BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mihilewicz Karolina (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Analiza czasu trwania postępowań upadłościowych przedsiębiorstw notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
Duration Analysis of a Bankruptcy Proceeding on the Basis of Companies Quoted on the Warsaw Stock Exchange
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 183, s. 271-279, tab., wykr., bibliogr. 5 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek
Słowa kluczowe
Postępowanie upadłościowe
Bankruptcy proceedings
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Procedura upadłościowa prowadzona w przedsiębiorstwie, które stało się niewypłacalne, rozpoczyna się od złożenia we właściwym sądzie wniosku o ogłoszenie upadłości i może trwać nawet kilka lat. Celem niniejszej pracy jest ocena czasu trwania od dnia złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości do dnia postanowienia sądu w sprawie ogłoszenia upadłości przedsiębiorstw, na przykładzie spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Jako potencjalne czynniki czasu trwania rozpatrzono wskaźniki finansowe przedsiębiorstwa, rodzaj wniosku o upadłość (bez lub z możliwością zawarcia układu), rodzaj wnioskodawcy (dłużnik, wierzyciel), rodzaj upadłości stwierdzonej przez sąd (obejmująca likwidację lub z możliwością zawarcia układu).(abstrakt oryginalny)

Insolvency procedure carried out towards the company which has become insolvent, commences with the bankruptcy application in the competent court and it may take several years. The purpose of this study is to assess the duration starting from the day of application until the day the bankruptcy of an enterprise is announced by court, on the basis of companies quoted on the Warsaw Stock Exchange. Among the potential factors influencing the duration, the author considered company financial ratios, the type of application for bankruptcy (with or without the possibility of conclusion of the agreement), the type of applicant (debtor, creditor), the type of the bankruptcy announced by court (including liquidation or possibility of concluding an agreement).(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Appenzeller D., Szarzec K., Prognozowanie zagrożenia upadłością polskich spółek publicznych, "Rynek terminowy" 2004, nr 1.
  2. Balicki A., Analiza przeżycia i tablice wymieralności, PWE, Warszawa 2006.
  3. Landmesser J.M., Zastosowanie modeli hazardu do szacowania czasu trwania postępowania upadłościowego prowadzonego wobec wybranej próby przedsiębiorstw amerykańskich, [w:] Matematyczne i ekonometryczne metody oceny ryzyka finansowego, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2007.
  4. Mączyńska E., Upadłość przedsiębiorstw. Studia przypadków, materiały z konferencji "Ekonomia i prawo upadłości przedsiębiorstw - polska praktyka względem międzynarodowych standardów", Warszawa 2009.
  5. Stanisz A., Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA.PL na przykładach z medycyny, t. 3. Analizy wielowymiarowe, Statsoft, Kraków 2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu