BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Flotyńska Anna (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Alternatywne konstrukcje podatku od dochodów przedsiębiorstw
Alternative Structures of Business Income Tax
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 172, s. 546-558, tab., bibliogr. 17 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki. Finanse przedsiębiorstw
Słowa kluczowe
Podatek dochodowy, System podatkowy
Income tax, Tax system
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł jest poświęcony problemowi podatkowego traktowania dochodów uzyskiwanych z działalności gospodarczej. Celem jest udzielenie odpowiedzi na pytania: Jakie znaczenie dla konstrukcji podatków dochodowych - a w szczególności podstawy opodatkowania i stawek podatkowych - ma fakt uzyskiwania przez podatników dochodów z pracy i z kapitału? Czy dochody te należy traktować w sposób odmienny, a jeśli tak, to dlaczego? Jakie konkretne rozwiązania spotkać można w praktyce, a jakie są przedmiotem dyskusji naukowej? Na podstawie badań teoretycznych i praktycznych wdrożeń koncepcji podatkowych autorka wyróżnia podejście dualne i podejście zorientowane na konsumpcję. (abstrakt oryginalny)

The article deals with the problem of proper tax treatment of business profits. The aim of the paper is to answer the following questions: What consequences for the structure of income and profit taxes, especially for the tax bases and tax rates, has the fact that one may obtain income both from labour and from capital? Should the income from the two diverse sources be treated differently and if so why? What particular solutions were implemented in practice and what solutions are the subject of an academic debate? Based on her research on theoretical concepts of income taxation as well as their practical implementations so far the author distinguishes between dual and consumption-oriented approaches. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Adam L., Podatki i opłaty w kapitalizmie, PWE, Warszawa 1962.
 2. Cnossen S., Taxing capital income in the Nordic countries: A model for the European Union?, [w:] Taxing Capital Income in the European Union. Issues and Options for Reform, red. S. Cnossen, Oxford University Press, New York 2000.
 3. Eigenkapitalzuwachsverzinsung nach §§ 11 und 37 Abs. 8 EStG sowie §§ 11 Abs. 2 und § 22 KStG (zu StRefG 2000), http://www.finanzjournal.at/assets/files/eigenkapitalzuwachsverzinsung.doc, sty- czeń 2011.
 4. Famulska T., Opodatkowanie dochodów z kapitałów pieniężnych - za i przeciw (aspekty teoretyczne i praktyczne), "Bank i Kredyt" 2002, nr 7.
 5. Flotyńska A., Koncepcja 'dual income tax' w świetle dyskusji nad reformą opodatkowania dochodów Unii Europejskiej, [w:] Harmonizacja finansów publicznych w skali narodowej i europejskiej, red. K. Piotrowska-Marczak, K. Kietlińska, Difin, Warszawa 2007.
 6. Flotyńska A., Podatek od zysków przedsiębiorstw o rozszerzonej podstawie, [w:] Gospodarka, finanse i społeczeństwo, red. W. Przybylska-Kapuścińska, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2008.
 7. Gjems-Onstad O., Dual income tax. The Norwegian/Scandinavian experience: A model for Germany?, ,,Steuer und Wirtschaft" 2006, no. 1.
 8. Keen M., King J., The Croatian profit tax: An ACE in practice, ,,Fiscal Studies" 2002, vol. 23, no. 3.
 9. Klemm A., Allowances for corporate equity in practice, International Monetary Fund Working Paper no. 06 (259), 2006.
 10. Oropallo F., Parisi V., Will Italy's tax reform reduce the corporate tax burden? A microsimulation analysis, Working Paper no. 403, Societa Italiana di Economia Pubblica, Dipartimento di Economia Pubblica e Territoriale, Universita di Pavia, 2005.
 11. Petersen H.-G., Konsumorientierte Besteuerung als Ansatz effizienter Besteuerung, Diskussionsbeitrag der Universität Potsdam no. 50, Potsdam 2005.
 12. Schinz P., Zinsbereinigte Gewinnsteuer unter Berücksichtigung von Maximierungskalkülen internationaler Unternehmungen, Verlag Dr. Kovac, Hamburg 2009.
 13. Schratzenstaller M., Towards dual income taxes - a country-comparative analysis, CESifo DICE Report no. 3, 2004.
 14. Sobiech J., Kontrowersyjne problemy opodatkowania dochodów w Polsce, [w:] Kierunki reformy polskiego systemu podatkowego, red. A. Pomorska, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie- -Skłodowskiej, Lublin 2003.
 15. Sokołowski J., Podatek dochodowy jako instrument oddziaływania na zmiany w strukturze produkcji, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 1991.
 16. Sorensen P.B., Dual Income Taxes: A Nordic Tax System, University of Copenhagen 2009.
 17. Zodrow G.R., Should capital income be subject to consumption-based taxation?, Oxford University Working Paper 2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu