BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Trzebińska Monika (Uniwersytet Jagielloński)
Tytuł
Goal Orientations in the Context of Human Subjectivity
Źródło
Management Business Innovation, 2009, vol. 5, s. 40-48, rys., bibliogr. s. 46-48
Słowa kluczowe
Motywacje, Psychologia osobowości, Cele strategiczne
Motivation, Personality psychology, Strategic goals
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie orientacji na cele w kategoriach przejawów podmiotowości. Podmiotowość jest zbiorem atrybutów, które sprawiają, że osoba wpływa na sposób własnego funkcjonowania. Atrybuty te obejmują sferę poznawczą, emocjonalną, motywacyjną oraz wykonawczą. Orientacja na cel jest przykładem złożonego konstruktu, obejmującego wszystkie te sfery. Orientacja na cel to sposób, w jaki jednostka interpretuje, ocenia i reaguje na sytuacje związane z osiągnięciami. Wyróżniamy cztery orientacje na cele: orientację na uczenie się, orientację na unikanie, orientację na ego ofensywne i orientację na ego defensywne. Orientacje te stanowią kombinację dwóch form motywacji osiągnięć (dążeniowej i unikowej) oraz dwóch orientacji wynikających z przyjętej przez podmiot definicji kompetencji - zaangażowania ego i zaangażowania w zadanie. Artykuł przedstawia możliwości wnioskowania o podmiotowości na podstawie struktury orientacji na cele oraz analizuje szanse i ograniczenia związane z uznawaniem orientacji na cele za przejawy podmiotowości. (abstrakt oryginalny)

The purpose of this article is to present goal orientations in terms of manifestations of human subjectivity. Subjectivity is a collection of attributes that make a person influence the way of his or her own actions. These attributes belong to the cognitive, emotional, motivational, and executive spheres. Goal orientation is a good example of a complex construct, covering all these spheres. Goal orientation is a way in which an individual interprets, evaluates and reacts to achievement situations. Four goal orientations are distinguished: learning orientation, avoidance orientation, self-enhancing ego orientation and self-defeating ego orientation. They are a combination of two forms of achievement motivation (approach and avoidance) and two orientations under the competence definition adopted by subject - ego involvement and task involvement. The article presents the possibilities of concluding on subjectivity on the basis of the structure of goal orientations and analyses the opportunities and constraints related to regarding the goal orientations as manifestations of subjectivity. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ames, C. and Archer, J. (1988). Achievement Goals in the Classroom: Students' Learning Strategies and Motivation Processes. Journal of Educational Psychology, 80, pp. 260-267.
 2. Bąbel, P. (2009). Samoobserwacja - własne zachowania jako źródło wiedzy o sobie. In: A. Niedźwieńska i J. Neckar (ed.), Poznaj samego siebie, czyli o źródłach samowiedzy. Warszawa: Wydawnictwo SWPS Academica.
 3. Cury, F., Elliot, A. J., Da Fonseca, D. and Moller, A. C. (2006). The Social-Cognitive Model of Achievement Motivation and the 2x2 Achievement Goal Framework. Journal of Personality and Social Psychology, 90(4), pp. 666-679.
 4. Dweck, C. S. (1975). The role of expectations and attributions in the alleviation of learned helplessness. Journal of Personality and Social Psychology, 31, pp. 674-685.
 5. Dweck, C. S. (1986). Motivational processes affecting learning. American Psychologist, 41, pp. 1040-1048.
 6. Dweck, C. S. (1991). Self-theories and goals: Their role in motivation, personality and development. In: R. A. Dienstbier (ed.), Perspectives on Motivation. Nebraska Symposium on Motivation (vol. 38, pp. 199-235). Lincoln: University of Nebraska Press.
 7. Eison, J. A. (1981). A new instrument for assessing students' orientations towards grades and learning. Psychological Reports, 48, pp. 919-924.
 8. Elliot, E. S. and Church, M. A. (1997). A Hierarchical Model of Approach and Avoidance Achievement Motivation. Journal of Personality and Social Psychology, 72, pp. 218-232.
 9. Elliott, E. S. and Dweck, C. S. (1988). Goals: An Approach to Motivation and Achievement. Journal of Personality and Social Psychology, 54, 1, pp. 5-12.
 10. Elliot, A. J. and Harackiewicz, J. M. (1996). Approach and avoidance achievement goals and intrinsic motivation: A mediational analysis. Journal of Personality and Social Psychology, 70, pp. 461-475.
 11. Elliot, A. J. and McGregor, H. A. (2001). A 2 x 2 Achievement Goal Framework. Journal of Personality and Social Psychology, 80, 3, pp. 501-519.
 12. Franken, R. E. (2005). Psychologia motywacji. Gdańsk: GWP.
 13. Harackiewicz, J. M., Barron, E. B., Tauer, J. M., Carter, S. M. and Elliot, A. J. (2000). Short-Term and Long-Term Consequences of Achievement Goals: Predicting Interest and Performance Over Time. Journal of Educational Psychology, 92, pp. 316-330.
 14. Harackiewicz, J. M., Durik, A. M., Barron, K. E., Linnenbrink-Garcia, E. A., and Tauer, J. M. (2008). The role of achievement goals in the development of interest: Reciprocal relations between achievement goals, interest, and performance. Journal of Educational Psychology, 100, pp. 105-122.
 15. Hendricks, J. W. and Payne, S. C. (2007). Beyond the Big Five: Leader Goal Orientation as a Predictor of Leadership Effectiveness. Human Performance, 20(4), pp. 317-343.
 16. Jarymowicz, M. (2008). Psychologiczne podstawy podmiotowości. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 17. Leondari, A. and Gialamas, V. (2002). Implicit Theories, Goal Orientations and Perceived Competence: Impact on Student's Achievement Behavior. Psychology in the Schools, 39(3), pp. 279-291.
 18. Łukaszewski, W. and Doliński, D. (2004). Mechanizmy leżące u podstaw motywacji. In: J. Strelau (ed.), Psychologia. Podręcznik akademicki. Vol 2. Gdańsk: GWP.
 19. Kohli, A. K.,Shervani, T. A. and Challagalla, G. N. (1998). Learning and Performance Orientation of Salespeople: The Role of Supervisors. Journal of Marketing Research, 35(2), pp. 263-274.
 20. Kossowska, M. and Śmieja, M. (2009). Społeczne źródła samowiedzy. In: A. Niedźwieńska i J. Neckar (ed.), Poznaj samego siebie, czyli o źródłach samowiedzy. Warszawa: Wydawnictwo SWPS Academica.
 21. Kozielecki, J. (2007). Psychotransgresjonizm. Ed. II. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie "Żak".
 22. Majczyna, M. (2000). Podmiotowość a tożsamość. In: A. Gałdowa (ed.), Tożsamość człowieka. (Psychologia Osobowości IV) (pp. 35-52). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 23. Murayama, K. and Elliot, A. J. (2009). The Joint Influence of Personal Achievement Goals and Classroom Goal Structures on Achievement-Relevant Outcomes. Journal of Educational Psychology, 101(2), pp. 432-447.
 24. Niedźwieńska, A. (2009). Pamiętać siebie. In: A. Niedźwieńska i J. Neckar (ed.), Poznaj samego siebie, czyli o źródłach samowiedzy. Warszawa: Wydawnictwo SWPS Academica.
 25. Nicholls, J. G. (1975). Causal attributions and other achievement-related cognitions: Effects of task outcome, attainment value, and sex. Journal of Personality and Social Psychology, 31, pp. 379-389.
 26. Nicholls, J. G. (1984). Achievement Motivation: Conceptions of Ability, Subjective Experience, Task Choice, and Performance. Psychological Review, 91, pp. 328-346.
 27. Payne, S. C., Youngcourt, S. S. and Beaubien, J. M. (2007). A Meta-Analytic Examination of the Goal Orientation Nomological Net. Journal of Applied Psychology, 92, pp. 128-150.
 28. Phillips, J. M. and Gully, S. M. (1997). Role of goal orientation, ability, need for achievement, and locus of control in the self-efficacy and goal-setting process. Journal of Applied Psychology,82, pp. 792-802.
 29. Seijts, G. H., Latham, G. P., Tasa, K. and Latham, B. W. (2004). Goal Setting and Goal Orientation: An Integration of Two Different Yet Related Literatures. Academy of Management Journal, 47, pp. 227-239.
 30. Silver, L. S., Dwyer, S. and Alford, B. (2006).Learning and Performance Goal Orientation of Salespeople Revisited: The Role of Performance-Approach and Performance-Avoidance Orientations. Journal of Personal Selling & Sales Management, 26(1), pp. 27-38.
 31. Skaalvik, E. M. (1997). Self-Enhancing and Self-Defeating Ego Orientation: Relations With Task and Avoidance Orientation, Achievement, Self-Perceptions, and Anxiety. Journal of Educational Psychology, 79, pp. 71-81.
 32. Stevens, C. K. and Gist, M. E. (1997). Effects of self-efficacy and goal orientation on negotiation skill maintenance: What are the mechanisms? Personnel Psychology, 50, pp. 955-978.
 33. Tokarz, A. and Kaleńska, J. (in press). Orientacje motywacyjne jako wyjaśnienie specyfiki motywu. In: A. Tokarz (ed.), Pamięć. Osobowość. Osoba. Księga dedykowana Profesor Annie Gałdowej.
 34. Tokarz, A., Trzebińska, M. and Piechota, A. (in press). Motywacje działań transgresyjnych. In: M. Straś-Romanowska, A. Keplinger i B. Bartosz (ed.), Transgresje - innowacje - twórczość. Wrocław: Wydawnictwo Eneteia.
 35. VandeWalle, D. (1997). Development and validation of a work domain goal orientation instrument. Educational and Psychological Measurement, 57, pp. 995-1015.
 36. VandeWalle, D., Brown, S. P., Cron, W. and Slocum, J. (1999). The Influence of Goal Orientation and Self-Regulation Tactics on Sales Performance: A Longitudinal Field Test. Journal of Applied Psychology, 84, pp. 249-259.
 37. VandeWalle, D., Cron, W. and Slocum, J. (2001). The role of goal orientation following performance feedback. Journal of Applied Psychology, 86, pp. 629-640.
 38. Yeo, G. B.,Sorbello, T., Koy, A. and Smillie, L. D. (2008). Goal orientation profiles and task performance growth trajectories. Motivation & Emotion, 32(4), pp. 296-309.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2299-7318
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu