wymogów ugrupowania. Bez wątpienia wpływ na to wywarł kryzys gospodarczy zapoczątkowany w 2007 roku, ale także konflikty zbrojne na terytorium Jugosławii w ostatnim dziesięcioleciu XX wieku. Jednoznaczne określenie, czy Chorwacja wzmocniła, czy osłabiła Unię Europejską nie jest możliwe z wielu różnych aspektów. Nie można nazywać jej "drugą Grecją", jak przyjęło się określać w artykułach prasowych bezpośrednio po unijnym rozszerzeniu. (abstrakt oryginalny)

The Republic of Croatia, 1 July 2013, became a twenty-eighth member of the European Union, following the seventh widening of integration. Going through a long and difficult new negotiating procedure still not adapted its economy to the requirements of the group. Undoubtedly, directly influenced by the economic crisis began in 2007, but also the armed conflicts in the territory of Yugoslavia in the last decade of the twentieth century did not suport her. The determination of whether Croatia reinforced or weakened EU does not possibile with many different aspects. But it can not called Croatia as "second Greece" as accepted to sign in newspaper articles immediately after the EU enlargement. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Błaszczuk-Zawiła M., Członkostwo Chorwacji w Unii Europejskiej - oddalająca się perspektywa, "Wspólnoty Europejskie" 2011, nr 2 (207).
 2. Gawilikowska-Hückel K., Zielińska-Głębocka A., Integracja europejska. Od jednolitego rynku do unii walutowej, C.H. BECK, Warszawa 2004.
 3. http://ec.europa.eu/enlargement.
 4. http://ec.europa.eu/eurostat.
 5. Korsak M., Nowe horyzonty Europy. Rozważania na temat przyszłości Unii Europejskiej, "Przegląd Zachodni" 2013, nr 1.
 6. Mikucka-Wójtowicz D., Demokratyczna transformacja w Serbii i Chorwacji w latach 1990- 2010, Wyd. LIBRON-Filip Lohner, Kraków 2014.
 7. Pawlicki J., Europa na Bałkanach, albo Bałkany w Europie, "Newsweek" z 1.07.2013, http:// swiat.newsweek.pl.
 8. Polska Agencja Prasowa, Chorwacja wchodzi do UE bez entuzjazmu i wielkich oczekiwań, www.money.pl.
 9. Sanader I., Leading a Successful Transition: the Case of Croatia, "European View" 2008, No. 7.
 10. Szymanik E., Chorwacja nowym państwem członkowskim Unii Europejskiej, "Unia Europejska. pl" 2013, nr 4 (221).
 11. Tsanana E., Katrakilidis C., Do Balkan Economies Catch up with the EU? New Evidence from Panel Unit Root Analysis, "Empirica" 2014.
 12. www.hnb.hr.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-4881
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu