BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Preś Janusz (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Tytuł
Ocena metod prognozowania indeksów temperatury w kontekście wyceny pogodowych instrumentów pochodnych
The Evaluation of Forecasting Methods for Long-Term Temperature in the Context of Weather Derivatives Pricing
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 183, s. 299-310, tab., wykr., bibliogr. 8 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek
Słowa kluczowe
Metody prognozowania, Ryzyko pogodowe
Forecasting methods, Weather risk
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W literaturze światowej istnieje luka dotycząca standardów prognozowania długookresowego pogody na potrzeby szeroko rozumianego biznesu, np. temperatury powietrza w kolejnych 5 latach. Ten brak często powoduje w praktyce, że w przedsiębiorstwie narażonym na ryzyko pogodowe przyjęty plan finansowy jest mało prawdopodobny. Stosowanie na rynku odmiennych metod prognozowania dodatkowo powoduje bardzo dużą rozbieżność między oczekiwaniami wystawcy zabezpieczeń a oczekiwaniami przedsiębiorstwa chcącego się zabezpieczyć. Celem tej pracy jest zatem analiza i ocena wybranych metod szacowania indeksu temperatury na przyszłe okresy (od 1 do 5 lat) pod kątem długoterminowego planowania finansowego oraz wyceny zabezpieczeń finansowych rozliczanych na podstawie temperatury powietrza. W badaniu wykorzystano empiryczne szeregi temperatury dla czterech lokalizacji na świecie w okresie 1901-2010.(abstrakt oryginalny)

In the world literature there is a gap referring to the standards of long-term weather forecasting applied in business, e.g. air temperature in the following 5 years. In practice, this lack causes that in a company which is exposed to the weather risk, an accepted financial plan is improbable. The usage of different forecasting methods additionally causes a huge divergence between the expectations of the insurance provider and the expectations of the company willing to protect itself. The aim of this paper is therefore an analysis and evaluation of the chosen temperature index estimation methods for the future time periods (from 1 to 5 years) taking into account a long-term financial planning and the pricing of the financial protection which are cleared on the basis of the air temperature. In the research the empirical temperature series for 4 localizations in the world from 1901 to 2010 were used.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Banks E. (ed.), Weather Risk Management, ed. E. Banks, Palgrave Macmillan, London 2001.
  2. Brix A., Jewson S., Ziehmann C., Weather Derivative Valuation, Cambridge University Press, Cambridge 2005.
  3. Caporin M., Preś J., Forecasting temperature indices with time-varying long-memory models, "Marco Fanno" Working Paper no. 88 (2009), Universita Degli Studi Di Padova.
  4. Cieślik M., Prognozowanie gospodarcze - metody i zastosowania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
  5. Cleveland W., Robust Locally Weighted Regression and Smoothing Scatterplots, "Journal of the American Statistical Association" 1979, vol. 74, no. 368, s. 829-836.
  6. Dischel B., (ed.), Climate Risk and the Weather Market, Risk Books, London 2002.
  7. Manley G., Central England temperatures: monthly means 1659-1973, "Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society" 1974, vol. 100, s. 389-405.
  8. Preś J., Zarządzanie ryzykiem pogodowym, CeDeWu, Warszawa 2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu