BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Przyłuska Judyta (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie)
Tytuł
Narzędzia kreowania świadomości ubezpieczeniowej w agencyjnej dystrybucji ubezpieczeń na życie
Tools of Creation of Actuarial Awareness in the Distribution Agency of Life Insurance
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 183, s. 311-320, tab., bibliogr. 15 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek
Słowa kluczowe
Świadomość ubezpieczeniowa, Dystrybucja, Ubezpieczenia, Ubezpieczenia na życie
Insurance awareness, Distribution, Insurances, Life insurance
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest zaprezentowanie narzędzi kształtowania świadomości ubezpieczeniowej, jakimi posługują się pośrednicy ubezpieczeniowi w agencyjnej sprzedaży ubezpieczeń na życie. W artykule zwrócono uwagę na: rolę i znaczenie istotnych kanałów dystrybucji ubezpieczeń na życie pod względem przypisanej składki brutto; budowę i zastosowanie narzędzi służących diagnozie potrzeb i ocenie możliwości finansowych klienta przy zakupie polisy życiowej; problematykę edukacji ubezpieczeniowej na różnych jej płaszczyznach.(abstrakt oryginalny)

The article's purpose is the presentation of tools of creation of actuarial awareness, used by an insurer in agency sales of life insurance. The article pays attention to the role and meanings of crucial distribution channels of life insurance in terms of assigned gross subscription, construction and using of tools serving to diagnose the needs and the evaluation of financial potential of a customer while buying life insurance policy and to insurance education issue in its various dimensions.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Burak J., Miejsce innowacji w procesach decyzyjnych - opinie kierowników, "Organizacja i Kiero-wanie" 2005, nr 4(122).
 2. Grudniak P., Średnia emerytura - połowa konsumpcji, "Gazeta Ubezpieczeniowa" 2010, nr 2.
 3. Griffin J., Customer Loyalty. How to Earn It. How to Keep It, Jossey-Bass Publishers, San Francisco 1997.
 4. Jones T.O., Sasser Jr W.E., Why satisfied customers defect, "Harvard Business Review" 1995, no. 9-10.
 5. Kurowski M., Wyzwanie i szansa, "Wiadomości Ubezpieczeniowe" 2007, nr 3/4.
 6. Łańcucki J., Rynek ubezpieczeniowy w Polsce. Cechy charakterystyczne i determinanty rozwoju, "Prawo Asekuracyjne" 2003, 4(37).
 7. Olejnik I., Otwarte fundusze emerytakne w opinii konsumentów, "Wiadomości Ubezpieczeniowe" 2009, nr 4.
 8. Pazio N.M., Jak zdobyć lojalnego klienta, "Gazeta Ubezpieczeniowa" 2008, nr 2(457).
 9. Przyłuska J., Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania rozwoju rynku ubezpieczeń na życie na przy-kładzie powiatu stalowowolskiego, Praca doktorska, SGH, Warszawa 2010.
 10. Rogowski S., Świadomość ubezpieczeniowa jako warunek właściwego funkcjonowania rynku ubezpieczeniowego, http://www.rzu.gov.pl (10.06.2010).
 11. Szumlicz T., Kształtowanie świadomości ubezpieczeniowej, http://www.gu.com.pl (12.05.2010).
 12. Trwanie życia w 2009 r., Informacje i Opracowania Statystyczne, GUS, Warszawa 2010.
 13. Ubezpieczenia 2008, PIU, Garmond, Czosnów 2009.
 14. Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej, DzU nr 124, poz. 1151.
 15. Uwaga na lukę emerytalną. O związku pomiędzy wysokością przyszłych emerytur a konsumpcją w okresie przedemerytalnym w Polsce; http://dziennik ubezpieczeniowy.pl/pub/1000121_luka_emerytalna.pdf.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu