BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Adamczyk Adam (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Konsekwencje wprowadzenia koncepcji CCCTB dla zakresu podstawy opodatkowania polskich przedsiębiorstw
Consequences of Introduction of CCCTB Concept in the Aspect of Change in Corporate Income Tax Base
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 172, s. 527-536, ta., bibliogr. 6 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki. Finanse przedsiębiorstw
Słowa kluczowe
Wspólna Skonsolidowana Korporacyjna Podstawa Opodatkowania, Podatek dochodowy, Harmonizacja
Common Consolidated Corporate Tax Base (CCCTB), Income tax, Harmonisation
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W strategii lizbońskiej kraje Unii Europejskiej postawiły sobie za cel uczynienie UE najbardziej konkurencyjną gospodarką świata. Osiągnięcie tego celu wymaga usunięcia zakłóceń w funkcjonowaniu wspólnego rynku, związanych m.in. z brakiem spójności opodatkowania dochodów przedsiębiorstw. Zatem zaproponowano wprowadzenie koncepcji wspólnej korporacyjnej skonsolidowanej podstawy opodatkowania. Jedno z podstawowych założeń tej koncepcji polega na ujednoliceniu podstawy opodatkowania. Celem artykułu jest ocena wpływu, jaki ujednolicenie to może wywrzeć na polskie przedsiębiorstwa oraz na dochody podatkowe państwa. (abstrakt oryginalny)

The main aim of Lisbon Strategy was to make the EU ,,the most competitive and dynamic knowledge-based economy in the world". To achieve this goal it is necessary to limit the distortions in the functioning of common market. The main source of those distortions is the lack of the harmonization of income tax system. For that reason the concept of Common Consolidated Corporate Tax Base was created. The aim of the article is to assess how the introduction of CCCTB will affect Polish corporations and budget incomes. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. CCCTB/WP057docen, Brussels, 26 July 2007.
  2. Devereux M.P., Griffith R., Evaluating tax policy for location decisions, ,,International Tax and Public Finance" 2003, no. 10(2).
  3. Devereux M.P. i in., Effective Tax Levels Using the Devereux/Griffith Methodology, ZEW, Mannheim, Oxford 2009.
  4. Lang M. i in., Common Consolidated Corporate Tax Base, Linde, Wien 2008.
  5. Sorensen P.B., Can capital income taxes survive? And should they?, CES ifo Economic Studies 2006, 53.2.
  6. Supera-Markowska M., Wspólna skonsolidowana podstawa opodatkowania jako koncepcja harmonizacji opodatkowania korporacyjnego w UE, C.H. Beck, Warszawa 2010.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu