BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kraśnicka Teresa (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), Głód Wojciech (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Poziom innowacyjności kadry kierowniczej najwyższego szczebla w polskich przedsiębiorstwach
Level of the Innovativeness of Top Management in Polish Enterprises
Źródło
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2015, nr 212, s. 70-90, tab., tab., bibliogr. 30 poz.
Słowa kluczowe
Kadra kierownicza, Innowacje, Procesy innowacyjne, Zarządzanie przedsiębiorstwem
Managerial staff, Innovations, Innovation processes, Enterprise management
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie wyników badań dotyczących poziomu innowacyjności kadry menedżerskiej mierzonego wdrażaniem innowacji zarządczych w przedsiębiorstwach. W opracowaniu zaprezentowano wyniki badań obrazujące wpływ wybranych czynników wewnętrznych i zewnętrznych na ten rodzaj innowacji. (abstrakt oryginalny)

The aim of the articles is to present a study on the level of management innovation measured by implementing of a management practice, process, or structure that is new to the adopting enterprises. The paper presents the results of studies showing the impact of selected internal and external factors for this type of innovation. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Arad S., Hanson M.A., Schneider R.J. (1997), A framework for the study of relationships between organizational characteristics and organizational innovation, "The Journal of Creative Behavior", Vol. 31, No. 1, s. 42-58
 2. Bal-Woźniak T. (2012), Innowacyjność w ujęciu podmiotowym. Uwarunkowania instytucjonalne, PWE, Warszawa.
 3. Birkinshaw J., Hamel G., Mol M. (2008), Management innovation, "Academy of Management Review", Vol. 33, No 4, s. 825-845.
 4. Carmeli A., Schaubroeck J. (2007), The influence of leaders' and other referents' normative expectations on individual involvement in creative work, "The Leadership Quarterly", Vol. 18, s. 35-48.
 5. Crossan M., Apaydin M. (2010), A multi-dimensional framework of organizational innovation: a systematic review of the literature, "Journal of Management Studies", No. 47(6), s. 1154-1191.
 6. Czekaj J. (2013), Metody organizatorskie w doskonaleniu systemu zarządzania, Wydawictwo WNT, Warszawa.
 7. Damanpour F., Aravind D. (2011), Managerial innovation: conceptions, processes and antecedents, "Management and Organization Review", Vol. 8, No. 2, s. 423-454.
 8. De Tienne D., Mallette P. (2012), Antecedents and outcomes of innovation-oriented cultures, "International Journal of Business and Management", Vol. 7(18).
 9. Escribá-Esteve A., Sánchez-Peinado L., Sánchez-Peinado E. (2008), Moderating influences on the firm's strategic orientation-performance relationship, "International Small Business Journal", Vol. 26, No. 4, s. 463-489.
 10. Goodman M., Dingli S. (2013), Creativity and strategic innovation management, Routledge, Taylor & Francis Group, London - New York.
 11. Hamel G. (2006), The why, what and how of management innovation, "Harvard Business Review", Vol. 84, Iss. 2, s. 72-84.
 12. Hollen R.M.A., Bosch F.A.J. van den, Volberda H.W. (2013), The role of management innovation in enabling technological process innovation: an inter-organizational perspective, "European Management Review", Vol. 10, Iss. 1, s. 35-50.
 13. Kraśnicka T., Głód W., Wronka-Pośpiech M. (2014), Pojęcie, determinanty i znaczenie innowacji zarządczych (management innovation) - stan badań nad zjawiskiem [w:] J. Brzóska, J Pyka (red.), Nowoczesność przemysłu i usług, Organizacja i Zarządzanie, z. 73, Wydawnictwo Politechniki Gliwickiej, Gliwice.
 14. Kraśnicka T., Ingram T., red. (red.), Innowacyjność przedsiębiorstw - koncepcje, uwarunkowania i pomiar, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice.
 15. Miller D., Friesen P.H. (1983), Strategy-making and environment: the third link, "Strategic Management Journal", July/September, Vol 4, (3), s. 221-235.
 16. Morawski M., Prudzienica M., (red) (2011), Zarządzanie wiedzą w kreowaniu innowacji zarządczych, Wydawnictwo Iniwersytetu Ekonimcznego, Wrocław.
 17. Mothe C., Nguyen-Thi T.U (2010), The link between non-technological innovations and technological innovation, "European Journal of Innovation Management", Vol. 13, No. 3, s. 313-332.
 18. Nowacki R., red. (2010), Innowacyjność w zarządzaniu a konkurencyjność przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa.
 19. Pichlak M. (2012), Uwarunkowania innowacyjności organizacji. Studium teoretyczne i wyniki badań empirycznych, Difin, Warszawa.
 20. Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji. OECD/Wspólnoty Europejskie 2005. PARP Warszawa 2008.
 21. Shieh J.C., Wang I. (2010), A study of the relationship between corporate core competence, management innovation and corporate culture, "International Journal of Organizational Innovation", Vol. 2, Iss. 3, s. 395-411.
 22. Stabryła A., red. (2009), Doskonalenie struktur organizacyjnych przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy, C.H. Beck, Warszawa.
 23. Vaccaro I.G., Jansen J.J.P., Bosch F.A.J. van den, Volberda H.V. (2012), Management innovation and leadership: the moderating role of organizational size, "Journal of Management Studies" January, Vol. 49, No. 1, s. 28-51.
 24. Vijande M.L.S. i Gonzalez L.I.A. (2007), Innovativeness and organizational innovation in total quality oriented firms: the moderating role of market turbulence, "Technovation", Vol. 27, No. 9, s. 514-532.
 25. Volberda H.W., Bosch F.A.J. van den, Heij C.V. (2013), Management innovation: management as fertile ground for innovation, "European Management Review", Vol. 10, Iss. 1, s. 1-15.
 26. Walker R.M., Damanpour F., Devece C.A. (2011), Management innovation and organizational performance: the mediating effect of performance management, "Journal of Public Administration Research and Theory", Vol. 21, No. 2, s. 367-386.
 27. Witczak H. (2008), Natura i kształtowanie systemu zarządzania przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 28. Zastempowski M. (2010), Uwarunkowania budowy potencjału innowacyjnego polskich małych i średnich przedsiębiorstw. Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
 29. Zduńczyk K., Blenkinsopp J. (2007), Do organizational factors support creativity and innovation in Polish firms? "European Journal of Innovation Management", Vol. 10, Iss. 1, s. 25-40.
 30. Zimniewicz K. (2014), Teoria i praktyka zarządzania. Analiza krytyczna, PWE, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8611
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu