BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wójtowicz Tomasz (Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Olsztynie), Wójcicka Aleksandra (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Wykorzystanie analizy wskaźnikowej w ocenie zdolności kredytowej przedsiębiorstwa - szanse i zagrożenia
The Ratio Analysis in Borrowing Power of Enterprises Assessment - Opportunities and Menaces
Źródło
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2009, nr 78, s. 69-80, tab., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Kredytowanie działalności przedsiębiorstwa, Zdolność kredytowa, Ocena zdolności kredytowej, Analiza wskaźnikowa
Business activity lending, Credit capacity, Credit rating, Ratio analysis
Uwagi
summ.
Abstrakt
W obliczu globalnego kryzysu finansowego tradycyjna analiza finansowa przedsiębiorstwa napotyka na zupełnie nowe wyzwania. Przedsiębiorstwo działające w otoczeniu recesyjnym prezentuje z reguły słabsze wyniki finansowe niż w okresach ożywienia gospodarczego. Jest bardziej podatne na pokusy manipulowania informacją w sprawozdaniach finansowych. Opracowanie omawia wykorzystanie analizy wskaźnikowej do oceny zdolność kredytowej przedsiębiorstwa. (fragment tekstu)

Facing a global financial crisis the traditional financial analysis encounters entirely new challenges. Credit risk models used by banks require a dynamic analysis supplement. A cash flow is the base for such analysis which is performed more often than once a year, preferably quarterly. It will allow monitoring the financial standing of a company better not only before but also after giving a credit. In turn, the implementation of a working capital integrated management system in a company applying for a credit will limit its credit needs and improve the index analysis results both in static and dynamic approach. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. HAMROL M. (red.): Analiza finansowa przedsiębiorstwa - ujęcie sytuacyjne, Wydawnictwo UE w Poznaniu, Poznań 2007.
 2. KING M.A.: Executive's Guide to Fair Value, John Wiley&Sons, Inc. 2007.
 3. KING M.A.: Financial Reporting, Meeting the New FASB Requirements, John Wiley&Sons Inc. 2006.
 4. KOWALAK R.: Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa w badaniu zagrożenia upadłością, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o., Gdańsk 2008.
 5. LANGNER A.: Creditmetrics a portfel kredytów zagrożonych, CeDeWu Sp. z o.o., Warszawa 2007.
 6. MATUSZYK A.: Credit Scoring, CeDeWu Sp. z o.o., Warszawa 2008.
 7. SHIM J.K., SIEGEL J.G.: Dyrektor finansowy, Prentice-Hall, Inc. 1992. Oficyna Ekonomiczna, Oddział Polskich Wydawnictw Profesjonalnych Sp. z o.o., 2004.
 8. SIERPIŃSKA M., WĘDZKI D.: Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 9. WAŚNIEWSKI T., SKOCZYLAS W.: Teoria i praktyka analizy finansowej w przedsiębiorstwie, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 2004.
 10. WÓJCIK-MAZUR A.: Zarządzanie ryzykiem kredytowym w banku komercyjnym, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2008.
 11. WÓJTOWICZ T.: Zarządzanie informacją w sprawozdaniu finansowym spółki, [w:] Budżetowanie jako narzędzie zarządzania, Zeszyt Naukowy Uniwersytetu Szczecińskiego nr 545, Finanse, Rynki finansowe, Ubezpieczenia, nr 19, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2009.
 12. ŻÓŁTKOWSKI W.: Zarządzanie ryzykiem bankowym w praktyce, CeDeWu Sp. z o.o., Warszawa 2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-6979
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu