BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dudziński Jerzy (University of Szczecin, Poland)
Tytuł
Remarks on Export of Developing Countries of Asia, Africa and Latin America in the 21st Century
Uwagi o eksporcie rozwijających się krajów Azji, Afryki i Ameryki łacińskiej w XXI wieku
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2014, nr 370, s. 164-175, rys., bibliogr. 22 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Redefinition of the Role of Asia-Pacific Region in the Global Economy
Słowa kluczowe
Handel międzynarodowy, Kraje rozwijające się, Ceny światowe, Terms of trade, Eksport
International trade, Developing countries, World prices, Terms of trade, Export
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Chiny
China
Abstrakt
W opracowaniu przedstawiono charakterystykę rozwoju eksportu trzech grup krajów rozwijających się Azji, Afryki i Ameryki Łacińskiej w XXI w. Wśród czynników determinujących ukazane tendencje podkreślono szczególnie wpływ nowych relacji cenowych oraz zróżnicowania dynamiki wolumenu wywozu, a także rosnącą rolę Chin w eksporcie i imporcie tych państw. Chiny, poprzez silny popyt na surowce i żywność, premiują eksporterów surowców i żywności oraz poprawiają ich terms of trade, ale zarazem oddziałują w kierunku deindustrializacji ich eksportu i gospodarki.(abstrakt oryginalny)

In the study the development of export in three groups of developing countries from Asia, Africa and Latin America in the 21st century is explored. Among the factors determining the tendencies shown, three major ones have been emphasised: the effects of new price relations, the differences in the dynamics of export volume, and China's increasing role in exports and imports of the analysed groups of countries. China, raising a high demand for food and resources, favours exporters of primary commodities thus improving their terms of trade yet at the same time contributing to deindustrialisation of their export and economies.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Brazilian manufacturing in the face of Chinese competition, International Development, DEV research briefing 2, University of East Anglia, July 2011, www.uea.ac.uk/.../brazil-chinese-competition.../7c34dec3-3092-4313- 8449-7295ccb8e54d (retrieved: 29.04.2014).
 2. Chakraborty S., Manufacture Exports of the Developing Countries and Their Terms of Trade vis-a-vis the Developed Countries: Is Industrialization of Developing Countries an "Escape Route" from Prebisch-Singer Hypothesis?, http://courses.umass.edu/econ797arpollin/Manf_Manf_Tot.pdf (retrieved: 27.04.2013).
 3. Czarnecka-Gallas M., The efficiency of industrial policy in 21st century? The case of Brazil, Gospodarka Narodowa 2013, no. 7-8.
 4. De Paula G.M., Development of the Latin American metal-mechanical industry, UFU, http://www.canacero.org.mx/assets/19-estudio-ilafa-germano-mendes.pdf (retrieved: 29.04.2014).
 5. Dudziński J., Finansyzacja rynków towarowych a boom surowcowy XXI wieku, [in:] Trendy rozwojowe w gospodarce światowej, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań 2013.
 6. Export and Import Price Index Manual. Theory and Practice, IMF, Washington, DC, 2009.
 7. Fung K.C., Garcia-Herrero A., Ospina M.N., Latin American Commodity Export Concentration: Is There a China Effect?, BBVA Working Paper 13/06, Hong Kong, January 2013.
 8. Global trade shocks and long-term trends: Terms of trade and volume effects, [in:] Trade and Development Report 2013, UNCTAD, New York 2013.
 9. Greenway D., Mahabir A., Milner Ch., Has China Displaced other Asian Countries' Exports?, University of Nottingham, July 2006.
 10. Handbook of Statistics, UNCTAD, New York 1996-2013.
 11. IMF data, www.imf/external//np/res/commod/table1.pdf (retrieved: 5.03.2014).
 12. Jenkins R., China and Brazil: Economic impacts of a growing relationship, Journal of Current Chinese Affairs 2012, no. 1.
 13. Jenkins R., Latin America and China - A New Dependency?, School of Development Studies, University of East Anglia, April 2012.
 14. Kapliński R., Farooki M., How China Disrupted Global Commodities: The Reshaping of the Worlds Resource Sector, Routledge, London 2011.
 15. Key Trends in International Merchandise Trade, UNCTAD, New York-Geneva 2014.
 16. Latin America and the Caribbean in the World Economy 2011-2012. Continuing Crisis in the Centre and New Opportunities for Developing Economies, United Nations, ECLAC, Santiago (Chile) 2012.
 17. Mayer J., Fajarnes P., Tripling Africa's primary exports: What, how, where?, The Journal of Development Studies 2008, vol. 44, no. 1.
 18. Robertson P.E., The Global Impact of China's Growth, The University of Western Australia, Discussion Paper 13.13, January 2013.
 19. Torre A., Didier T., Pinat T., Can Latin America Tap the Globalization Upside?, The World Bank, Washington, DC, April 2014.
 20. UNCTAD statistical database, http://unctadstat.unctad.org (retrieved: 6.02.2014).
 21. Wood A., Mayer J., Has China de-industrialised other developing countries?, QEH Working Paper Series, Working Paper no. 175, June 2010.
 22. World Trade 2013, Prospects for 2014, Press/721, WTO, 2014, April 14, www.wto.org/english/news_e/pres14_e/pr721e.pdf.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/pn.2014.370.12
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu