BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Majewski Sebastian (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Postawy inwestorów indywidualnych wobec doniesień medialnych w trakcie kryzysu giełdowego
The Attitudes of Individual Investors in Relation to Expansion of Media Reports During the Stock Market crisis.............................
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 183, s. 253-261, tab., rys., bibliogr. 10 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek
Słowa kluczowe
Finanse behawioralne, Media, Badanie zjawisk ekonomicznych
Behavioural finance, Media, Economic phenomenon research
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Tematyka artykułu nawiązuje do opisywanego w literaturze z dziedziny finansów behawioralnych wpływu ekspansji mediów na zachowania inwestorów indywidualnych. Celem artykułu jest wykrycie, czy i w jaki sposób doniesienia medialne wpływają na postawy inwestorów indywidualnych, przekładające się na podejmowane przez nich decyzje inwestycyjne. Żeby dowieść przyjętą hipotezę, zestawiono wyniki ankiety internetowej z wynikami badań prowadzonych nad zabarwieniem emocjonalnym i częstotliwością doniesień pochodzących z Polskiej Agencji Prasowej w styczniu i lutym 2009 r.(abstrakt oryginalny)

This article refers to the expansion of media influence on the behaviour of individual investors widely described in the literature of behavioural finance. The main goal of this article is to detect whether and how the news media have an impact on the attitudes of individual investors, reflected in their investment decisions. To verify the hypothesis, the author compares the results of an online survey with the results of research on emotional tinge and the frequency of reports of news from the Polish Press Agency in January and February 2009.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Elvin M., Financial Risk Taking. An introduction to the Psychology of Trading and Behavioural Finance, John Wiley & Sons, Ltd, 2004.
  2. Fisher K.L., Statman M., Cognitive biases in market forecasts, "The Journal of Portfolio Management" 2000.
  3. Koons L., McAnally M., Mercer M., How do investor judge the risk of derivative and non derivative financial items? The University of Texas, unpublicized report from researches, 2001.
  4. Kris P.J., Pflughoeft K., Kroek G., A process model cognitive biasing effects in system development and usage, "Information and Management" 2001, vol. 38.
  5. Majewski S., The media and the prices creation in Poland, "International Journal of Management Cases" 2009, vol. 11, Issue 1.
  6. Rabin M., Psychology and Economics, Departament of Economics University of California - Berkeley, 1996.
  7. Shefrin H., Beyond Greed and Fear, Oxford University Press, New York 2002.
  8. Shiller R.J., Irrational Exuberance, Brodway Books, New York 2001.
  9. Szyszka A., Finanse behawioralne. Nowe podejście do inwestowania na rynku kapitałowym, UE, Poznań 2009.
  10. Zielonka P., Behawioralne aspekty inwestowania na rynku papierów wartościowych, Wydawnictwo Fachowe CeDeWu, Warszawa 2006.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu