BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Porcenaluk Paweł (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Wpływ błędów poznawczych inwestorów indywidualnych na proces szacowania prawdopodobieństw zdarzeń mało prawdopodobnych
The Influence of Cognitive Biases of Individual Investors on the Process of Estimating Probabilities of Unlikely Events
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 183, s. 292-298, wykr., bibliogr. 4 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek
Słowa kluczowe
Metody heurystyczne, Szacowanie prawdopodobieństwa
Heuristics methods, Probability estimation
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Każdy uczestnik rynku powinien dążyć do podjęcia decyzji cechującej się najwyższą wartością oczekiwaną. Aby tego dokonać, należy koniecznie rozważyć wszystkie możliwe scenariusze oraz przypisać im dokładne prawdopodobieństwa. Szacowanie prawdopodobieństw przyszłych zdarzeń w warunkach niepewności, jaką cechuje się rynek finansowy, jest niezmiernie trudne, ale z pomocą przychodzą nam metody naukowe. Inwestorzy indywidualni w większości przypadków nie korzystają z metod naukowych, wpływ zaś heurystyk i błędów motywacyjnych przyczynia się do uzyskania wyników daleko różniących się od tych uzyskanych metodami naukowymi.(abstrakt oryginalny)

All investors should choose the decision which is characterized by the highest expected value. To do this it is necessary to consider all possible scenarios and assign them to the exact probabilities. Estimating probabilities of future events under conditions of uncertainty that characterized the financial market is extremely difficult, but with the help of scientific methods it is easier. Individual investors in most cases do not use scientific methods and the impact of heuristics and cognitive biases contribute to the outcome far different from those obtained by scientific methods.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Porcenaluk P., Zastosowanie koncepcji behawioralnych na polskim rynku finansowym, Rozprawa doktorska, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 2008.
  2. Shefrin H., Beyond Greed and Fear: Understanding Behavioral Finance and the Psychology of Investing, Harvard Business School Press 2000.
  3. Szyszka A., Finanse behawioralne: nowe podejście do inwestowania na rynku kapitałowym, UE, Poznań 2009.
  4. Zielonka P., Behawioralne aspekty inwestowania na rynku papierów wartościowych, CeDeWu, Warszawa 2008.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu