BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stola Emilia (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Płeć a skłonność do korzystania z kredytów bankowych
Sex vs. Prospenity for Rise Bank's Credits
Źródło
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2009, nr 78, s. 59-68, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Kredyt bankowy, Preferencje kredytowe, Podejmowanie decyzji kredytowych
Bank credit, Loan preferences, Credit decision making
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem opracowania jest określenie zależności pomiędzy płcią a skłonnością do korzystania z kredytów bankowych. W tym celu przeprowadzono ankietę wśród klientów indywidualnych z segmentu private banking, posiadających miesięczny dochód powyżej 40 tys. PLN. Badania te zostały przeprowadzone w 2009 r., w jednym z warszawskich oddziałów banku komercyjnego, działającego w formie spółki akcyjnej. Grupa badawcza wyniosła 120 osób, z przedziału wiekowego powyżej 18 lat. Udział kobiet i mężczyzn w ogólnej populacji badawczej był równy. (fragment tekstu)

Classic economy sets up rationality of decision of subject without their features of personalities. But domain of the behavioral finance confirms strong interaction has sex on financial decision connected with indebtedness. Research in this range has confirmed that sex, education and level of incomes have effect on decisions related with indebtedness importantly. The main aim of elaborations was follow up the dependence among propensity to indebtedness and sex. This relation based on questionnaires was surveyed of 100 clients of private banking' segment in one of Warsaw's bank. Results from conducted analyses of regressions and variances have confirmed that sex statically effects on the level of indebtedness. This results of research from this range also. However reaming variables like education or age were irrelevance. In conclusion, these variables did not have any affect on level of indebtedness. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. ARMENDARIZ de AGHION B., MORDUCH J.: Ekonomia finansów, Anwero, Gdańsk 2009.
 2. CORDELL D.M.: How to evaluate risk tolerance, Journal of Financial Planning, vol. 14, issue 7, 2001.
 3. DZIAWGO L.: Private banking - bankowość dla zamożnych klientów. Wolters Kluwer Polska, Kraków 2006.
 4. HALLAHAN T.A., FAFF R.W., MCKENZIE M.D.: An empirical investigation of personal financial risk tolerance, Financial Services Review, vol. 13, 2005.
 5. HILL T., LEWICKI T.: Statistics. Methods and applications, StatSoft, Tulsa, The United States of America, 2006.
 6. HYDE J.S., FENNEMA E., RYAN M., FROST L.A., HOPP C.: Gender comparison of mathematics attitudes and affect, [in:] Psychology of Women Quarterly, vol. 14, issue 3, 2006.
 7. KICIA M.: Płeć a tolerancja ryzyka w inwestycjach rynkowych, [w:] Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 1200, AE we Wrocławiu, Wrocław 2008.
 8. KHANDKER S., KHALILY B., KAHAN Z.: Grameen bank - performance and sustainability, World Bank Discussion Paper, vol. 306, Washington 1995.
 9. OSTASIEWICZ W.: Statystyczne metody analizy danych, AE we Wrocławiu, Wrocław 1999.
 10. POMPIAN M. M., LONGO J.M.: Incorporating behavioral finance into your practice, Journal of Financial Planning, vol. 3, 2005.
 11. SUNG J., HANNA S.: Factors related to risk tolerance, Financial Counseling and Planning vol. 7, 1996.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-6979
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu